Hoppa till sidans innehåll

21-2020

2020-05-18 08:04

Senaste nytt om Regionaliseringen....

Den kommande regionaliseringen

Vårt förbund går nu in på sitt sista verksamhetsår och tanken var ju att vi skulle ha vårt årsmöte om två veckor men på grund av den pågående pandemin har vi tvingats flytta fram det och vi hoppas att vi kan genomföra både årsmötet och verksamhetskonferensen i augusti. Inget datum är bestämt utan vi får avvakta vad som händer med corona under sommaren. Svenska Handbollförbundet (SHF) har skickat ut information om regionaliseringen och det kan vara på sin plats att informera om vad som händer då det gäller detta. Den 1 januari 2022 ska ju regionaliseringen vara färdig. För vår nya region så kommer en interimsstyrelse att skapas som kommer igång i början av 2021och vårt distrikt kommer att finnas kvar till 30 april 2021. Här kommer ytterligare information om vad som händer:

 • Under hösten 2019 påbörjades arbetet med handbollens regionalisering. Ett tiotal arbetsgrupper med deltagare, totalt drygt 100 personer, från föreningar, distriktsförbund, Svensk Elithandboll och Svenska Handbollförbundets styrelse och centrala kansli deltog i arbetet.
 • I den inledande fasen av projektet inriktades arbetet på att beskriva utmaningar och möjligheter samt vilka förutsättningar och beslut som måste fattas för att skapa förutsättningar att gå över i en regional organisation inom svensk handboll. Områden som särskilt kom att belysas var tävling, utbildning, domare, IT, ekonomi, rekrytering/föreningsutveckling, organisation och bemanningsfrågor. Som en del i det inledande arbetet hade också distriktsförbundens styrelsekonferens den 11 - 12 januari 2020 regionaliseringen som tema.
 • Den 14 mars samlades handbollens distriktsordförande tillsammans med förbundsstyrelsen i en gemensam ordförandekonferens. Syftet med konferensen var att ta del av och ges möjligheter att diskutera de slutsatser och förslag som arbetsgrupperna kommit fram till.
 • Arbetet med regionaliseringen går nu in i en ny fas med inriktning på att konkretisera och ta fram underlag att slutligt kunna ta ställning till. De underlag som nu prioriteras är förslag till ny distriktsindelning, ny organisation och nya stadgar samt ett fortsatt arbete att belysa ekonomi och IT-frågor i en regional organisation. Totalt fem arbetsgrupper med deltagare från distriktsförbunden, förbundsstyrelsen och det centrala kansliet ingår i arbetet.

 

 • Under hösten 2020 kommer förslag skickas ut till distriktsförbunden för att ge föreningar och distriktsförbund möjlighet att inkomma med synpunkter inför att förslag slutligen ska formuleras.
 • Den 21-22 november kommer Svenska Handbollförbundet att hålla ett extra förbundsmöte för att ta ställning till frågan om övergång till en regional organisation.
 • Arbetet med regionaliseringen kommer att kunna följas på svenskhandboll.se i en samlad artikel med kontinuerliga uppdateringar.

Kalendarium

Följande datum kan vara intressanta för framtiden:

 • 3 juni, SHF: s ordförandekonferens, sker digitalt.
 • 5 – 6 september, regiondomarutbildning i Umeå.
 • 12 september SHF: s ordförandekonferens i Stockholm.
 • 19 september, Handboll Norrkonferens i Umeå.
 • 21 – 22 november, extra förbundsmöte i Kristianstad i samband med EM (VM) i parahandboll.
 • 4 – 20 december, EM för damer spelas i Danmark och Norge.
 • 13 – 31 januari 2021, VM för herrar spelas i Egypten.
Uppdaterad: 2020-05-18 08:05
Skribent: Sven Behring

Fler nyheter

 
Västernorrlands-Jämtlands Handbollförbund
Härnösands HK, Skeppar Karls gränd 11
871 32 Härnösand
Telefon: 061123166