Hem / Tävling / Övergångar

Övergångar

Barn, U7-U11


Alla spelare som är yngre än vad som definieras i paragraf 8:3 (enligt SHF:s bestämmelser) kallas för spelare utan licenskrav, eller ickelicensierade spelare som det ibland också kallas. Om Barn vill byta förening ska de kunna göra detta fritt under hela året oavsett om föreningarna är överens eller ej. Spelaren och nya föreningen ska dock ha tagit del av dokumentet ”Har du tänkt på?” (se bilaga 1 i Tävlingsbestämmelserna för barn och ungdom, TBBU).

Regelverket är nationellt för kategorin barn och administrationen sker via IdrottOnline (IO). Hela processen är gratis. Det är endast person i den mottagande föreningen som har rätt administratörsrättigheter för IO som kan genomföra övergång. När den är klar ska mottagande förening skicka ett meddelande till den förening som spelaren lämnar.

Inom Stockholms Handbollförbund vill vi även att föreningarna fyller i en övergångsblankett och mailar till This is a mailto link

Syfte
Bland annat används övergångsblanketten i syfte att under en tid samla data för en kommande utvärdering av de nya tävlingsbestämmelserna för barn och ungdom.

Övergångsblankett

Yngre ungdom, U12-U14


Alla spelare som är yngre än vad som definieras i paragraf 8:3 (enligt SHF:s bestämmelser) kallas för spelare utan licenskrav, eller ickelicensierade spelare som det ibland också kallas. För yngre ungdom (dock ej U15, se äldre ungdom) delas övergångsperioderna in i gröna och röda perioder, och under röd period är möjligheten till övergång begränsad.

Enligt TBBU delas tävlingssåret in i fyra perioder, två gröna och två röda. Under de gröna perioderna hanteras övergångar med korthanteringstid, medan förbundet under de röda perioderna begränsar möjligheterna att byta förening. Det betonas att de röda perioderna inte kommer att vara helt stängda. Under vissa omständigheter är det möjligt att byta förening. Processen kommer dock att bli lite mer långsam.

*Särskilda skäl
Förening som ansöker om byte av förening med anledning av särskilda skäl ska ange dessa skäl, som sedan föreningen spelaren/spelarna ska lämna ska bemöta. Ett exempel på särskilda skäl är om spelaren byter skola som medför att spelaren inte kan träna regelbundet med sin förening.
Regelverket är nationellt för kategorin och administrationen sker i dagläget med hjälp av övergångsblankett. Spelaren och den mottagande föreningen ska dock vara införstådd i dokumentet ”Har du tänkt på?” (se bilaga 1 i TBBU), samt känna till dokumentet ”Att byta förening”.

Syfte
Syftet med perioderna är att det blivit allt vanligare med spelarövergångar sent på försäsongen, samt under tävlingsperioden, vilket leder till att fler föreningar tvingas dra ur lag. Genom att göra övergångar lite svårare under dessa perioder tror SHF och StHF att föreningar som tappar spelare får det lite lättare att rädda sina lag till fortsatt spel. Öppna och stängda perioderna kommer också att göra övergångar för att spela enskilda turneringar svårare.
Oavsett period hanteras övergångar hos Stockholms handbollförbund med hjälp av övergångsblankett.

Övergångsblankett

Äldre ungdom (inklusive U15) och Seniorer


Spelare fr.om 15 år som vill byta förening och fyller lägst 16 år ska genom den nya föreningen göra övergångsanmälan till Svenska Handbollförbundet via inloggning i föreningens IdrottOnline-sida. För spelare som under kalenderåret fyller 15 år börjar detta handhavande att gälla från den 1 juli. För att vara giltig ska övergångsanmälan godkännas av spelare (eller spelarens målsman om spelaren är under 18 år) samt firmatecknare (ansvarig e-postmottagare) i den tillhörande föreningen. Mottagande förening betalar övergångsavgiften via elektronisk inbetalning efter uppmaning i e-postmeddelande.

Hela övergångsprocessen hanteras elektroniskt, via IdrottOnline och e-post. Om ansvarig e-postmottagare i den tillhörande föreningen inte kan nås för godkännande av övergång eller om den tillhörande föreningen vägrar godkänna anmälan kan kontakt tas med Svenska Handbollförbundet.
Kontakt SHF: Adam Engström 08-699 65 56,

Lär mer under paragraf 8:3 och 8:4 i Tävlingsbestämmelserna samt på Svenska Handbollförbundets hemsida.