Hoppa till sidans innehåll

Handbollsgymnasium

Elithandboll - utbildning (gymnasiestudier)

Elithandboll - utbildning är det samlade namnet på Svenska Handbollförbundets (SHF) verksamhetsområde gällande ungdomars möjlighet att kombinera studier och handbollträning.

2011 kom en ny skolförordning som erbjöd att studera ämnet Specialidrott på tre nivåer nämligen Riksidrottsgymnasium (RIG), Nationell Idrottsutbildning (NIU) som också kallas Regionalt Elit Idrottsgymnasium samt Lokalt idrottsgymnasium

Nivå 1 Riksidrottsgymnasium (RIG)

Handbollens RIG finns på Katrinelundsskolan i Göteborg. Till RIG gäller sk. "frisök", vilket innebär att man kan söka till RIG oavsett var man bor i landet och få med sig elevpeng och inackorderingsbidrag med automatik.

Riksidrottsförbundet ansvarar för RIG-verksamheten i samverkan med specialförbunden (SF)

RF har tilldelat SHF 16 elevplatser per år. 8 flickor och 8 pojkar som antas efter särskild prövning. Eleverna ska tillhöra Sverigeeliten i sin åldersklass. Verksamhetens mål är att efter genomgången utbildning har eleverna kompetens att platsa i ett elitlag såväl nationellt som internationellt Utbildningen omfattar 600 poäng handbollinriktade studier.

Verksamheten ingår i SHF:s talangutvecklingsprogram och leds av erfarna tränare med erfarenhet från nationell och internationell elitverksamhet.

RIKSHANDBOLLGYMNASIET - KATRINELUND

Nivå 2 Nationell Idrottsutbildning (NIU)

Som ett komplement till RIG finns möjligheten för SF:n att tillsammans med kommunerna annordna sk. NIU-gymnasier som också kallas Regionala elitgymnasier. SHF har ett 40 tal certifierade handbollgymnasier i hela landet. Tillsammans med Karlstad Hammarös gymnasieförvaltning har SHF beslutat att i Karlstad ska det få finnas ett NIU-gymnasium.

Ett avtal är upprättat mellan kommunen och SHF. Avtalet omfattar ett antal kriterier som ska gälla för samtliga handbollens NIU-gymnasier. Utbildningen ska omfatta minst 400 poäng specialidrott Verksamheten ska ledas av lägst TS2 utbildade tränare. Utbildningen ska vara schemalagd vid två förmiddagsträningar och en eftermiddagsträning i veckan.

Det ska finnas tillgång till perfekta träningsmöjligheter för handboll, fysträning och rehabträning och det ska finnas tillgång till skolans elevvårdsteam. Verksamheten ska vara elitinriktad. Målet för NIU-verksamheten, som också ingår i SHF:s talangutveckling, är att efter genomgången utbildning har eleven kompetens att kunna platsa i ett nationellt elitlag och att man samtidigt har klarat sina studier. För NIU-gymnasierna gäller inte "frisök", däremot finns samarbetsavtal mellan vissa kommuner som godkänner att man tar med sig elevpengen.

Karlstad Hammarö har av SHF tilldelats 12 elevplatser per år. 6 flickor och 6 pojkar som ska tillhöra regionens mest talangfulla ungdomar i in åldersklass.

NIU-gymnasiet i Karlstad är initierat av Värmlands Handbollförbund på uppdrag av föreningarna i Värmland.

Karlstad Hammarö NIU-gymnasium

Nivå 3 Lokalt idrottsgymnasium

Tidigare fanns, på en del gymnasier, det sk. Idrottsprogrammet som en möjlighet för idrottsintresserade ungdomar. I och med den nya gymnasiereformen försvann denna möjlighet. Skolorna skulle inte kunna erbjuda ämnet Specialidrott på ett lokalt gymnasium.

Efter en proteststorm gav Skolverket vika och beslöt att man även lokalt skulle få erbjuda ämnet Idrott och hälsa med inriktning specialidrott men högst 200 poäng. SHF har i dagsläget ingen insyn i de lokala gymnasiernas verksamhet. Skolan bestämmer själv organisation och genomförandet samt vilka krav man ställer på handbollinstruktören.

 

Lars Edwinson

Ordf VHF

Uppdaterad: 2013-10-15 12:32
Skribent: Jukka-Pekka Laine

Nyheter

Läs mer

Elithandboll - utbildning (gymnasiestudier)

SHF:s certifierade Handbollsgymnasier

Ny ansökningssida till Handbollsgymnasierna

 
Värmlands Handbollförbund
Idrottens Hus, Box 10
651 02 Karlstad
Telefon: 0104764771