Hem / Trygg idrott

Trygg idrott

En trygg idrott är en idrott fri från mobbning, trakasserier, hot, våld och övergrepp. En idrott där alla känner sig välkomna och delaktiga och får delta och utvecklas efter sina egna förutsättningar.

För att vi ska få en trygg idrottsmiljö behöver vi arbeta utifrån den värdegrund som idrottsrörelsen gemensamt kommit fram till. Den omfattar de fyra grundpelarna:

  • Glädje och gemenskap
  • Demokrati och delaktighet
  • Allas rätt att vara med
  • Rent spel

Du hittar mer om idrottens värdegrund i idéprogrammet Idrotten vill.

En trygg idrottsmiljö förutsätter även att verksamheten går i linje med barnkonventionen och att vi arbetar efter våra idrottens strategiska målsättningar.

Inom idrottsrörelsen råder nolltolerans mot all form av mobbning, trakasserier, hot, våld och övergrepp. Alla – både barn, ungdomar och vuxna – ska kunna idrotta utan att riskera att utsättas för detta. 

 

Hitta rätt om värdegrunden bryts

  1. Om du är orolig för någonting i din förening ska du i första hand vända dig till föreningens styrelse. Styrelsen är ansvarig och kan till exempel avsluta ett samarbete med en tränare.

  2. Om det finns hinder att vända sig till föreningens styrelse, såsom personkopplingar eller att oron är kopplad till styrelsen, kan du höra av dig till Svenska Handbollförbundets arbetsråd Trygga miljöer via This is a mailto link. Ditt mejl till oss behandlas konfidentiellt.

  3. Det går även att ta kontakt med något av RF/SISU:s 19 distrikt där det finns sakkunniga i barn- och ungdomsidrott som kan hjälpa till att föra dialog med föreningen eller guida rätt.

  4. Om ett ärende inte kan hanteras av varken förening, Svenska Handbollförbundet eller RF/SISU:s distrikt kan du kontakta idrottsombudsmannen på 08-627 40 10 eller This is a mailto link. Vid hög belastning kan det vara svårt att komma fram på telefon – lämna ett meddelande eller skicka e-post så blir du kontaktad. Idrottsombudsmannen kan till exempel vägleda kring polisanmälan.

  5. Om du inte vill eller vågar vända dig till idrottsombudsmannen direkt kan du använda den anonyma och krypterade visselblåsartjänsten, där idrottsombudsmannen tar emot ärenden.

  6. Kontakta polisen vid brott. Grundregeln är att idrottsrörelsen själv hanterar ärenden som bryter mot RF:s stadgar. Misstänker du ett brott ska du kontakta polisen och gäller det orosanmälan ska du vända dig till socialtjänsten. Om du är osäker så hjälper idrottsombudsmannen dig med råd.

 

Läs mer om idrottens arbete med trygga idrottsmiljöer

Riksidrottsförbundets dokument Skapa Trygga idrottsmiljöer är ett måste för dig som är styrelsemedlem, för dig som arbetar i en förening eller som är ledare att känna till: Stödpaket för Trygga Idrottsmiljöer i barn- och ungdomsidrott

Barnens spelregler är Riksidrottsförbundets samarbete med BRIS och här är målgruppen barnen, så att de får reda på sina rättigheter och skyldigheter. Givetvis ska alla ledare kunna prata med barnen utifrån dessa. Här finns en lärgruppsplan som hjälper dig att komma igång. Läs mer på barnensspelregler.se

UNICEFS handbok för idrottsledare - Målet är att handboken ska inspirera fler idrottsledare till att diskutera och skapa verksamhet som är trygg och bra för barn.

Bris Stödlinje för Idrottsledare  077-440 00 42. Öppen vardagar 9-12.

 

Kontakta oss

Du kan kontakta oss via This is a mailto link. Ditt mejl till oss behandlas konfidentiellt.