Hem / Inbjudan

Inbjudan säsongen 2022-2023

OBS! EJ UPPDATERAD

Härmed bjuder Svenska Handbollförbundet in föreningarna till Gjensidige ungdoms-SM säsongen 2022-2023. Startavgiften är 1200 kronor per lag och lagen ska vara anmälda i tävlingsdatabasen TA senast 2022-05-01.

Omstart 2021-2022

Den gångna säsongen föll i bitar i spåren av coronapandemin. Säsongen 2021-2022 hoppas vi ska bli en omstart för oss. Den kommande säsongens Gjensidige USM innehåller inga stora nyheter, men nedan repeterar vi de nyheter som vi lanserade inför säsongen 2020-2021.

Gjensidige USM:s F14- och P14-klasser genomförs med ett nytt upplägg. Genom sin anmälan är alla lag garanterade att delta i steg 1, 2, 3 och 4. Efter varje steg lottas lagen in i nya grupper rangordnade efter resultaten i det föregående steget. Steg 1 och steg 2 kommer att planeras samlat, vilket innebär att lagen redan när steg 1-lottningen publiceras kommer att veta på vilken ort de ska spela i steg 2.

I USM:s U18-klasser är det numera möjligt att representera en annan förening genom samarbetsavtal. En enskild spelare kan fortfarande endast spela med ett lag i USM.

Konsekvenser av coronasituationen

Då det inte med säkerhet kan sägas hur länge coronapandemin kommer att påverka samhället så förbehåller sig Svenska Handbollförbundet rätten att vid behov göra om planeringen fär USM. Det kan handla om att förändra förutsättningarna för hur lag flyttas vidare från ett steg till ett annat, men det kan även handla om att strukturera om tävlingen mer omfattande. Även andra åtgärder kan komma att bli aktuella om läget så kräver.

Tävlingsklasser

Gjensidige USM genomförs i sex klasser: F14, F16, F18, P14, P16 och P18.

Nedan följer en beskrivning av klasserna och vilka åldrar spelarna måste vara för att delta i USM.

Klass Från 
Till
Flickor 14 (F14)   Födda 2008 Födda 2009
Pojkar 14 (P14) Födda 2008 Födda 2009
Flickor 16 (F16) Födda 2006 Födda 2008
Pojkar 16 (P16) Födda 2006 Födda 2008
Flickor 18 (F18) Födda 2004 Födda 2007
Pojkar 18 (P18) Födda 2004 Födda 2007

Dispens kan ej sökas för spelare födda 2010 eller senare. Att en för gammal spelare har sin sociala tillhörighet i ett lag med yngre spelare är inte grund för dispens. Det är inte heller dispensgrund att ett lag saknar en spelare på en viss position.

Instruktion för anmälan till Gjensidige USM handboll

Anmälan till Gjensidige USM 2022-2023 görs genom registrering av lag i handbollens tävlingsadministrativa system TA.

Systemet är nu stängt för anmälningar. Anmälan via TA är bindande.

Föreningens TA-administratör ska logga in via http://ta3.svenskhandboll.se/ och registrera alla USM-lag. Nedan följer en liten lathund hur lagen ska kodas vid TA-anmälan.

  Säsong Distrikt  
Liga  
Klass  
Publikt namn Lagnamn
F14  2021/2022 
SHF  USM   F14   Förenings namn + ev tillägg   Publikt + USM + Klass   
P14  2021/2022 SHF  USM  P14  Förenings namn + ev tillägg  Publikt + USM + Klass  
F16  2021/2022 SHF  USM  F16  Förenings namn + ev tillägg  Publikt + USM + Klass  
P16  2021/2022 SHF  USM  P16  Förenings namn + ev tillägg  Publikt + USM + Klass  
F18  2021/2022 SHF  USM  F18  Förenings namn + ev tillägg  Publikt + USM + Klass  
P18  2021/2022 SHF  USM  P18  Förenings namn + ev tillägg  Publikt + USM + Klass  

BK Boll anmäler två lag till USM F14. Laget kodas i TA med distrikt SHF, Liga USM och Klass F14. Till de publika namnen väljer man utöver föreningsnamnet att lägga till siffror: BK Boll 1 och BK Boll 2. I Lagnamn döps lagen till BK Boll 1 USM F14 och BK Boll 2 USM F14.

 Preliminära spelhelger för USM 2021-2022

  F14 P14 F16 P16 F18 P18
Steg 1 15-16/10 8-9/10 1-2/10 22-23/10 24-25/9 24-25/9
Steg 2 3-4/12 26-27/11 19-20/11 10-11/12 12-13/11 12-13/11
Steg 3 4-5/2 14-15/1 21-22/1 28-29/1 7-8/1 4-5/2
Steg 4 25-26/3 18-19/3 11-12/3 11-12/3 18-19/3 25-26/3
Finalspel 5-7/5 5-7/5 5-7/5 5-7/5 5-7/5 5-7/5

För arrangemang i steg 2 i USM F14 och P14 krävs två tillgängliga hallar.

Utdrag ur USM:s tävlingsreglemente

Nedanstående är ett utdrag ur vårt USM-reglemente. Detta är inte det fullständiga reglementet utan ska ses som ett stöd för er anmälan. Vi kommer att återkomma med ett fullständigt reglemente.

Tränarlicens

Minst en av de ledare som är ansvariga för ett USM-lag måste ha tränarutbildning enligt nedan.

  • U14: lägst TS1-utbildning
  • U16: lägst TS1-utbildning
  • U18: lägst TS2-utbildning

Lag som inte kan uppfylla dessa villkor får delta i USM, men föreningen kommer att belastas med en avgift på 5 000 kronor. Dessa pengar återfås då föreningen kan uppvisa att aktuell ledare inom ett år slutfört adekvat utbildning.

Avgifter

Startavgift: 1200 kronor (faktureras av SHF).

Efter att sista anmälningsdag har passerat är föreningen skyldig att betala startavgiften.

Förening som drar tillbaka sitt deltagande efter det att lottningen av steg 1 publicerats ska dessutom betala en fastställd garantiavgift på ytterligare 1 200 kronor.

Förening som drar tillbaka sitt deltagande senare än fyra veckor innan steg 1 ska spelas eller efter det att gruppindelningen skett i nästkommande steg (gäller från steg 2 till finalspelet) ska betala en av SHF fastställd garantiavgift på 5 000 SEK samt ingå i gruppens kostnadsfördelning. Utöver detta kan förening bli skyldig att betala de kostnader som man genom sitt avhopp belastar annan förening. Kostnaden för uteblivande från tävling får inte bli lägre än att delta. Det är SHF som avgör från fall till fall.

Efter avslutat steg har förening möjlighet att dra sig ur fortsatt spel utan kostnad, förutsatt att detta meddelas SHF:s kontor senast klockan 15:00 närmast följande vardag.

Kostnadsfördelning: resor, domare och arrangemang 

Det sker en central kostnadsfördelning av lagens och domarnas reskostnader. Med detta menas att alla lag i alla grupper i ett steg delar på den totala kostnaden.

Utöver dessa kostnader läggs även den så kallade arrangörspengen in i fördelningen. Alla lag som står som arrangörer för en grupp får ett bidrag på 1000 kronor per spelad match. För att en arrangör ska få tillgodoräkna sig bidraget krävs att den gör en viss återrapportering till SHF.

Gjensidige USM är de officiella Svenska Mästerskapen i handboll för ungdomar 14-18 år. USM startar i september/oktober varje år och runt 600 anmälda lag i de sex klasserna (flickor 14, 16 och 18 samt pojkar 14, 16 och 18) spelar mellan ett och fyra steg. Hela tävlingen avslutas under den samlade finalhelgen som spelas i april/maj nästföljande år där 48 lag slutligen gör upp om titeln Svensk Mästare i respektive klass.

Finalhelgen av Gjensidige USM spelas i IFU Arena, Uppsala den 5–7 maj 2023.