Hem / Tävling / Bestämmelser

Bestämmelser

Barn och Ungdom, U7-U19


Tävlingsbestämmelser för barn och ungdom (TBBU) är ett dokument som samlar ett antal centrala bestämmelser för barn och ungdomar. Syftet är att skapa ett gemensamt ramverk för barn- och ungdomshandbollen i Sverige. Tävlingsbestämmelserna för barn och ungdom (TBBU) kompletterar de ordinarie Tävlingsbestämmelserna (TB) och Tävlingshandboken (TH) med särbestämmelser och rekommendationer för barn och ungdom. Om TBBU och TB:s alternativt TH:s ordalydelser motsäger varandra är det TBBU som gäller. Serieadministratör som har starka skäl att göra undantag från någon paragraf i dessa bestämmelser har möjlighet att ansöka om det till Svenska Handbollförbundet. Nedan finner ni länkar till Tävlingsbestämmelserna för barn och ungdom, bilagor, samt Tävlingsföreskrifter för Stockholms Handbollförbund Barn och Ungdom.

Tävlingsbestämmelser Barn och Ungdom TBB
(Uppdaterat dokument kommer till säsongen 2020-2021)

Bilagor till TBBU >>>
(Uppdaterat dokument kommer till säsongen 2020-2021)

Tävlingsföreskrifter StHF Barn och Ungdom 

RegionsTolvan

Höstens och Vårens Spel U10 och U9

Förändringar av minihandbollens regler SHF

Minihandboll StHF

Sporrong Cup

Seniorer och Trim


Följande tävlingsbestämmelser gäller för Seniorserierna i Stockholms Handbollförbund och kompletterar de ordinare Tävlingsbestämmelser (TB) och Tävlingshandboken (TH). Om StHFs och SHFs bestämmelser motsäger sig varandra är det SHFs som gäller.
Tävlingskommittén (TK) i StHF kan utfärda kompletterande anvisningar till Tävlingsbesämmelserna för StHF.

Svenska Handbollförbundets Tävlingsbestämmelser finner ni på deras webbplats

Tävlingsföreskrifter StHF Senior

Distriktsmästerskap +(U19)

Domare och Funktionärer


Följande tävlingsbestämmelser gäller för domare och funktionärer i senior- och ungdomsserier adminstrerade av Stockholms Handbollförbund.

Tävlingsföreskrifter StHF Domare och Funktionärer


Ovetskap om föreskrifterna och regler fritager inte från ansvar.