Hem / Inbjudan till Gjensidige USM 2020-2021

Inbjudan till Gjensidige USM 2020-2021

Härmed bjuder Svenska Handbollförbundet in föreningarna till ungdoms-SM säsongen 2020-2021. Anmälningsavgiften är 1200 kronor per lag och lagen ska vara anmälda i tävlingsdatabasen TA senast 2020-05-01.

Nyheter säsongen 2020-2021

Säsongen 2020-2021 kommer Gjensidige USM handbolls F14- och P14-klasser att genomföras med ett nytt upplägg. Genom sin anmälan är alla lag garanterade att delta i steg 1, 2, 3 och 4. Efter varje steg lottas lagen in i nya grupper rangordnade efter resultaten i det föregående steget. Steg 1 och steg 2 kommer att planeras samlat, vilket innebär att lagen redan när steg 1-lottningen publiceras kommer att veta på vilken ort de ska spela i steg 2. Mer information om det nya upplägget kommer att publiceras på Svenska Handbollförbundets webbplats inom kort.

Svenska Handbollförbundets tävlingskommitté har föreslagit en förändring av tävlingsbestämmelserna så att det ska bli möjligt för spelare att representera i USM:s U18-klasser genom samarbetsavtal. Det formella beslutet om denna regeländring är inte tagit ännu. Föreningar med samarbetsavtal som planerar att delta i F18- eller P18-klassen och önskar att nyttja möjligheten till representation genom samarbetsavtal ombeds att kontakta Svenska Handbollförbundets tävlingsavdelning.

Konsekvenser av coronasituationen

Då det inte med säkerhet kan sägas hur länge coronapandemin kommer att påverka samhället så arbetar Svenska Handbollförbundet med flera parallella planeringar för tävlingsverksamheten säsongen 2020-2021. Om USM inte kan starta med steg 1-spel i september och oktober kommer en alternativ spelordning att presenteras. Målet är dock att respektive klass fortfarande ska spela på de planerade helgerna för steg 2, 3 och 4 som ligger i USM:s ursprungliga planering.

Tävlingsklasser

Gjensidige USM genomförs i sex klasser: F14, F16, F18, P14, P16 och P18.

Nedan följer en beskrivning av klasserna och vilka åldrar spelarna måste vara för att delta i USM.

Klass Lägsta ålder  
Högsta ålder  
Flickor 14 (F14)   Födda 2006 Födda 2007
Pojkar 14 (P14) Födda 2006 Födda 2007
Flickor 16 (F16) Födda 2004 Födda 2006
Pojkar 16 (P16) Födda 2004 Födda 2006
Flickor 18 (F18) Födda 2002 Födda 2005
Pojkar 18 (P18) Födda 2002 Födda 2005

Dispens kan ej sökas för spelare födda 2008 eller senare.

Instruktion för anmälan till Gjensidige USM handboll

Anmälan till Gjensidige USM handboll 2020-2021 görs genom registrering av lag i handbollens tävlingsadministrativa system TA.

Systemet är nu öppet för anmälningar. Anmälan via TA är bindande.

Föreningens TA-administratör ska logga in via http://ta.svenskhandboll.se och registrera alla USM-lag. Nedan följer en liten lathund hur lagen ska kodas vid TA-anmälan.

  Säsong Distrikt  
Liga  
Klass  
Publikt namn Lagnamn
F14  2020/2021   SHF  USM   F14   Förenings namn + ev tillägg   Publikt + USM + Klass   
P14  2020/2021  SHF  USM  P14  Förenings namn + ev tillägg  Publikt + USM + Klass  
F16  2020/2021  SHF  USM  F16  Förenings namn + ev tillägg  Publikt + USM + Klass  
P16  2020/2021  SHF  USM  P16  Förenings namn + ev tillägg  Publikt + USM + Klass  
F18  2020/2021  SHF  USM  F18  Förenings namn + ev tillägg  Publikt + USM + Klass  
P18  2020/2021  SHF  USM  P18  Förenings namn + ev tillägg  Publikt + USM + Klass  

BK Boll anmäler två lag till USM F14. Laget kodas i TA med distrikt SHF, Liga USM och Klass F14. Till de publika namnen väljer man utöver föreningsnamnet att lägga till siffror: BK Boll 1 och BK Boll 2. I Lagnamn döps lagen till BK Boll 1 USM F14 och BK Boll 2 USM F14.

 Preliminära spelhelger för USM 2020-2021

  F14 P14 F16 P16 F18 P18
Steg 1 3-4/10 10-11/10 17-18/10 26-27/9 19-20/9 19-20/9
Steg 2 28-29/11 5-6/12 12-13/12 21-22/11 14-15/11 14-15/11
Steg 3 6-7/2  30-31/1 23-24/1 16-17/1 16-17/1 23-24/1
Steg 4 20-21/3 13-14/3 13-14/3 20-21/3 27-28/3 27-28/3
Finalspel 23-25/4 23-25/4 23-25/4 23-25/4 23-25/4 23-25/4

För arrangemang i steg 2 i USM F14 och P14 krävs två tillgängliga hallar.

Utdrag ur USM:s tävlingsreglemente

Nedanstående är ett utdrag ur vårt USM-reglemente. Detta är inte det fullständiga reglementet utan ska ses som ett stöd för er anmälan. Vi kommer att återkomma med ett fullständigt reglemente.

Tränarlicens

Minst en av de ledare som är ansvariga för ett USM-lag måste ha tränarutbildning enligt nedan.

  • U14: lägst TS1-utbildning
  • U16: lägst TS1-utbildning
  • U18: lägst TS2-utbildning

Lag som inte kan uppfylla dessa villkor får delta i USM, men föreningen kommer att belastas med en avgift på 5 000 kronor. Dessa pengar återfås då föreningen kan uppvisa att aktuell ledare inom ett år slutfört adekvat utbildning.

Avgifter

Anmälningsavgift: 1200 kronor (faktureras av SHF)

Efter att sista anmälningsdag har passerat är föreningen skyldig att betala anmälningsavgiften.

Förening som drar tillbaka sitt deltagande efter det att lottningen av steg 1 publicerats ska dessutom betala en fastställd administrationsavgift på ytterligare 1 000 kronor.

Förening som drar tillbaka sitt deltagande senare än fyra veckor innan steg 1 ska spelas eller efter det att gruppindelningen skett i nästkommande steg (gäller från steg 2 till finalspelet) ska betala en av SHF fastställd administrationsavgift på 5 000 SEK samt ingå i gruppens kostnadsfördelning. Utöver detta kan förening bli skyldig att betala de kostnader som man genom sitt avhopp belastar annan förening. Kostnaden för uteblivande från tävling får inte bli lägre än att delta. Det är SHF som avgör från fall till fall.

Efter avslutat steg har förening möjlighet att dra sig ur fortsatt spel utan kostnad, förutsatt att detta meddelas SHF:s kontor senast klockan 15:00 närmast följande vardag.

Kostnadsfördelning: resor, domare och arrangemang 

Det sker en central kostnadsfördelning av lagens och domarnas reskostnader. Med detta menas att alla lag i alla grupper i ett steg delar på den totala kostnaden.

Utöver dessa kostnader läggs även den så kallade arrangörspengen in i fördelningen. Alla lag som står som arrangörer för en grupp får ett bidrag på 1000 kronor per spelad match. För att en arrangör ska få tillgodoräkna sig bidraget krävs att den gör en viss återrapportering till SHF.

Gjensidige USM är de officiella Svenska Mästerskapen i handboll för ungdomar 14-18 år. SM startar i september/oktober varje år och över 600 anmälda lag i de sex klasserna (flickor 14, 16 och 18 samt pojkar 14, 16 och 18) spelar mellan ett och fyra steg. Hela tävlingen avslutas under den samlade finalhelgen som spelas i april/maj nästföljande år där 48 lag slutligen gör upp om titeln Svensk Mästare i respektive klass.

Välkommen till Gjensidige USM 2020-2021.