Hem / För föreningar / Handbollsskola

Handbollsskola

Handboll är en stor sport med många utövare och passar alla barn. Handboll är en fartfylld bollsport och spelas över hela Sverige både inomhus och utomhus.
Lekar, motoriska övningar och bollaktiviteter ingår i bollskolan. Barnen får lära sig att kasta, fånga, passa, studsa och skjuta en boll. De får också göra kullerbyttor, klättra, krypa under häckar, gå balansgång och utföra olika uppdrag i grupp. På sikt blir enklare matcher en del av träningen för att prova på hur det är spela. Bollen är mjuk och aktiviteten hög under de lekfyllda träningsmetoderna i handbollsskolan.

Att starta en handbollsskola är många gånger basen i alla handbollsföreningars verksamhet och även basen i att få nya ledare, eldsjälar mm. Det är därför viktigt att ha en bra verksamhet redan från handbollsskolan så att det fylls på med barn varje ålderskull så att det sedan finns lag i alla åldrar.

Stockholms Handbollförbund viktigaste tips för att lyckas med sin handbollsskola är att ha:

 • bra verksamhet på golvet, glädje och aktivitet bidrar till att fler spelare vill börja och fortsätta spela handboll.
 • en bra organisation med god struktur över tid.
 • handbollsskolan som en prioriterad verksamhet inom föreningen.
 • engagerande och utbildade ledare/tränare.
 • kontinuerlig marknadsföring om handbollsskolan.

 

Marknadsföring
Det är bra att vända sig lokalt till de skolor och fritids som ligger i det området där föreningarna bedriver träningarna. Vid varje säsongstart är det bra att marknadsföra sin handbollsskola genom utskick, affischering, skolbesök/fritidsbesök, sociala medier samt på föreningens interna hemsida. Det är även bra att låta befintliga medlemmar hjälpa till att sprida budskapet eller be en medlem ta med sig en kompis till nästa träning.

Organisation över tid
Trygghet i organisationen gör att medlemmarna känner igen sig över tid och skapar en stabilitet för ledare, föräldrar och barn. Det är viktigt att försöka bibehålla strukturen i möjligaste mån. Det är en fördel om man kan ha liknande dag och tid för träning, samt upplägg på träningarna.

Det går givetvis att justera för att göra upplägget bättre hela tiden och viktigt att våga testa nya saker, men att bibehålla en trygg grundstruktur. Det är även bra att engagera ungdomsledare som kan vara med och leda träningarna då dessa även agerar förebilder.

BRA verksamhet

Det är viktigt att barnen tycker att träningspassen är roliga och för att få med alla delar av momenten så kan man utgå ifrån denna modell:

B - Bollkontaksgrad

R - Rolighetsgrad

A – Aktivitetsgrad

Bollkontaktsgrad - Det är bra att hela tiden ha med sig bollen i de övningar som instrueras och att alla barn har tillgång till varsin boll.

Till exempel när barnen tränar sin motorik – armgång, kullerbyttor, krypa, hjula, springa, studsa, fånga. Vid hinderbana kan man ha med bollen som ett extra moment att studsa, balansera, hoppa med boll och passa och skjuta.

Rolighetsgrad- Det ska vara lustfyllt att röra på sig. Det finns olika kull-lekar med boll och barnen kan vara delaktiga med att komma på förslag på lekar som de tycker är roliga.

Aktivitetsgrad – Tänk på att ha så hög aktivitetsgrad som möjligt under övningarna. Undvik i allra möjligaste mån köer. Vid köbildning, var uppfinningsrik och skapa tex stationer eller övningar som gör att barnen slipper stå stilla och vänta.

Andra tips för en lyckad handbollsskola

 • Alla får vara med.
 • Handbollsskolan bedrivs för alla barn.
 • Bygg handbollsskolan på föreningens värdegrund.
 • Sätt upp gemensamma förhållningssätt ”Hur vill vi ha det i gruppen?”
 • Föreningen välkomnar alla vårdnadshavare att gå utbildning för att bli ledare.
 • Skynda långsamt – låt barnen vara barn.
 • Föreningen är ideell och det kostar medlemsavgift och terminsavgift att deltaga.
 • Se, hör och bekräfta alla barn.

Länk till RFSISU:s bok Framtidens Handbollsspelare-->

Länk till material på Svensk handboll för barntränare -->

Har ni frågor eller önskar mer material om detta går det bra att e-post till Utveckling.