Hem / För föreningar / Roller i förening

Roller i förening

Hanbollförbundet Öst ser gärna att föreningen har en kontaktperson som är kopplad till förbundet utifrån olika funktioner/roller. 

Kontaktpersonen är ansvarig för att säkerställa att rätt personer får rätt information inom den egna föreningen samt att förbundet har rätt information från föreningen. Observera att samma person i föreningen kan ha flera roller.  Dessa roller skall finnas tillsatta i er förening:
  •  Domaransvarig
  •  Föreningsutveckling och projekt
  •  Tävlingsansvarig Senior (Ansvarig kontaktperson för alla tävlingsfrågor gällande föreningens seniorer)
  • Tävlingsansvarig Ungdom (Ansvarig kontaktperson för alla tävlingsfrågor gällande föreningens juniorer och yngre) 
  • Utbildningsansvarig (Ansvarig kontaktperson gällande tränar- och spelarutbildningarna som under säsong träffar förbundet och föreningens utbildningsansvariga två gånger)
  • Funktionärsansvarig
  • Idrottonline-ansvarig (Ansvarig för att föreningen har uppdaterad information om IOL och förmedlar denna inom den egna föreningen)

För frågor, kontakta: This is a mailto link