Hem / Tävling / Dispensansökan

Dispensansökan

Dispensansökan för Barn och Ungdom


Denna dispensansökan gäller för barn och ungdoms verksamheten adminsitrerat av Stockholms handbollförbund. 

En dispensansökan fylls i av firmatecknare i föreningen. En administrativ avgift, a 250 kronor, faktureras per ärende. 
Säsongen 2018-2019 infördes Tävlingsbestämmelser för barn och ungdom. Nedan följer ett antal paragrafer relaterade till om in behöver ansöka dispens eller inte, och vad som i sånt fall gäller.

3:6 Åldersdispenser - äldre spelares möjlighet att spela med yngre
Det råder en generell dispens för en överårig spelare (ett år äldre). Denna dispens avser representation i den yngre åldersklassen även om det finns lag i spelarens åldersklass. Spelaren är dock låst till den yngre åldersklassen under hela året. Om föreningen inte har ett lag i åldersklassen över så gäller en generell dispens för max två överåriga spelare (ett år äldre).

1:12 Dispensförfaranden
Administratör får inte ta ut någon avgift för generella dispenser (oavsett område, se kapitel 2 om matchutbyte och kapitel 3 om representation). Vid övriga ärenden får administratören ta ut en avgift om maximalt 300 kronor per ärende.Administratören kan vid särskilda skäl även godkänna andra typer av dispenser. Serieadministratören har möjlighet att begära in information om dispensen, bland annat för publicering.
Dispens kan ej sökas i ungdoms-SM.
Dispenser kan gälla del av säsong om förutsättningarna för inblandat lag skulle förändras. Ansökan om dispens görs till serieadministratören. Generella så väl som särskilda dispenser gäller endast hos den aktuella serieadministratören. Om en förening deltar med i serier med olika administratörer kan olika förutsättningar gälla.

3:7 Flickor som spelar med pojkar eller pojkar som spelar med flickor
Barn (U11 och yngre) - Det är tillåtet att utan begräsning för flickor att spela med pojkar och pojkar att spela med flickor.
Yngre och äldre ungdom (U12 och äldre) - Om en förening inte har ett lag för spelaren att spela med i aktuellklass går det att söka dispens. Spelaren blir dock låst till den klassen under hela året. Ansökan om dispens görs till serieadministratören.
Serieadministratören kan även ge dispens för att spelare inte behöver bli låsta i aktuell klass.
Dispenser kan gälla del av säsong om förutsättningarna för inblandat lag skulle förändras.
Dispens kan ej sökas i Ungdoms-SM.

Påminner om att firmatecknare i föreningen fyller i formuläret och på så sätt godkänner att en dispensansökan skickats in och handläggs.

Ansök om dispens

Beviljade dispenser

Dispensansökan för Seniorspel


För ansökan om dispens för seniorspel finns information och ansökan via Svenska Handbollförbundets webbplats.