Hoppa till sidans innehåll
23278 False
  Huvudsponsor

  Barnkonventionen blir lag

  2020-01-10 09:03

  Från och med 1 januari 2020 är FN:s barnkonvention lag i Sverige. Redan i dag står det i Riksidrottsförbundets stadgar att all idrott för barn ska utgå från just barnkonventionen. Vad innebär då den nya lagen för idrottsrörelsen?

  Vad är barnkonventionen?
  Barnkonventionen består av 54 artiklar som skyddar barns rättigheter och är beslutad av FN. Alla under 18 år räknas som barn. Eftersom Sverige skrivit under barnkonventionen har vi som land förbundit oss att följa den. Efter ett riksdagsbeslut är konventionen också lag i Sverige från och med 1 januari 2020.

  Ska idrottsrörelsen följa barnkonventionen?
  Ja. All idrott för barn ska utgå från barnkonventionen, det står i RF:s stadgar – som alla specialidrottsförbund och föreningar som är medlemmar i RF är skyldiga att följa.

  Påverkas idrottsrörelsen av att barnkonventionen blir lag?
  Barnkonventionen som svensk lag gäller även för idrottsrörelsen. Det är också en förutsättning för att vara en del av idrottsrörelsen att verksamheten, i förening såväl som förbund, bedrivs i enlighet med barnkonventionen. I avvaktan på rättspraxis från domstolarna om hur den nya lagen ska tillämpas kan idrottsföreningar och förbund därför känna sig trygga när de följer RF:s stadgar och övriga styrdokument.

  Den nya lagen ger oss anledning att syna verksamheten, säkerställa att vi lever som vi lär och lägga fokus på de områden där vi kan bli bättre. Utöver anvisningarna för barn- ungdomsidrott har RF tagit fram olika material för att stötta idrottsrörelsens arbete med barns rättigheter och trygghet.

  Dokument
  RF:s stadgar >>
  Guide Barnkonventionen >>
  Anvisningar för barn - och ungdomsidrott >>
  Skapa trygga idrottsmiljöer >>
  Idrotten vill - idrottens idéprogram >>
  Barnens spelregler >>
  Visselblåsartjänsten >>

  Uppdaterad: 2020-01-16 10:06
  Skribent: Jessica Larsson

  Fler nyheter

   
  Västergötlands Handbollförbund
  Box 418
  541 28 Skövde
  Telefon: 0104764196, 0104764195