Hem / Nytt format för U14

Nytt format för U14

Tävlingsklasserna i Gjensidige USM för flickor 14 och pojkar 14 har sedan säsongen 2020-2021 ett nytt format.

Tävlingen spelas med fyra steg och ett finalspel. Steg 1 och 2 spelas på hösten medan steg 3, steg 4 och finalspelet spelas på våren. Alla deltagande lag spelar steg 1, 2, 3 och 4. Resultat i föregående steg rangordnar lagen till nästa steg. Kvalificering till finalspelet kommer endast att ske från de steg 4-grupper där de lag som lyckats bäst under året är inlottade.

 

Höstens spel

Steg 1 och 2 kommer att samlottas vilket innebär att lagen redan inför steg 1 vet vilken ort de ska åka till i steg 2.

• Deltagande lag delas in i tio regionala grupperingar.
• Inom varje regjonal grupp delas lagen in i tre steg 1-grupper med tre separata arrangörer.
• Efter avslutat steg 1-spel lottas lagen inom varje regional grupp in i nya grupper baserat på utfallet i steg 1.
• Alla dessa steg 2-grupper spelas på samma ort i två närliggande hallar, troligen med en arrangör.

 

Vårens spel

Efter steg 2 blir tävlingen lottad med regional och nationell inriktning. Strävan är att säkerställa en så god reseekonomi för deltagande lag som vi anser är möjligt.

• Från steg 2 till steg 3 flyttas lagen vidare till tre olika steg 3-grupperingar baserat på utfallet i steg 2.
• Från steg 3 till steg 4 flyttas lagen vidare till fem olika steg 4-grupperingar baserat på utfallet i steg 3.
• Kvalificering till finalspelet görs därefter endast från den steg 4-gruppering där de mest framgångsrika lagen har samlats.
• Finalspelet genomförs i Uppsala med alla USM-klasser samlat. Det är åtta lag från varje klass som kvalificerar sig för finalspelet.

 

Övrig information

Efter varje avslutat steg kan ett lag utan kostnad dra sig ur från fortsatt deltagande. Mer information om detta finns i USM:s tävlingsreglemente.

Här hittar du en genomgång av det nya upplägget som ger en fördjupad bild av hur USM U14 spelas.

Gjensidige USM är de officiella Svenska Mästerskapen i handboll för ungdomar 14-18 år. USM startar i september/oktober varje år och runt 600 anmälda lag i de sex klasserna (flickor 14, 16 och 18 samt pojkar 14, 16 och 18) spelar mellan ett och fyra steg. Hela tävlingen avslutas under den samlade finalhelgen som spelas i april/maj nästföljande år där 48 lag slutligen gör upp om titeln Svensk Mästare i respektive klass.

Finalhelgen av Gjensidige USM spelas i IFU Arena, Uppsala den 5–7 maj 2023.