Hem / Tävling / Matchprotokoll

Matchprotokoll

Barn U8-U10


I Höstens och Vårens Spel samt Handbollfestivalen används varken pappersprotokoll eller EMP med hänvisning till TBBU om att resultat inte registreras i denna åldersklass.

Under de senaste två säsongerna har StHF används sig av ett närvaroformulär som arrangören fått i uppdrag att fylla i efter genomfört sammandrag. Säsongen 2020-2021 uppdateras rutinen, arrangören har istället i uppdrag att meddela Tävling om det uppstår en situation eller orsak under sammandraget som StHF bör ha vetskap om. (Se till att en person får det i uppdrag).

Det innebär att arrangören har följande uppdrag:
1. Maila om en avvikande situation uppstått. 

2. Rapportera sammandragsmatcherna som "spelade" efter avslutad match med hjälp av SMS rapportering eller via inloggning i webben. 

Det finns två sätt att rapportera in efter avslutad match/sammandrag, via SMS eller via inloggning i TA.

Rapportera via SMS
SMS skickas till 71160 och meddelandet skall skrivas så här:
shf (matchnummer) (resultat hemmalag) (resultat bortalag)
Exempel: shf 1315201004 0 0

Observera att matchnumret är tio siffror och att det ska vara mellanslag (totalt tre stycken). I resultat fältet anger ni noll (0) noll (0)

Rapportering via webben
Rapportering av resultatet via webben görs genom inloggning på handbollens system för tävlingsadministration (TA).

Barn U11 


I åldersklassen U11 rapporterar arrangören seriematcherna som "spelade" efter avslutad match med hjälp av SMS rapportering eller via inloggning i webben. Ett förtydligande är att i U11 används varken pappersprotokoll eller EMP med hänvisning till TBBU om att resultat inte registreras i denna åldersklass.

Det finns två sätt att rapportera in efter avslutad match, via SMS eller via inloggning i TA.

Rapportera via SMS
SMS skickas till 71160 och meddelandet skall skrivas så här:
shf (matchnummer) (resultat hemmalag) (resultat bortalag)
Exempel: shf 1315201004 0 0

Observera att matchnumret är tio siffror och att det ska vara mellanslag (totalt tre stycken). I resultat fältet anger ni noll (0) noll (0)

Rapportering via webben
Rapportering av resultatet via webben görs genom inloggning på handbollens system för tävlingsadministration (TA).

Yngre ungdom och Äldre ungdom (U12-U19)


För åldersklasserna U12 U13, U14, U16 och U19 används Elektroniskt matchprotokoll (EMP). 

Inför säsong:
Varje förening har ansvar att; till respektive anmält lag, koppla spelare i tävlingsadministrationsprogrammet (TA) för att smidigt och tidseffektivt under säsong kunna använda EMP till våra tävlingsmatcher. 
Det går under säsongen att uppdatera TA om spelare tillkommer eller ändrar tröjnummer osv. 

Inför match:
Ledare för respektive lag lämnar spelarlista till sekretariatet senast 30 minuter innan matchstart. Matchprotokoll enligt fastställt formulär upptagande spelares tröjnummer, för- och efternamn samt födelsedatum (år-mån-dag). De spelare som skall delta i matchen skall vara markerade samt max fyra (4) ledare. Vid matcher med EMP-protokoll granskar ledare (vilken som av de inskrivna ledarna) laguppställningen före match. Protokollet ska godkännas efter att matchen är spelad och protokollet har färdigställts av funktionärerna.

Seniorer och Trim


Följande seniorserier administreras sv StHF använder EMP; H2, H3, H4, D2, D3 och D4, samt Trimserierna. 

Inför säsong:
Varje förening har ansvar att; till respektive anmält lag, koppla spelare i tävlingsadministrationsprogrammet (TA) för att smidigt och tidseffektivt under säsong kunna använda EMP till våra tävlingsmatcher. 
Det går under säsongen att uppdatera TA om spelare tillkommer eller ändrar tröjnummer osv. 

Inför match:
Ledare för respektive lag lämnar spelarlista vid det tekniska mötet där sådant genomförs, annars lämnas listorna till sekretariatet senast 30 minuter innan matchstart. De spelare som skall delta i matchen skall vara markerade samt max fyra (4) ledare. Vid matcher med EMP-protokoll granskar ledare laguppställningen före match. Protokollet ska godkännas efter att matchen är spelad och protokollet har färdigställts av funktionärerna.

Förförande i samband med match:
1. Spelarlistan lämnas vid tekniska mötet, eller senast 30 min innan matchstart (i alla förbundsserier HBL, SHE, HA, DA, H1, D1 och H2 ska de lämnas vid det tekniska mötet).

2. Innan matchen startar ser sekretariatet till att en av de inskrivna ledarna stämmer av mot EMP att inlagda spelare är korrekta. (Alla inskrivna ledare kan alltså göra detta).

3. Efter matchen ska någon av de inskrivna ledarna söka upp sekretariatet och kolla av matchprotokollet så att rätt spelare står angivna för att ha deltagit på planen i matchen. Detta för att kunna följa de representationsbestämmelser som finns för spel i Samarbetsföreningar, B-lag os.v

Matchprotokoll enligt fastställt formulär upptagande spelares tröjnummer, för- och efternamn samt födelsedatum (år-mån-dag). Lagansvarig ledare är genom sin underskrift på protokollet ansvarig för uppgifternas riktighet. 
När ny spelare anländer till match skall genom den lagansvarige ledarens försorg matchprotokollet kompletteras och anmälan ske till funktionär. 
För att ett lag skall få starta i en match, måste minst fem spelare vara på plats och antecknade i matchprotokollet.