Hem / Tävlingsreglemente 20-21

Tävlingsreglemente 20-21

På denna sida finner ni tävlingsreglementete för Gjensidige USM säsongen 2020-2021. Reglementet för säsongen 2021-2022 kommer att publiceras inom kort.

Ladda ned dokumentet Gjensidige USM 20-21 Tävlingsreglemente 

 

 

Nyheter för säsongen 2020–2021

Handbollssäsongen 2019–2020 slutade abrupt när coronapandemin svepte in över Sverige. Med det avslutades även Gjensidige USM handboll i förtid och vi snuvade på den spännande avslutningen av ett helt år av kamp mellan duktiga handbollsungdomar från hela Sverige. Men nu tar vi ny sats och planerar för säsongen 2020–2021 och ett nytt år med USM-matcher.

 

Den stora nyheten för säsongen 2020–2021 är att vi har gjort om upplägget för Gjensidige USM Handbolls
U14-klasser. Tävlingen spelas precis som tidigare med fyra steg och ett finalspel. Steg 1 och 2 spelas på hösten medan steg 3, steg 4 och finalspelet spelas på våren. Nyheten är att alla deltagande lag spelar steg 1, 2, 3 och 4. Resultat i föregående steg rangordnar lagen till nästa steg. När vi kommer till steg 4 så sker kvalificering till finalspelet endast från de steg 4-grupper där de lag som lyckats bäst under året är inlottade. Alla lag är indelade i grupper på 12–15 lag. Dessa lag delas in i tre steg 1-grupper. Lagen i dessa tre grupper spelar sedan steg 2 på samma ort och denna arrangörsort har bestämts i samband med att steg 1-lottningen läggs ut. Detta betyder att alla deltagande lag kan planera för sina resor till steg 2 redan i början av sommaren.

 

En annan nyhet i årets Gjensidige USM handboll är att det i U18-klasserna numera är tillåtet att representera en annan förening genom samarbetsavtal enligt kapitel 9 tävlingsbestämmelserna.

 

Praktisk information

 

Corona

Om coronapandemin gör att Gjensidige USM handboll inte kan starta i sin nuvarande form och på planerade
steg 1-helger förbehåller sig Svenska Handbollförbundets tävlingsavdelning rätten att göra om tävlingens planering för att kunna genomföras. Spelstruktur, gruppernas utformning och vilka lottmallar som används kan i sådana fall komma att ändras. Exakt hur en ny planering kan komma att vara utformad går inte att i detalj beskriva i förväg, men nedan finner ni en översiktlig beskrivning över hur det kommer att se ut.

 

 • Om steg 1 inte kan genomföras så kommer åldersklassens steg 2-helg att användas för att spela det som skulle ha varit steg 1. Gruppindelningar kan komma att göras om eftersom det inte är säkert att de som var planerade att arrangera vid det ordinarie steg 1-tillfället också kan arrangera vid de nya datumen. I F18, P18, F16 och P16 skulle detta innebära att återkvalet genom steg 2 ställs in, det vill säga att de lag som hamnar under strecket i tabellen har spelat färdigt i årets Gjensidige USM handboll. I F14 och P14 kommer formen för vidarespel att göras om men alla lag spelar fortfarande vidare i nästa steg.
 • Om det inte är möjligt att spela på vare sig steg 1- eller steg 2-helgerna så kommer Gjensidige USM handboll att inledas på den helg som är planerad för steg 3. Spelformen för F18, P18, F16 och P16 kommer att i detta skede att göras om helt med tuffa förutsättningar för vilka lag som kvalificerar sig för nästa steg i tävlingen. I F14 och P14 kommer utformningen att förändras kraftigt, men i dessa klasser kommer alla lag att få spela vidare i tävlingen.
 • Om det varken steg 1, 2 eller 3 kan spelas så kommer Gjensidige USM handboll inte att genomföras.

Alla deltagare måste även vara förberedda på att det kan finnas begränsande restriktioner kring USM-arrangemangen.

Konsekvenser av coronapandemin kan även göra att andra förutsättningar för tävlingens genomförande förändras.

 

 

 

Spelstruktur

Alla åldersklasser spelas med gruppspel där lagen kvalificerar sig för kommande gruppspel genom sina placeringar. Varje omgång gruppspel kallas för steg.

 

Detta gäller för U18 och U16

 • Steg 1: Alla lag deltar. Storleken på grupperna avgörs av antalet anmälda lag, men strävan är att i möjligaste mån ha fyr- eller femlagsgrupper. De två bästa i varje grupp går direkt till steg 3. Övriga lag spelar steg 2.
 • Steg 2: Detta steg byggs upp för att få rätt antal lag vidare till steg 3. Antalet lag som går vidare från varje grupp kan variera från åldersklass till åldersklass.
 • Steg 3: Strävan är att 40–80 lag ska spela steg 3 och att det ska vara lika många lag i alla grupper. I den mån det går ska två lag från varje grupp gå vidare till steg 4.
 • Steg 4: Strävan är att 20–32 lag ska spela steg 4 och att det ska vara lika många lag i alla grupper. Vidareflyttning från steg 4 sker så att åtta lag går vidare till finalspelet.
 • Finalspel: Åtta lag spelar finalspelet. Dessa delas in i två fyralagsgrupper där ettorna och tvåorna går till semifinal medan treorna och fyrorna får spela placeringsmatcher.

 

Detta gäller för U14

 • Steg 1: Alla lag deltar. Storleken på grupperna avgörs av antalet anmälda lag, men strävan är att i möjligaste mån ha fyr- eller femlagsgrupper. Gruppindelningen till steg 1 och 2 görs samlat. Ett antal steg 1-grupper kopplas ihop (troligen tre grupper) och alla lag i dessa grupper spelar steg 2 på samma ort.
 • Steg 2: Alla lag deltar. I steg 2 samlas lagen upp i grupperingar om 12–15 lag som spelar på samma ort. Indelningen av lagen i grupper görs utifrån lagens prestationer i steg 1. Inspelade resultat i steg 2 rangordnar lagen till olika nivåer i steg 3. Det råder en relativt stor frihet i utformningen av spelprogrammet i steg 2. Strävan är att alla lag ska spela minst tre matcher.
 • Steg 3: Alla lag deltar. Efter avslutat steg 2-spel tar lagens tävlande i Gjensidige USM handboll olika riktning. De mest framgångsrika lagen spelar steg 3 i ett spår som kan leda till vårens finalspel. I skiktet under de främsta tävlar lagen om en chans att ta sig tillbaka till det spår som kan leda till finalspelet. Övriga lag tävlar vidare utan att kunna ta sig längre än till steg 4. Strävan är att i möjligaste mån ha fyr- eller femlagsgrupper.
 • Steg 4: Alla lag deltar. Lagen har fram till steg 4 genom sina resultat kvalificerat sig för olika nivåer av svårighetsgrad. Det är endast lagen som spelar steg 4 i den högsta nivån som kan ta sig vidare till vårens finalspel. Övriga lag avslutar Gjensidige USM handboll genom sitt steg 4-spel. Strävan är att i möjligaste mån ha fyr- eller femlagsgrupper.
 • Finalspel: Åtta lag spelar finalspelet. Dessa delas in i två fyralagsgrupper där ettorna och tvåorna går till semifinal medan treorna och fyrorna får spela placeringsmatcher.

 

 

Gruppers utformning och lottmallar

Svenska Handbollförbundet bestämmer förutsättningarna för gruppernas utformning, men det är arrangörernas ansvar att detaljplanera hur ett gruppspel ska genomföras.

 

Detta gäller för U16 och U18

Gruppspel spelas i första hand med tre-, fyr- eller femlagsgrupper. Vissa undantag kan göras om så krävs. SHF fastställer ordningsföljden i respektive grupp. Denna ligger sedan som grund för spelordningen. I steg 2 förbehåller sig SHF rätten att göra särskilda lösningar för att göra vidareflyttningen av lag till steg 3 på ett sådant sätt att spelstrukturen där blir så bra som möjlig. Det kan till exempel handla om en sexlagsgrupp som avgörs genom att två trelagsgrupper spelas och sedan följs av placeringsmatcher för att avgöra ordningen mellan dem.

I dessa klasser görs en rangordning av lagen, bland annat med hjälp av förbundskaptenerna i respektive klass. Strävan är att de högst rangordnade lagen inte ska mötas redan i steg 1.

 

Vid gruppindelning är annars målet att i möjligaste mån undvika att lag som har möts i tidigare steg möts igen. Dessutom vill vi om det går undvika att fler än två lag från samma distrikt möts, men om resvägarna blir för långa så kan det ändå bli så. När det är möjligt försöker vi även undvika att samarbetsföreningar (U18) och lag från samma förening (U16) möts.

 

Följande geografisk inriktning används vid gruppindelningarna

 • Steg 1: regional
 • Steg 2: lokal/regional
 • Steg 3: nationell
 • Steg 4: nationell

 

Oavsett geografisk inriktning i de olika stegen så är strävan alltid att försöka undvika de längsta resorna. När längre resor ändå läggs in så försöker det göras med hänsyn till reseförutsättningar (flyg- och tågförbindelser, bra vägar, och så vidare).

 

Då förutsättningarna för handbollen i region norr skiljer sig åt markant jämfört med resten av Sverige, så betraktas möten mellan lag från region norr och region öst som regionala, särskilt om närheten till flygplats är sådan att framresan kan göras på ett rimligt sätt.

 

Detta gäller för U14

Gruppspel spelas i första hand med tre-, fyr- eller femlagsgrupper. Vissa undantag kan göras om så krävs. SHF fastställer ordningsföljden i respektive grupp. Denna ligger sedan som grund för spelordningen. Steg 2 spelas med samlade arrangemang där 12–15 lag spelar på samma ort. Dessa steg 2-grupper spelas med gruppspel i mindre grupper följt av rangordningsmatcher. Strävan är att alla lag ska spela minst tre matcher under en spelhelg.

 

I dessa klasser finns det ingen nationell rangordning av lagen. Gruppindelningarna till steg 1 görs utifrån geografi. Strävan är att inte låta fler än två lag från samma distrikt mötas, men avvikelser från detta kan ske när det bedöms som nödvändigt.

 

Följande geografisk inriktning används vid gruppindelningarna

 • Steg 1: lokal/regional
 • Steg 2: lokal/regional
 • Steg 3: regional/nationell, men nivåanpassning prioriteras framför korta resor
 • Steg 4: regional/nationell, men nivåanpassning prioriteras framför korta resor

 

Strävan är att undvika att fler än två lag från samma distrikt spelar i samma grupp, men det kan förekomma. Exempelvis lottas steg 2 med en styrd lottning som baseras på lagens placering i sina steg 1-grupper, och det kan få till följd att flera lag från samma distrikt möts. Även i steg 1, 3 och 4 kan fler än två lag från samma distrikt mötas.

 

Eftersom nivåanpassning till stor del styr hur lagen grupperas i steg 3 och 4 så kan det förekomma att lag möts flera gånger under tävlingens gång. Strävan är dock att undvika det så långt det går.

 

Oavsett geografisk inriktning i de olika stegen så är strävan alltid att försöka undvika de längsta resorna. När längre resor ändå läggs in så försöker det göras med hänsyn till reseförutsättningar (flyg- och tågförbindelser, bra vägar, och så vidare).

 

Då förutsättningarna för handbollen i region norr skiljer sig åt markant jämfört med resten av Sverige, så betraktas möten mellan lag från region norr och region öst som regionala, särskilt om närheten till flygplats är sådan att framresan kan göras på ett rimligt sätt.

 

Följande spelordning gäller för de vanligaste gruppstorlekarna

 • 3-lagsgrupp
  • Dag 1: 1–2, 2–3, 1–3
 • 4-lagsgrupp
  • Dag 1: 1–2, 3–4                     
  • Dag 2: 1–3, 4–2, 2–3, 1–4 
 • 5-lagsgrupp
  • Dag 1: 1–3, 2–5, 3–4, 1–5, 4–2
  • Dag 2: 3–5, 1–4, 2–3, 5–4, 1–2

 

För att ändra på ovanstående mallar krävs godkännande av SHF.

 

I steg 1–4 lottas arrangerande förening som lag 1.

 

Undvik att lägga matchstart efter 19:00 på lördag, före 09:00 och efter 17:00 på söndagen. Tänk på att gästande förening kan behöva en skälig restid vid långa reseavstånd. Lämpligt kan vara att första matchstart är 14.00. Skulle man behöva starta tidigare kan detta göras efter överenskommelse mellan de i gruppen deltagande lagen. I steg 2 i U14-klassen kan det vara nödvändigt med matchstart tidigare än 14:00 för att få ihop ett balanserat schema. Planering för starttid på lördagen ska göras så att inget lag blir tvunget att ha två övernattningar för att genomföra steget.

 

Det ska vara minst 1,5 timmes vila från det att ett lag har spelat klart en match till dess att lagets nästa match börjar.

 

Målet är att så många grupper som möjligt ska avgöras i hallar med en spelyta på 40x20 meter och läktare. Tillstånd för spel på mindre spelyta beviljas normalt endast i steg 1 och 2. Förening som vill söka som arrangör för steg 3–4 ska ha tillgång till reglementsenlig hall. Respektive distrikt har skyldighet att kontrollera spelhallens standard.

 

Speldatum

 

F14

P14

F16

P16

F18

P18

Steg 1

3–4/10

10–11/10

17–18/10

26–27/9

19–20/9

19–20/9

Steg 2

28–29/11

5–6/12

12–13/12

21–22/11

14–15/11

14–15/11

Steg 3

6–7/2

30–31/1

23–24/1

16–17/1

16–17/1

23–24/1

Steg 4

20–21/3

13–14/3

13–14/3

20–21/3

27–28/3

27–28/3

Finalspel

23–25/4

23–25/4

23–25/4

23–25/4

23–25/4

23–25/4

Med reservation för justeringar i terminplanen som påverkar datumen.

 

 

 

Arrangemang

Varje förening svarar för sina egna logi- och matkostnader. Förening som ej fullgjort sina ekonomiska mellanhavanden äger ej rätt att deltaga i nästa års turnering.

 

Respektive arrangör ska vara behjälplig för de i gruppen deltagande lagen med att försöka ordna inkvartering på bästa och billigast möjliga sätt. Arrangören ska inte göra någon vinst på mat- och logierbjudanden, utan se det som en service till de gästande lagen.

 

Spelprogram och resultat på Internet

När gruppindelningen för steg 1 i respektive tävling är fastställd presenteras denna på SHF:s webbplats. Detta kommer att ske senast den 1 juli. SHF har som mål att publicera övriga stegs lottningar senast två veckor efter det att föregående steg är slutspelat.

 

Resultat publiceras endast i SHF:s resultatportal. Arrangerande förening ska senast inom 15 minuter efter avslutad match rapportera in resultatet enligt gällande rutiner.

 

Arrangerande förenings ansvar

Förening, som anmäler lag till ungdoms-SM, är skyldig att vara arrangör för någon av spelomgångarna 1–4 om SHF, efter samråd med berört SDF, så bestämmer.

 

Förening som utsetts att arrangera ett gruppspel i Gjensidige USM handboll har följande skyldigheter.

 

Senast två veckor innan arrangemanget ska följande uppgifter skickas ut till de gästande föreningarna:

 • Spelprogram samt spelhall (matchläggning ska göras i TA-systemet)
 • Arrangerande förenings kontaktperson och telefonnummer
 • Arrangerande förenings tävlingsansvarige och telefonnummer
 • Telefonnummer och adress till hallen
 • Informera om övernattningsmöjligheter (exempelvis hårdförläggning, vandrarhem eller hotell)
 • Tips om lämpliga matställen samt kostnader
 • Kostnader för eventuella gästkort om arrangören kan erbjuda detta

 

När arrangören skickat ut dessa uppgifter ska de gästande lagen sända tillbaka:

 • Laguppställning
 • Tröjfärg och bytesdräkt
 • Ankomsttid
 • Beställning av eventuella gästkort

 

Övrigt att tänka på för arrangerande förening: 

 • Kontakta SDF:et för tillsättning av domare och funktionärer enligt de rutiner som SDF:et har.
 • Kontakta SDF:et för tillsättning av funktionärer i de steg där så krävs.
 • Sammanställa domarkostnaderna och fakturera de i steget inblandade lagen (arvoden och kostnader för resor). Detta är inte samma sak som den centrala kostnadsfördelningen (se under”Kostnadsfördelning: resor, domare och arrangemang” i de ekonomiska bestämmelserna längre ned i detta dokument).
 • Utse en arrangemangsansvarig som kan nås ex på mobiltelefon under tävlingshelgen.
 • Rapportera in matchresultaten enligt fastställda tidsangivelser.
 • Göra ett enkelt matchprogram med laguppställningar, matchtider samt annonsplats för tävlingens huvudsponsor. Mallar kommer att finnas på SHF:s webbplats.
 • Tillsätta en speaker till matcherna, som utöver att presentera laguppställningar, målgörare m.m. även profilera tävlingens huvudsponsor/er samt även lokala sponsorer.
 • Utse matchens spelare i respektive lag i varje match, beställning av tröjor kan göras via SHF:s webbplats. Vem som fick pris ska annonseras av speakern och delas ut av arrangören i anslutning till matchen.
 • Fri entré tillämpas vid alla arrangemang till och med steg 4. Entréavgift vid Finalspelet beslutas av SHF.
 • Ge publiken den aktuella matchställningen på upprättad resultattavla.
 • Utse en lokal tävlingsledare som kontaktar SHF:s centrala tävlingsansvarige vid eventuella protestärenden.
 • Vid protester ska arrangören per telefon kontakta SHF:s tävlingsansvarige och meddela att protest är inlämnad. Eventuellt kan det behövas handlingar varför en skanner kan vara nödvändig.
 • Protesten ska vara skriven och inlämnad senast 45 minuter efter avslutad match samt åtföljas av fastställd protestavgift på 500 kronor. Särskilda regler gäller under Finalspelet.

 

Gästande förenings ansvar för att:

 • Inom föreskriven tid sända in begärda uppgifter till arrangören
 • Inom 14 dagar efter erhållen kostnadsfördelning för domarna reglera aktuella kostnader.
 • Ansvara ekonomiskt för eventuellt gjorda beställningar.

 

Webbshop för Gjensidige USM handboll

Den officiella shopen för Gjensidige USM handboll öppnar den 14 augusti. Där kommer årets officiella MVP-tröjor och övriga produkter finnas för beställning. 

 

Shopen finner du här: https://shop.neh.com/USM/

 

Fair Play i Gjensidige USM handboll

I Gjensidige USM handboll ska Fair Play-poäng rapporteras efter varje spelad match. En instruktion om hur detta går till skickas ut till arrangerande förening inför varje steg.

 

Sändningsrättigheter

Svenska Handbollförbundet (SHF) äger och förfogar ensamt över samtliga TV- och radiorättigheter samt alla andra former av upptagning och överföring av ljud och rörliga bilder från landskamper och andra matcher som administreras eller sanktioneras av SHF eller dess distriktsförbund. Rättigheterna omfattar såväl direkt- som eftersändning liksom matcher i sin helhet eller delar därav. Samma sak gäller fortlöpande textrapportering via Internet eller annat media.

 

Angivna rättigheter får således inte nyttjas utan tillstånd från SHF. Sändningstillstånd ska sökas av arrangerande förening om den inte avser att sända via Solidsport, som är av Svenska Handbollsförbundet utsedda plattform för webbsändningar. Om Solidsport används så föreligger ett generellt sändningstillstånd.

 

Det är alltid den förening som arrangerar en grupp i Gjensidige USM handboll som i första hand har tillstånd att nyttja sändningsrätten. Detta gäller alla matcher i gruppen, även de matcher där arrangören ej är ett av lagen. Om arrangerande förening avstår från att sända kan det lag som är lottat som hemmalag överta rätten att sända. Om lottat hemmalag avstår kan det lag som är lottat som bortalag överta rätten till sändningen. Om Solidsport inte nyttjas måste tillstånd sökas hos SHF.

Tävlingsbestämmelser

 

Det som redovisas under denna rubrik ska ses som komplement till Regelboken, Tävlingsbestämmelserna, Tävlingshandboken och Tävlingsbestämmelser för barn och ungdom (TBBU). Föreningarna förväntas ha läst och förstått de bakomliggande reglerna och bestämmelserna. Observera att regler och bestämmelser som tillämpas i det lokala ungdomsseriespelet kan avvika från de som tillämpas i Gjensidige USM handboll.

 

Åldersklasser

U18: Spelare födda 2002–2005

U16: Spelare födda 2004–2006

U14: Spelare födda 2006–2007

 

Dispens kan ej sökas för spelare födda 2008 eller senare.

 

Speltid

U18: Varje match spelas 2 x 25 minuter

U16: Varje match spelas 2 x 25 minuter

U14: Varje match spelas 2 x 20 minuter

 

I steg 1–4 tillämpas fem minuter lång halvtidspaus. Särskilda regler för pausvilan gäller i Finalspelet.

 

Om match av utslagskaraktär slutar oavgjort efter full tid ska en förlängning på 2x5 min genomföras.

Är det fortfarande oavgjort efter förlängning genomförs shoot-out (se Regelboken) för att skilja lagen åt.

 

Tabellsystem i gruppspel

Vid gruppspel möts alla lag i en enkelserieform. Rangordningen inom en grupp avgörs genom

 

 1. Poäng
 2. Inbördes mötet mellan direkt berörda lag (1. Poäng 2. Målskillnad. 3. Antal gjorda mål)
 3. Målskillnad (totalt)
 4. Flest antal gjorda mål (totalt)
 5. Lottning (verkställs av SHF i efterhand)

 

Detta är samma regler som gäller enligt TBBU och lyfts fram här som ett förtydligande.

 

Om ett lag lämnar walkover till en match i ett gruppspel så stryks laget helt och tabellen räknas om.

 

Vakanser om lag drar sig ur

Efter avslutat steg har förening möjlighet att dra sig ur fortsatt spel utan kostnad, förutsatt att detta meddelas SHF:s kontor senast klockan 15:00 närmast följande vardag.

Vad som gäller för lag som drar sig ur före steg 1 går att läsa i de ekonomiska bestämmelserna.

 

 • Om vakans uppstår i steg 1 erbjuds efteranmält lag på reservlista platsen. Viss geografisk hänsyn kan komma att tas. SHF förbehåller sig även rätten att göra om gruppindelningar om så skulle krävas för att skapa en bra gruppindelning.
 • Om vakans uppstår i steg 2 förbehåller sig SHF rätten att göra om gruppindelningen om så skulle krävas för att skapa en bra gruppindelning.
 • Om vakans uppstår i steg 3 eller senare gäller att erbjudande om plats går till nästa rangordnade lag i den grupp från tidigare steg som laget som drog sig ur spelade i. Om detta lag avstår erbjuds högst rankade lag av de utslagna lagen i steget platsen enligt följande:

 

 1. Placering i gruppen
 2. Poängkvot (inspelade poäng/antal matcher)
 3. Målskillnadskvot (uppnådd målskillnad/antal matcher)
 4. Kvot på antal gjorda mål (antal gjorda mål/antal matcher)
 5. Laget med kortast resväg till spelorten där gruppen spelas (endast om gruppindelning redan är gjord)
 6. Lottning

 

Timeout

U14: En utbildningstimeout per halvlek (se TBBU). Utbildningstimeouter i USM är en minut.

U16: Lagen har två lagtimeouter var, en per halvlek (se TBBU)

U18: Lagen har tre lagtimeouter (se Regelboken)

 

Röda kort

Spelare/ledare som erhållit två röda kort vid spel i en USM-klass är automatiskt är avstängd i nästföljande match i denna klass. Spelare/ledare som diskvalificerats två gånger och för detta avstängts en match, avstängs därefter en match för varje därpå kommande diskvalifikation i berörd USM-klass.

 

Fram till steg 4 följer de röda korten med från ett steg till nästa. Inför Finalspelet nollställs de röda korten men om spelare/ledare får sitt andra röda i den sista matchen i steg 4 leder det till att denne är avstängd i lagets första match i Finalspelet.

 

Föreningen/spelaren/ledaren är själva skyldiga att hålla reda på de röda korten.

 

Observera att röda kort från annan USM-klass eller från andra tävlingar/seriespel inte påverkar en spelare/ledares avstängningar i den aktuella USM-klassen.

 

Ovanstående är en anpassning av regeln om röda kort från Tävlingsbestämmelserna.

 

Bollar

Följande storlekar på bollar används i de olika tävlingsklasserna.

 

Klass

Bollbeteckning

Mått

Vikt

Klister/Vax

F14

Storlek 0

46–50 cm

250 – 300 gram

Förbud

P14

Storlek 1

50–52 cm

290 – 330 gram

Förbud

F16

Storlek 1

50–52 cm

290 – 330 gram

Tillåtet

P16

Storlek 2

54–56 cm

325 – 375 gram

Tillåtet

F18

Storlek 2

54–56 cm

325 – 375 gram

Tillåtet

P18

Storlek 3

58–60 cm

425 – 475 gram

Tillåtet

 

 

Representation

Spelare får i Gjensidige USM handboll endast representera en förening per tävlingsår. Detta gäller i alla USM-klasser, vilket innebär att en spelare som representerat en förening i en klass inte får representera en annan förening i en annan klass. Om samma förening anmält mer än ett lag i en åldersklass så får en och samma spelare endast representera ett av de anmälda lagen.

 

Grundläggande för barn- och ungdomshandbollen är att en spelare ska representationsmässigt ska tillhöra den förening som den spelar matcher med. Detta gäller även i Gjensidige USM handboll. Utöver detta kan representation i U14 och U16 även ske genom samverkansavtal (se TBBU) medan representation i USM U18 kan ske genom samarbetsavtal (se kapitel 9 i Tävlingsbestämmelserna).

 

U18-klasserna är officiella SM-tävlingar där RF-tecken delas ut. I dessa klasser får därför varje förening endast anmäla ett lag.

 

TK kan vid anmälan om att underårig spelare deltagit i turneringen i efterhand anmäla ansvarig ledare till Disciplinnämnden för bestraffning. Deltagande av underårig spelare är inte grund för protest.

 

Protester

Svenska Handbollförbundets tävlingskommitté (TK) utser tävlingsjury för Gjensidige USM handboll. Tävlingsjuryn tar beslut i protestärenden.

 

Avsikt att protestera ska meddelas till lokal tävlingsansvarig senast 15 minuter efter match. Protesten ska inlämnas skriftligen senast 45 min efter match. Inbetald protestavgift på 500 kronor är en förutsättning för att protesten ska behandlas. Lokal tävlingsansvarig kontaktar SHF:s tävlingsansvarige omgående.

Berörda parter ska ges möjlighet att yttra sig.

 

Överklagan av tävlingsjuryns beslut görs till TK. En överklagan ska vara TK tillhanda senast sju dagar efter att tävlingsjuryns beslut har meddelats berörda parter. För att en överklagan ska tas upp till prövning krävs prövningstillstånd (se tävlingsbestämmelserna § 7:1).

 

Särskilda bestämmelser gäller i Finalspelet.

 

Tränarlicens

Minst en av de ledare som är ansvariga för ett USM-lag måste ha tränarutbildning enligt nedan.

 

 • U14: lägst TS1-utbildning
 • U16: lägst TS1-utbildning
 • U18: lägst TS2-utbildning

 

Lag som inte kan uppfylla dessa villkor får delta i Gjensidige USM handboll, men föreningen kommer att belastas med en avgift på 5 000 kronor. Dessa pengar återfås då föreningen kan uppvisa att aktuell ledare inom ett år slutfört adekvat utbildning.

 

 

 

Domare & funktionärer        

Följande gäller för tillsättning av domare och funktionärer i de olika stegen.

 

Tillsättning av domare

Arrangerade förening ska kontakta sitt SDF, vilka ansvarar för domartillsättningen (distriktsdomare rekommenderas men tillsättare har att väga tillgänglighet mot reseavstånd, kompetens och erfarenhet *):

 • U14 steg 1–4
 • U16 steg 1–3
 • U18 steg 1–2

 

Regionala domartillsättare ansvar för tillsättningen (regiondomare rekommenderas men tillsättare har att väga tillgänglighet mot reseavstånd, kompetens och erfarenhet *):

 • U16 steg 4
 • U18 steg 3 (i samarbete med SHF:s domartillsättare i steg 4)

 

SHF:s Domarkommitté tillsätter domarna i Finalspelets samtliga åldersklasser.

 

Regionala domartillsättare är:

 • Norr: Jan-Olof Sjöström, 070-641 92 42
 • Öst: Erik Nielsen, 070-930 78 19
 • Mitt: Niklas Ståhl, 070-372 34 51
 • Väst: Christian Sandblom, 070-535 01 48
 • Syd: Ibrahim Sivic, 070-834 92 41 (Skåne)
 • Syd: David Olsen, 073-352 01 83 (Småland-Blekinge)

      Med reservation för ändringar.

 

Tillsättning av funktionärer

I samtliga steg krävs av SDF/SHF godkända matchfunktionärer. Minst en av funktionärerna vid varje match ska ha EMP-utbildning.

 

Arrangerande förening ansvarar för tillsättningen av matchfunktionärerna:

 • U14 steg 1–3
 • U16 steg 1–3
 • U18 steg 1–2

 

SDF ansvarar för tillsättningen av matchfunktionärerna som båda ska ha lägst distriktsfunktionärsutbildning:

 • U14 steg 4
 • U16 steg 4
 • U18 steg 3–4

 

SHF:s Domarkommitté tillsätter funktionärer i Finalspelets samtliga tre åldersgrupper.

 

* SHF:s TK kan godkänna undantag från ovanstående om ansvarig förening / tillsättare måste frångå nivån

på domare eller funktionärer. TK utgår då från att tillsättningen görs utan att riskera kvaliteten på arrangemanget.

Ekonomiska bestämmelser

 

Anmälan

Anmälningsavgift: 1 200 kronor

Sista anmälningsdag: 2020-05-01

SHF skickar ut faktura på anmälningsavgiften.

 

Att dra ur lag

Följande kostnader gäller om en förening drar ur lag.

 

Steg 1

 • Före 1 maj: Laget stryks och ingen avgift tas ut.
 • Från 1 maj till publicerad gruppindelning: Anmälningsavgiften ska betalas.
 • Från publicerad gruppindelning till fyra veckor före steg 1: Anmälningsavgiften ska betalas + en administrationsavgift på 1200 kronor
 • Från fyra veckor före steg 1 och framåt: Anmälningsavgiften ska betalas + en administrationsavgift på 5000 kronor + laget ingår i kostnadsfördelningen för steg 1

 

Steg 2, 3, 4 och Finalspelet

Förening har möjlighet att dra sig ur fortsatt spel utan kostnad, förutsatt att detta meddelas SHF:s kontor senast klockan 15.00 närmast följande vardag efter avslutat steg.

 

 • Fram till klockan 15:00 första vardagen efter avslutat steg: Kostnadsfri strykning av laget.
 • Från 15:00 första vardagen efter avslutat steg till publicerad gruppindelning: En administrationsavgift på 5000 kronor
 • Från publicerad gruppindelning och framåt: En administrationsavgift på 5000 kronor + laget ingår i kostnadsfördelningen för steget

 

Utöver detta kan förening bli skyldig att betala de kostnader som man genom sitt avhopp belastar annan förening.

 

Kostnadsfördelning: resor, domare och arrangemang

Det sker en central kostnadsfördelning av lagens och domarnas reskostnader. Med detta menas att alla lag i alla grupper i ett steg delar på den totala kostnaden. Observera att lagen inom en grupp även delar på alla kostnader för domarna i den gruppen.

 

Lagens reskostnader

Lagens reskostnader räknas ut genom en kalkyl där varje lag får tillgodoräkna sig 75 kronor per mil mellan hemort och spelort (avstånden räknas ut med hjälp av Google Maps och kortaste resväg används alltid vid kalkylen). Om ett lag har mer än 75 mils resa enkel väg och kan uppvisa kvitton på flygbiljetter så får det tillgodoräkna sig 150 kronor per mil för sin resa.

 

Domarnas reskostnader

För domarna är det de faktiska reskostnaderna enligt inlämnade kvitton som fördelas. Med reskostnad menas domarnas kostnader för resor samt eventuella andra kostnader, så som traktamente, restidsersättning och i vissa fall kostnader för hotell. Domarnas arvoden ska inte räknas med i denna kostnadsfördelning.

 

 

Arrangörsbidrag

Utöver dessa kostnader läggs även arrangörsbidraget in i fördelningen. Alla lag som står som arrangörer för en grupp får ett bidrag på 1000 kronor per spelad match. För att en arrangör ska få tillgodoräkna sig bidraget krävs att den gör en viss återrapportering till SHF.

 

Bidraget är 1000 kronor per match och delas ut för att täcka dessa kostnader.

 

 • Hallhyra
 • Två matchfunktionärer/match (för matcharvode, se under egen rubrik)
 • Eventuell annonsering
 • Övrig administration

 

Kostnadsfördelningen

Så här går den centrala kostnadsfördelningen till:

 • Alla arrangörer ska redovisa kostnaden för domarnas resor senast en vecka efter genomfört gruppspel (kvitton behöver inte bifogas, men ska sparas om det blir en kontroll). Redovisning sker genom att den sammanställda kostnaden skickas Niklas Axvallen (This is a mailto link). Med reskostnad menas domarnas kostnader för resor samt eventuella andra kostnader, så som traktamente, restidsersättning och i vissa fall kostnader för hotell.
 • Reskostnaden för lagen räknar SHF ut och lägger in i kalkylen.
 • Även arrangörsbidraget läggs in av SHF. Med detta som underlag görs sedan kostnadsfördelningen för steget. Allt publiceras på SHF:s webbplats.

 

Vid Finalspelen ansvarar SHF för regleringen av alla domar- och funktionärskostnader, detta fakturerar därefter varje deltagande förening.

 

Matcharvoden

Följande matcharvoden gäller i Gjensidige USM handboll

 

Tävling

Domare

Funktionärer

U18, steg 1–4

325 kr

135 kr

U18, Finalspelet

400 kr

160 kr

U16, steg 1–4

265 kr

110 kr

U16, Finalspelet

325 kr

135 kr

U14, Steg 1–4

215 kr

80 kr

U14, Finalspelet

255 kr

110 kr

Med reservation för justeringar som kan komma att göras inför säsongen.

 

Administrationsersättning till SDF:en

Varje distrikt erhåller 450 kronor från SHF för varje grupp som arrangeras inom distriktet i steg 1–4. Detta oavsett hur många lag som deltar i respektive grupp. SHF kan om SDF:en inte bedöms vara behjälpliga frångå att betala ut de 450 kronor, men måste då upplysa aktuellt SDF om detta innan.

 

 

 

Tävlingsledare för Gjensidige USM handboll 2020–2021

 

Adam Engström

08–699 65 56

This is a mailto link

 

Niklas Axvallen

08–699 65 52

This is a mailto link

 

 

Gjensidige USM är de officiella Svenska Mästerskapen i handboll för ungdomar 14-18 år. USM startar i september/oktober varje år och runt 600 anmälda lag i de sex klasserna (flickor 14, 16 och 18 samt pojkar 14, 16 och 18) spelar mellan ett och fyra steg. Hela tävlingen avslutas under den samlade finalhelgen som spelas i april/maj nästföljande år där 48 lag slutligen gör upp om titeln Svensk Mästare i respektive klass.

Finalerna av Gjensidige USM spelas i IFU Arena, Uppsala de kommande två åren: 6–8 maj 2022 och 5–7 maj 2023.