Hem / Rapport Från policy till praktik

Rapport Från policy till praktik

Den 27 januari 2021 släppte forskaren Susanne Johansson, GIH, rapporten "Från policy till praktik - mot sexuella övergrepp inom idrotten".Inom hela idrottsrörelsen råder nolltolerans mot all form av mobbning, trakasserier, hot, våld och övergrepp. Trots det är idrotten inte alltid en trygg plats. I forskningsrapporten Från policy till praktik – mot sexuella övergrepp inom idrotten görs en genomlysning av de tio största barn- och ungdomsidrotternas åtgärder mot sexuella övergrepp mot barn och ungdomar.– Tystnadskulturen behöver brytas och kunskapen öka om de gråzoner som kan skapas i idrottens många förtroende- och beroenderelationer, både för att förebygga och hantera händelser som inträffar. Till att börja med behöver idrottsförbunden erkänna att sexuella övergrepp kan förekomma och förekommer – även i deras egen idrott, säger Susanne Johansson, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH i Riksidrottsförbundets pressmeddelande.

De tio förbund som ingår i rapporten är fotboll, innebandy, ridsport, simidrott, gymnastik, tennis, ishockey, handboll, basket och friidrott. Studien är initierad och finansierad av Riksidrottsförbundet med syfte att bidra till att stärka idrottsrörelsens gemensamma arbete för att skapa verkligt trygga idrottsmiljöer, inte minst för barn och ungdomar.

- Det är viktigt att fortsätta att höja kunskapen i dessa allvarliga frågor och att fortsätta med det proaktiva arbetet. Svensk handbolls gemensamma mål och strävan är att motverka all form av sexuella övergrepp och trakasserier. Det är också viktigt att det finns en beredskap med handlings- och krisplan hos föreningar med utsedda ansvariga personer som kan hantera och omhänderta oönskade beteenden och handlingar om dessa skulle uppkomma, samt att ha kunskap om var de kan vända sig om de behöver handledning och stöd i detta, säger Lena Runströmer, ordförande i Svenska Handbollförbundets arbetsråd Trygga Miljöer och viceordförande i Svenska Handbollförbundet.

– Att barn och ungdomar är trygga och mår bra i sin idrott är det viktigaste och mest grundläggande för hela idrottsrörelsen. Vi vuxna inom idrotten behöver ta ett större gemensamt ansvar och har mycket kvar att göra. Rapporten och rekommendationerna blir ett viktigt stöd i vårt fortsatta arbete, säger Malin Träff, ansvarig barn- och ungdomsidrott, Riksidrottsförbundet i pressmeddelandet.

Läs mer om rekommendationerna i rapporten

Mer om RF:s arbete för trygg idrott

Stödmaterialet Skapa trygga idrottsmiljöer

Barnens spelregler – för en tryggare barn och ungdomsidrott

För mer information kontakta

Malin Träff
Ansvarig barn- och ungdomsidrott, Riksidrottsförbundet
08-699 60 67 
This is a mailto link

Lena Runströmer
Ordförande Svenska Handbollförbundets arbetsråd Trygga Miljöer
070-331 01 04
This is a mailto link

Kontakta oss

Du kan kontakta oss via This is a mailto link. Ditt mejl till oss behandlas konfidentiellt.