Stipendier

Inom idrottsrörelsen och samhället i stort finns både stipendier och projektmedel att söka. Nedan finner du ett urval av dessa

Föreningen Riksidrottens Vänner
Föreningen RV (Riksidrottens Vänner), som bildades 1916 delar varje år ut stipendier från de fonder föreningen förvaltar.

Följande stipendier administreras av föreningen Riksidrottens vänner: