Hem / För föreningar / Hand The Ball

Hand The Ball

Hand the Ball Sverige engagerar sig för att öka rörelse och lek hos barn och ungdomar runt om i landet. Med den gröna bollen i centrum fokuserar vi på inkludering, kommunikation och försöker ta bort pressen på prestation och resultat. 

Hand the Balls syfte är att agera plattform till en positiv fritid och att få barn och ungdomar i rörelse. Målet är att verka hälsofrämjande och konfliktförebyggande i alla aktiviteter och ge barnet en god upplevelse som vidare stärker dennes självförtroende och sociala kompetenser. Verksamheten riktar sig mot områden där idrottens föreningsliv sällan spelar en betydande roll, eller ens finns i närheten.

Aktiviteten kan äga rum där ungdomarna är naturligt – på torget, fritidsgården, eller liknande. Målet är att uppmuntra barn och ungdomar till fysisk aktivitet och lagsport, för att förebygga ohälsa. I alla våra verksamheter arbetar vi även utifrån Riksidrottsförbundets riktlinjer om barn och ungdomars rättigheter och deras material ”Idrotten vill” (Riksidrottsförbundet, 2009).

Hand the ball folder


Tidigare Projekt
I ett samverkansprojekt mellan Handbolls-EM 2020 AB, Stockholms Stad, Svenska Handbollsförbundet och Stockholms Handbollsförbund (Sthf) inför Handbolls-EM 2020, har Hand the Ball genomfört verksamhet och aktiviteter i 6 skolor i Stockholms stad. Projektet har varit finansierat under hela perioden HT 2018-VT 2020 och har som syfte att bidra till mer rörelse och aktivitet hos barn i låg och mellanstadiet.

Hand the ball Sverige har bedrivit verksamhet i Hjulstaskolan som ett pilotprojekt sedan våren 2017 och har i och med ”Projekt 2020” vidareutvecklat verksamheten till fler skolor. Däribland Elinsborgsskolan och Enbackaskolan i Tensta samt Husbygårdsskolan i Husby. I projektet har det utbildats Hand The Ball instruktörer enligt detta material men även fritidsledare och annan skolpersonal genomgår utbildning för att på så sätt göra dessa till medägare av processen.

Nuvarande projekt
Stockholms Handbollförbund driver ett projekt i Järvaområdet med finasiering av RF-SISU stockholm. Inom ramen för projektet ingår att nå nya målgrupper och utveckla två handbollsektioner i de idrottsföreningar som finns i Järva. Hand the ball används som verktyg för att introducera de nya målgrupperna att börja spela handboll. Det ingår även att arrangera två Let´s Play turnerningar, en på höstlovet 2020 och en på sportlovet 2021. Projektet sträcker sig fram till juni 2021. 

Vill er förening veta mer om hur ni kan ta del av Hand the Ball som metod:

kontakta Joanna Stassos Wolf på This is a mailto link

Läs mer om Hand the Ball Sverige här-->