Hem / Förbundet / Vision -Verksamhetsidé- Värdegrund

Vision -Verksamhetsidé- Värdegrund

Vision
Stockholms Handbollförbund ska vara den ledande idrotten i Stockholm; det ska vara den mest populära idrotten utifrån aktiva utövare och åskådare
– har lag på alla nivåer från elit till motionärsnivå
– har utövare som stannar längre inom idrotten
– har de mest livskraftiga föreningarna
– är en jämställd idrott
– har lag i alla åldrar från barnsben till senior
– är kända för vår mångfald oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuellläggning eller ålder.

Verksamhetsidé
Stockholms Handbollförbund ska ha kompetens och resurser för att möjliggöra att alla som vill ska kunna vara med i en attraktiv och utvecklande handbollsverksamhet. Inriktningen på Stockholms Handbollförbunds arbete ska utgå ifrån föreningarnas behov samt ifrån de värderingar som den svenska idrottsrörelsen står för.

Värdegrund
Verksamheten för Stockholms Handbollförbund tillsammans med alla som deltar ska präglas avglädje, delaktighet, rättvisa och respektfullhet samt framåtanda och mångfald.
Förbundets verksamhet ska fungera som en drivkraft och genomsyras av glädje där alla ska bjudas in för att ha kul.
Vi verkar i ett öppet klimat där alla har en chans att påverka och får chansen att ta ställning.
Vi bemöter varje situation med ödmjukhet där vi visar respekt mot alla individer.
Vi är objektiva och opartiska i vårabedömningar och de beslut vi fattar ska vara hållbara och främja ett långsiktigt idrottande.
Verksamheten är innovativ och beslutskraftig där vi vågar ifrågasätta och vara modiga.
Vi är och strävar aktivt mot en berikande mångfald – oavsett parameter.