Hem / Information till SDF

Information till SDF

Information till distriktsförbund med anledning av att SHF genom rådet för Trygga Miljöer har fastställt råd och riktlinjer för föreningarnas hantering av utdrag ur belastningsregistret samt referenstagning.

Råd och riktlinjerna syftar till att underlätta för föreningarnas hantering av utdrag ur belastningsregistret – inget som föreningarna är skyldiga att följa.

Bakgrunden är att RF har bestämt att från 1 januari 2020 ska alla specialidrottsförbund och idrottsföreningar inom RF kontrollera begränsat registerutdrag för ledare som har direkt och regelbunden kontakt med barn.

SHF förespråkar att föreningarna förutom kontroll av begränsat registerutdrag även genomför referenstagning, vilket har tagits med i råd och riktlinjerna.

Skyldigheten att kontrollera begränsat registerutdrag är gentemot RF och inget lagkrav.

Ansvaret för att medlemsföreningar genomför kontroll av begränsat registerutdrag är följaktligen gentemot RF.

Varken SHF eller DF har något ansvar som kan utkrävas av dem för det fall att en förening inte genomför kontrollera begränsat registerutdrag och att något händer inom föreningens verksamhet.

SHF och DF har självständigt ansvar för efterlevnaden av kravet inom resp. organ, dvs att tillse att det genomförs kontroll av begränsat registerutdrag för de ledare som har direkt och regelbunden kontakt med barn.

Rådet för Tryga Miljöer kommer att ha årlig uppföljning av arbetet med kontroll av begränsat registerutdrag för både SHF och DF.

Kontakta oss

Du kan kontakta oss via This is a mailto link. Ditt mejl till oss behandlas konfidentiellt.