Hoppa till sidans innehåll

Inbjudan 2019-2020


Beskrivning av tävlingar och serienivåer

Här finner ni en beskrivning av de olika tävlingar och serienivåer som vi bjuder in till. Under respektive rubrik finner ni även information som är specifik för den tävlingen eller serienivån.

Seniorer och trim
Seniorserierna klassas i tre nivåer: förbundsserier, regionala serier och lokala serier. Under seniorserierna räknar vi även in reservserier och trim.

Förbundsserier
Damernas SHE och herrarnas Handbollsliga, allsvenska och division 1 anmäls direkt till Svenska Handbollförbundet och omfattas inte av denna inbjudan.

Regionala serier
De regionala serierna är damer division 2, samt herrar division 2 och 3. Anmälan till dessa serier görs till hemmadistriktet. Oavsett vilket distriktsförbund som administrerar serien som laget ska spela i ska avgiften betalas till hemmadistriktet och anmälan görs på det sätt som det distriktet föreskriver.

Lokala serier
Alla seniorserier som i serieträdet ligger lägre än damernas division 2 och herrarnas division 4 räknas som lokala. I dessa serier finns lag från Stockholm och eventuellt även från granndistrikten. Serier som omfattas är damer division 3 och 4, samt herrar division 4 och 5.

Anmälan till lokala serier ska göras till hemmadistriktet, men serieplacering av lag kan göras till serie som administreras av ett granndistrikt. Placering av lag görs i så fall utifrån det geografiska läget för den kommun som föreningen tillhör. Oavsett vilket distriktsförbund som administrerar serien som laget ska spela i ska inbetalning av avgiften göras till hemmadistriktet. För lag från andra distrikt som ska spela i Stockholms serier ska anmälan göras enligt de rutiner som hemmadistriktet har bestämt.

Reserv- och trimserier
I reservlagsserierna råder fri representation. Spelare som spelar i föreningens a-lag får utan att stå över matcher omedelbart spela i reservlaget.
Trimseriern är öppen för spelare som fyller minst 35 år det år tävlingen börjar, vilket säsongen 2019-2020  innebär spelare födda 1984 och tidigare.
Observera att det i trimserierna är tillåtet att ha med upp till tre för unga spelare. Dessa spelare får i Stockholm vara födda mellan 2002 och 1985. Det finns ingen begränsning, vilket innebär att dessa "underåriga" även kan spela vanliga seniorhandboll.

Anmälningsavgiften är 9000 kronor (division 2 herrar), 4500 kronor (division 2 damer och division 3 herrar) och 3500 kronor för övriga. 

Äldre ungdom - Flickor och Pojkar U19 (Födda 2000, 2001 och 2002)
Enligt de nya Tävlingsbestämmelserna för Barn och Ungdom klassas spelare födda 2001, 2001 och 2002 som U19.

Föreningar och lag från andra distrikt som vill spela i Stockholms seriespel måste få godkänt av hemmadistriktet för spel i Stockholm, samt godkänt av Stockholms Handbollförbunds Tävlingskommitté (TK) . Föreningar som tillhör granndistrikt, men som har sin hemmaarena inom rimligt avstånd godkäns att spela sina hemmamatcher i sin hemmaarena. Föreningar längre ifrån, behöver i samband med serieanmälan bifoga ett underlag som intygar ett samarbete med en förening inom Stockholms län, där hemmamatcher kommer att spelas. 

Stockholms Handbollförbund kommer att basera serieindelningen på föreningarnas önskemål om nivå; lätt medel eller svår. Detta görs i samband med anmälnigsbekräftelsen i Formsformuläret. Förbundet förbehåller sig rätten att skapa serier som det anser blir bäst för alla deltagande lag.

I U19 råder en generell dispens att ha två äldre spelare med per match. Dessa spelare kan vara hur gamla som helst. Det finns ingen begränsning för dessa spelare, vilket innebär att spelarna får spela seniorhandboll också. Regeln är generell och kräver alltså inget skriftligt beslut. 

Anmälningsavgiften är 2400 kronor.

I anmälnignsavgiften ingår, om önskas, deltagande i Slutspel och Stockholm Handboll Finals.

Yngre Ungdom och Barn - Flickor och pojkar U16 till och med U11 (Födda 2003-2008)
Föreningar och lag från andra distrikt som vill spela i Stockholms seriespel måste få godkänt av hemmadistriktet för spel i Stockholm, samt godkänt av Stockholms Handbollförbunds Tävlingskommitté (TK). Föreningar som tillhör granndistrikt, men som har sin hemmaarena inom rimligt avstånd godkäns att spela sina hemmamatcher i sin hemmaarena. Föreningar längre ifrån, behöver i samband med serieanmälan bifoga ett underlag som intygar ett samarbete med en förening inom Stockholms län, där hemmamatcher kommer att spelas.

I Stockholmsdistriktet lottas spelare födda 2003 och 2004 ihop i ett gemensamt serieträd under åldersklassen U16. I övrigt lottas de andra åldersklasserna in enligt U14, U13, U12 och U11. För flickor och pojkar U12 (födda 2007) är detta första året som de spelar ett traditionellt seriespel med tabeller och påhängsribba används inte längre. Flickor och Pojkar U11 (födda 2008) använder påhängsribba. U11 ingår i katogoriseringen; Barn, vilket innebär att flickor får spela med pojkar och pojkar spela med flickor utan att dispens behöver sökas. I Yngre umghdom (U12-U15) behöver dispens sökas om flickor vill spela med pojkar eller pojkar spela med flickor. 

Stockholms Handbollförbund kommer att basera serieindelningen på föreningarnas önskemål om nivå; lätt, medel eller svår. Detta görs i samband med anmälnigsbekräftelsen i Formsformuläret. Förbundet förbehåller sig rätten att skapa serier som det anser blir bäst för alla deltagande lag.

För flickor och pojkar U16, U14 och U13 ingår det i anmälmningsavgiften, om önskas, deltagande i Slutspel och Stockholm Handboll Finals.

Speldatum Slutspel och Stockholm Handboll Finals:

 • Helg 1: 28-29 mars 2020 (åldersklasserna P14, P13, F13)
 • Helg 1: 4-5 april 2020 (åldersklasserna F19, P19, F16, P16 och F14) 
 • Helg 2:18 april  
 • Finaldag:19 april
  Notering. Special Olympic Class deltar helg 2, vilket innebär 18 och 19 april

Anmälningsavgifter:
U16 (2003 och 2004) är 2100 kronor. 
U14 och U13 (2005 och 2006) är 2100 kronor.
U12 och U11(2007 och 2008) är den 1800 kronor.

Barn - Flickor och pojkar U10 och U9 (Födda 2009 och 2010) 
Spelare födda 2009 och 2010 spelar i sammandrag, vilket innebär att lag träffas i en hall och spelar matcher. Sådana sammandragningar görs 3-5 gånger per termin. Inga resultat ska rapporteras till förbundet, därför finns inte resultat och tabeller i resultatportalen.

Säsongen 2019-2020 är andra säsongen som Stockholms Handbollförbund bjuder in flickor och pojkar U10 att välja mellan att spela 6 mot 6 och/eller 5 mot 5 (6 utespelare plus målvakt, eller 5 utespelare plus målvakt).De båda spelalternativen använder sig av påhängsribba.
Lag i U10 som ska spela 5 mot 5 kodas annorlunda i TA. I fältet Lagnamn lägger ni till ”5mot5”. 5 mot 5 lagen ska numreras i en egen sekvens. Exempel: Spårvägen HF har anmält fyra lag i klassen F10. Två ska spela 5 mot 5 och två 6 mot 6.

I denna åldersklass finns det möjlighet att döpa lagen efter andra sekvenser än löpnummer, exempelvis geografiska beteckningar eller färger. Istället för att döpa lagen till AIK, AIK 2 och AIK 3 kan föreningen till exempel välja AIK Svart, AIK Gul och AIK Vit. Föreningsnamnet måste alltid vara med.

Anmälan till denna åldersklass görs endast för hösten. Inbjudan till vårens spel kommer troligtvis att skickas ut i början av november. 

Anmälningsavgiften är 850 kronor och gäller endast för höstens spel. Ny anmälan ska göras till vårens spel.

Barn - Handbollfestival U8 (Födda 2011)
Spelare födda 2011 och yngre deltar i något som vi kallar för handbollfestivalen, som är öppen för barn som deltar i föreningarnas Handbollsskola. En handbollfestival är en match- och träningssamling som pågår i ca 3 timmar med lag från olika föreningar. Alla lag börjar i hallen samtidigt och alla lag avslutar tillsammans.
Handbollfestivalen är för andra året könsneutral och startar med första omgången i december, följt av tre omgångar i januari, februari och mars. I samband med anmälan kommer föreningarna ange flick, pojk eller mixat lag för att ge administratören möjlighet att blanda lagen i gruppindelninngen. Det kommer även finnas möjlighet att anmäla sig till samtliga fyra omgångar eller enbart de tre omgångarna på våren.  

Anmälningsavgiften är 850 kronor.

Special Olympic Class
Säsongen 2019-2020 blir tredje året som Stockholms Handboll Förbund administrerar Special Olympic Class. Matcherna spelas i serieform med dubbelmöten, en hammamatch och en bortamatch mot varje lag. 
Arrangerande förening tillsätter föreningsfunktionärer.
Stockholms Handbollförbund i samarbete föreningarna och granndistrikten tillsätter domare.

Anmälningsavgiften är 2100 kronor.


Information om anmälan

Sista anmälningsdag
Observera att sista anmälningsdag till alla tävlingar är onsdag den 1 maj 2019. Kallelse till våra tävlingar sker genom publicering på Stockholms Handbollförbunds webbplats.

Tidsplan för serieläggningen
2019-05-01: Sista anmälningsdag
2019-05-07: En lista med anmälda lag skickas ut tillföreningarna
2019-05-16: Serieförslag publiceras på hemsidan.
2019-05-30: Sista dag för återkoppling påserieförslag.
2019-06-05: Serieförslag fastställs
2019-06-30: Lag som dras ur före detta datumbelastas endast med förlorad anmälningsavgift
2019-08-25 StHF låser serierna. Matchtider frånföreningarna ska vara tillsatta
2019-09-04: Serierna fastställs på webbplatsen

Föreningen kommer att faktureras för alla lag somär anmälda till en serie när anmälningstiden löper ut den 1 maj. Dessa pengar kommer inte att återbetalas om föreningen senare vill justera sinanmälan.
Fram till den 30 juni kan föreningen stryka anmälda lag utan att ytterligare kostnader tillkommer, men anmälningsavgiften återbetalas alltså inte. För lag som dras ur en serie efter den 30 juni kommer föreningen att debiteras administrativaavgifter enligt gällande bestämmelser.

Rutiner för anmälan till tävlingar
Det finns ett antal delmoment som föreningen måste genomföra för att anmälan till våra serier ska anses vara komplett.
Krav för godkänd anmälan till tävling:
• Fylla i Formsformulär där föreningens anmälningarbekräftas
• Registrering av lag ska göras i dettävlingsadministrativa systemet (TA)
• Registrera tävlingskontaktuppgifter till föreningen iIdrottonline-systemet

Kostnaden för anmälningar till våra tävlingarkommer att faktureras till föreningarna.

Forms
Eftersom det i TA kan vara svårt att få överblick påföreningarnas olika anmälningar vill vi att föreningenfyller i ett formsformulär. I formsformuläret anger nivilken serie seniorerna kommer delta i samt önskemål,svår, medel eller lätt för åldersklasserna U19-U11.

Det är viktigt att ni tar er tid att både fylla i Formsformuläret och registrera era lag i TA. Formuläret i Forms är ett stöd för arbetet kring serieinledningen och för nivåindelningen. Observera att ifyllt Formsformulär inte räcker som anmälan till nästa säsong; registrering av lag i TA är nödvändig för att anmälan ska vara komplett. 

En länk till Formsformulär är skickat till tävlingsansvarig inom föreningen då StHF önskar få ett gemensamt ifyllt formulär från respektive föreningen. Saknar ni länken. Maila till tavling@stockholmhandboll.se 

Registrering i TA
Föreningarna ska registrera alla serieanmälningar i TA-systemet. Om ingen i din förening har tillgång till inloggningen i TA-systemet så har något blivit fel och då måste firmatecknare i föreningen höra av sig till Stockholms Handbollförbund för att få en ny inloggning. Inloggning görs via webbportalen http://ta.svenskhandboll.se/

För de föreningar som har frågor om TA-systemet och vill ha hjälp kommer vi att försöka tillhandahålla detta. Kontakta tavling@stockholmhandboll.se 


Om kostnader och betalningsrutiner

Stockholms Handbollförbund kommer att i efterhand fakturera föreningarna för gjorda anmälningar. Nedan finner ni en lista över kostnader för de olika tävlingarna.

Anmälningsavgifter 2019-2020

Senior

 • Damer division 2: 4500 kr
 • Damer division övriga: 3500 kr
 • Damer trim: 3500 kr
 • Damer motion: 3500 kr
 • Herrar division 2: 9000 kr
 • Herrar division 3: 4500 kr
 • Herrar division övriga: 3500 kr
 • Herrar trim: 3500 kr
 • Herrar motion: 3500 kr

Äldre och yngre ungdom samt Barn

 • U19 (00-02): 2400 kr
 • Äldre ungdom U16 (2003, 2004): 2100 kr
 • Yngre ungdom U14 (2005): 2100kr 
 • Yngre ungdom U13 (2006): 2100 kr
 • Yngre ungdom U12 (2007): 1800 kr
 • Barn U11 (2008): 1800 kr
 • Barn U10 (2009): 850kr
 • Barn U9 (2010): 850 kr
 • Barn U8 (2011): 850 kr

Special Olympic Class

 • Special Olympic Class: 2100 kr

Föreningen kommer att faktureras för alla lag som är anmälda till en tävling eller serie när anmälningstiden löper ut den 1 maj. Dessa pengar kommer inte att återbetalas om föreningen senare vill justera sin anmälan.
Fram till den 30 juni kan föreningen stryka anmälda lag utan att ytterligare kostnader tillkommer, men anmälningsavgiften återbetalas alltså inte.
För lag som dras ur en tävling eller serie efter den 30 juni kommer föreningen att debiteras administrativa avgifter enligt gällande bestämmelser.

 

Sista anmälningsdag onsdag 2019-05-01

Uppdaterad: 2019-08-21 09:45
Skribent: Maria Casado

Nyheter

Välkomna till säsongen 2020-2021

2020-04-03

Föregående säsong avslutades tidigare än önskat…

Stockholm Handboll Finals 2020 INSTÄLLT

2020-02-28

Grupper och spelprogram börjar smyga sig fram

Sista omgången av RegionsTolvan INSTÄLLT

2020-02-14

Gruppindelning och spelprogram klara

Välkomna till Sporrong Cup 2020 INSTÄLLT

2020-02-13

Nu laddar vi inför årets höjdpunkt för…

Seniorserierna går in i ett avgörande skede

2020-02-10

Vem får spela med tre matcher kvar?

 
Stockholms Handbollförbund
Box 11016
100 61 Stockholm
Telefon: [saknas] Information
E-post: [saknas] Information