Hem / För föreningar / Föreningstöd / Övriga Projektmedel

Övriga Projektmedel

Allmänna arvsfonden
Arvsfonden bidrar till att förnya och utveckla verksamhet för barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning. Arvsfonden stödjer ideella föreningar och andra icke-vinstdrivande organisationer, som vill pröva nya idéer för att utveckla verksamheter för barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning på deras egna villkor. Vi vill ge organisationerna* möjlighet att pröva nya idéer som kan utveckla verksamheten inom olika områden.

Ålder är inget hinder
Arvsfonden vill stötta det engagemang som finns inom föreningslivet för att öka tillgängligheten och delaktigheten i samhället för äldre personer med funktionsnedsättning. I satsningen Ålder är inget hinder efterlyser vi nu kraftsamlingar i hela landet - nära målgruppen. Målsättningen är att finansiera 100 nya projekt fram till år 2021.

Läs mer om hur du kan söka pengar hos Allmänna Arvsfonden Crafoordska Stiftelsen

Stiftelsens ändamål stödjer även följande ändamål till förmån för allmänheten: handikapp, idrott, kulturell eller konstnärlig verksamhet eller studier/utbildning och barn och ungdomsfostran.