Gå till innehåll

Svensk Handboll

Svensk Handboll

Verksamhetsinriktning

Svensk handboll ska ha som ambition att skapa förutsättningar för ett livslångt idrottande och -engagemang inom handbollsrörelsen.

Aktivitet, rörelse, attraktions- och utvecklingskraft skapas i grunden genom våra föreningar. Ett engagemang som sträcker sig genom hela livet kan ta sig uttryck på många olika sätt, exempelvis genom utbildning, träning och tävling och ska inom handbollen präglas av trygghet, glädje, öppenhet och gemenskap. Den strategiska planen avser att sätta riktningen för verksamheten, men inte hur denna ska bedrivas.

Svensk handboll ska kontinuerligt se över förutsättningarna, analysera och genomföra förändringar i syfte att alla ska ha samma möjligheter att delta i vår idrott och alla genomförandeplaner kring våra fokusområden ska styras mot att:

  • män och kvinnor båda är representerade med minst 40 %
    i alla beslutande och rådgivande organ,
  • jämställdhetsperspektivet genomsyrar all verksamhet,
  • den som är verksam inom svensk handboll inte begränsas
    av intolerans eller fördomar.

Verksamhetsplan mot 2025
Vi ska omsätta vår strategi och våra mål i en löpande verksamhetsplan med tillhörande budget över de två i taget kommande verksamhetsåren efter genomfört ordinarie förbundsmöte jämna år.


Vår verksamhetsidé
Handboll för alla hela livet: handboll ska vara en för alla tillgänglig och attraktiv idrott, som engagerar och omfattar breddverksamhet för barn och bredd- samt elitverksamhet för ungdomar och vuxna. Vår strävan är att ha kompetens och resurser för att möjliggöra att alla som vill ska kunna vara en del av svensk handboll.


Vår värdegrund
Verksamheten inom svensk handboll bedrivs i enlighet med idrottens idéprogram Idrotten Vill, FN:s Barnkonvention och Svenska Handbollförbundets policyprogram. Den ska också präglas av prestationslust, rent spel och fair play, spänning, glädje, gemenskap och trovärdighet. Den ska vara öppen för alla och den enskilde individen ska ges möjlighet till personlig utveckling.


Våra olika uppdrag
Svenska Handbollförbundet med dess bolag samt intresseorganisationerna SEH (Svensk Elit Handboll) Dam och Herr och SDF:en (Specialdistriktsförbunden) samt dess föreningar har genom antagandet av Strategi 2025 att överföra strategin till sina egna verksamheter och ansvarsområden.

Publicerad: 2022-11-23

Senast uppdaterad: 2022-11-23

Författare: Therese Bringefors

Intressant? Dela gärna!