Hem / För föreningar / Beachhandboll

Svensk handbolls fokusområden i strategi 2021/2025

De olika fokusområdena i svensk handbolls strategi 2021/2025 kan du läsa om här. Vi har plockat ut de områdena som rör beachhandbollen.
StHF:s mål är att arbeta med dessa som en utgångspunkt i kommande projekt framåt. 

•Svensk handbolls sex fokusområden i Strategi 2021/2025:
•Utveckla handbollsföreningen
•Barn & Ungdom
•Ett stärkt ledarskap
•Elit & landslag i världsklass
•Handboll för alla hela livet
•Internationella arrangemang och kommersiell tillväxt

Till vår hjälp har vi fem övergripande effektmål att styra mot:
•Behålla · Tillväxt · Världsklass · Tillgänglighet Jämställdhet & Mångfald.
Beachhandboll kommer in under varje fokusområde:

Utveckla handbollsföreningen
•Öka antalet föreningar och bredda verksamheten inom beachhandboll.

Barn och ungdom
•För barn utveckla och etablera nya och flexibla spelformer och modeller som ökar förutsättningarna till användandet av mindre ytor än vad som erbjuds i en fullmåttshall.

 Ett stärkt ledarskap
•Att samtliga domare, tränare och ledare har genomgått adekvat utbildning för den verksamhet som respektive leder.

Elit & landslag i världsklass
•Utveckla förutsättningarna för landslagen i beachhandboll.

Handboll för alla hela livet
•Utveckla och etablera beachhandbollen.

•Utveckla breddverksamheten inom beachhandbollen vilket i sin tur skall leda till en fördubbling av antalet deltagande lag på SM i beachhandboll.

Internationella arrangemang och kommersiell tillväxt

•Genom att utveckla och etablera konceptet Publiksporten inom svensk handboll marknadsföra handbollen och dess kärnvärden.
•Öka antalet besökare till varje evenemang inom svensk handboll.

Vill ni som förening veta mer om beachhandboll och är intresserade av att kanske starta upp beachhandboll som verksamhet i er förening? 

Kontakta Joanna Stassos Wolf på This is a mailto link