Hem / Rekrytering

Rekrytering

Det finns en mängd olika sätt att rekrytera spelare till verksamheten. Här beskriver vi några sätt och tipsar om möjliga hjälpmedel. Har din förening tips på rekryteringsprojekt ni vill dela med er av, mejla till oss.

 

Spelahandboll.se

Spelahandboll.se är svensk handbolls genemsamma informations plats för handboll. Den riktar sig i första hand till spelsugna barn och deras föräldrar/anhöriga. Här får man lära sig om handboll, beachhandboll och parahandboll på ett nybörjarstadium för att öka intresset för handbolloch öka nyrekryteringen till svensk handboll.

Här finns sökfunktion för att man lätt ska kunna hitta sin närmaste förening som bedriver den verksamhet man är intresserad av (beach-, para-, och handboll). Här lägger föreningarna in sin information så att webbplatsen spelahandboll.se märks med föreningens logotyper, färger och kontaktuppgifter samt med en direktlänk till den egna webbplatsen. De bilder som finns på webbplatsen kan användas av klubben i sin marknadsföring av handboll.

 

Registrera föreningen i IdrottOnline via Tävlingsadministrationen.

1. Gå in i TA-systemet och ange era inloggningsuppgifter.  
Om du inte själv har inloggningsuppgifter är det oftast den som är tävlingsansvarig i föreningen som har dem.

2. När du loggat in ska du gå till Föreningsprofil > Spelahandboll.se och fylla i alla uppgifterna. Därefter dyker er förening upp på spelahandboll.se när någon söker.

 

Vi önskar att förening som registrerar sig på spelahandboll.se åtar sig att:

1. föreningen från sin egen hemsida (och andra egna webbplatser) länkar till spelahandboll.se för att stärka sin egen rekrytering.

2. att föreningen i andra marknadsföringssammanhang bidrar till att sprida information om spelahandboll.se.

3. att korrekta uppgifter om föreningens barn- och ungdomsverksamhet fylls i och hålls uppdaterade i TA (SHFs tävlingsadminstrativa system).

4. att föreningen säkerställer att de kontaktuppgifter som angivits i TA leder till en kontakt med god service (för de som kontaktar föreningen för frågor och intresse att börja spela handboll).

5. att mottagandet av föräldrar och unga spelare (som besöker föreningens träning/handbollsskola som en följd av tagen kontakt) sker på ett professionellt sätt.

 

Klasshandboll

I flera av våra distrikt genomför föreningarna handboll i skolan, så kallad Klasshandboll, framförallt i årskurs 2-5. Klasshandboll är ett av svensk handbolls största rekryteringsprojekt. Och det är enkelt att komma igång, vi har tagit fram en manual som kan användas som väg- och handledning. Diplom, inbjudningar och affischer finns att få via Svenska Handbollförbundet.

Ladda ned manualen för klasshandboll

 

Hand the Ball

Hand The Ball Sverige startades 2017 i syfte att agera plattform för en positiv fritid och att få barn och ungdomar i rörelse genom konceptet med streethandboll. Sedan 2020 ingår verksamheten i Svenska Handbollförbundet, vilket ger distrikt och föreningar möjlighet att anmäla sig till utbildningar och bedriva egna Hand the Ball-inspirerade projekt.

Målet med Hand the Ball-aktiviteter är att verka hälsofrämjande och konfliktförebyggande samt att ge barnen en god upplevelse som vidare stärker självförtroendet och sociala kompetenser. Aktiviteten kan äga rum där ungdomarna är naturligt – på torget, fritidsgården, inomhus eller liknande. Målet är att uppmuntra barn och ungdomar till fysisk aktivitet och lagsport, för att förebygga ohälsa.

Hur skapar vi kreativ aktivitet hos barnen? Hur utmanar och utvecklar vi motoriska färdigheter utan att lägga fokus på prestation och resultat? Hur kan vi få alla barn att delta, även dom som i vanliga fall inte vågar?, är exempel på frågor som vi anser är viktiga. Genom vårt inkluderingspedagogiska tillvägagångssätt med leken och glädjen i fokus är målet att alla barns olikheter och särskilda behov tillgodoses. Verksamheten arbetar utifrån Riksidrottsförbundets riktlinjer om barn och ungdomars rättigheter och materialet ”Idrotten vill”.

Läs mer om Hand the Ball

 

Introduktion och regler på arabiska

En bok med handbollsregler på arabiska?! 

I Sverige finns över 100 000 aktiva handbollsspelare, lika många tjejer som killar. Många spelare har också ett annat ursprung, men det finns också grupper som är underrepresenterade. Riksidrottsförbundet fick år 2015 i uppdrag av Sveriges regering att skapa möjligheter för nya aktivitetsgrupper – exempelvis nyanlända flickor och pojkar, kvinnor och män som fått uppehållstillstånd i Sverige att engagera sig i idrottsverksamheten. 

Så genom att ta fram en introduktionsbok om handboll och handbollsreglerna på arabiska vill vi bidra till att sänka trösklarna för engagemang i det svenska föreningslivet. Samtidigt som vi kan riva språkbarriärerna som annars riskerar att exkludera arabisktalande nyanlända från att ta del av alla de goda erfarenheter som kommer ur att spela handboll – och som gör det enklare att upptäcka och bli en del av det svenska samhället. 

Vi tror att möjligheten att lära sig en ny sport på sitt eget språk, skapar förutsättningar för att lära sig sporten på ett annat. Handbollsreglerna på arabiska är bara ett av många projekt på vägen mot målet: att alla ska känna sig välkomna inom handbollen. 

Introduktion till handboll på arabiska

Handbollens spelregler på arabiska

Alla Svenska handbollsföreningar och -klubbar är en stor del av svensk handboll. I Sverige finns det cirka 430 aktiva föreningar. Svensk handboll är vårt samlingsnamn och vår verksamhetsidé är Handboll för alla hela livet. Det betyder att vi vill skapa en tillgänglig och attraktiv sport, som engagerar och omfattar både elit- och breddverksamhet för barn, ungdomar och vuxna oavsett kulturell bakgrund, religionstillhörighet, sexuell läggning, könstillhörighet eller funktionsvariationer. Vår gemensamma strävan är att ha kompetens och resurser för att möjliggöra att alla som vill ska kunna vara en del av svensk handboll. Tillsammans skapar vi en handboll för alla.

Handboll är en fysisk, tuff och ärlig sport där fair play är vårt signum. Vi visar respekt för med- och motspelare, ledare och tränare, domare och funktionärer och vår publik.

På de här sidorna hittar du som vill starta en förening/klubb information om hur du kommer igång. 

För befintliga klubbar och föreningar finns här information som vi tycker är viktigt att ni känner till, exempelvis information om trygg idrott, alla som spelar handboll ska kunna känna sig trygga och säkra i vår verksamhet. Här finns även information om antidoping och hur klubben kan arbeta mot doping. Du hittar information om licensförsäkring och information om hur vi kan arbeta mot matchfixning med mera.

Välkommen till svensk handboll.