Hem / Rekrytering / 150 lösningar på 9 hinder

150 lösningar på 9 hinder

Hur får man fler unga att komma med i organiserade fritidsaktiviteter, som idrottsföreningar, kulturskolor, lägerverksamheter och fritidsgårdar?

Och hur kommer det sig att färre med utländsk bakgrund deltar, när dessa verksamheter faktiskt leder till integration, social utveckling, förbättrat mående och förbättrade skolresultat?

I en rapport, publicerad i maj 2020, presenteras nio stora hinder som stoppar unga från att involvera sig i en organiserad fritidsaktivitet – men också 150 lösningar!

Rapporten är gjord av socionomen Peter Lindqvist utifrån intervjuer med ungdomar, föräldrar och aktörer från hela landet, samt erfarenheter från ett treårigt projekt av IM, kallat Aktiv Fritid. I projektet påbörjade 235 nyanlända barn en önskad fritidsaktivitet.

Rapporten kan läsas av alla som är intresserade av att förbättra deltagande, inkludering och integration. Och alla som arbetar med barns och ungdomars fritid. Rapporten kan också skickas vidare till aktuella personer inom fritidsförvaltningen i din kommun. Och till de som arbetar med kulturskolan. Och skolor, era nämnder och de ni samarbetar med. Alla som delar visionen om att inkludera fler och öka mångfalden i verksamheterna, bryta segregationen och förbättra utvecklingsmöjligheterna för kommunens unga, så att unga från alla delar av samhället får bättre chanser i livet genom en aktiv fritid.

Ladda ned rapporten här

Alla Svenska handbollsföreningar är en stor del av svensk handboll. I Sverige finns det cirka 430 aktiva föreningar. Svensk handboll är vårt samlingsnamn och vår verksamhetsidé är Handboll för alla hela livet. Det betyder att vi vill skapa en tillgänglig och attraktiv sport, som engagerar och omfattar både elit- och breddverksamhet för barn, ungdomar och vuxna oavsett kulturell bakgrund, religionstillhörighet, sexuell läggning, könstillhörighet eller funktionsvariationer. Vår gemensamma strävan är att ha kompetens och resurser för att möjliggöra att alla som vill ska kunna vara en del av svensk handboll. Tillsammans skapar vi en handboll för alla.

Handboll är en fysisk, tuff och ärlig sport där fair play är vårt signum. Vi visar respekt för med- och motspelare, ledare och tränare, domare och funktionärer och vår publik.

På de här sidorna hittar du som vill starta en förening/klubb information om hur du kommer igång. 

För befintliga klubbar och föreningar finns här information som vi tycker är viktigt att ni känner till, exempelvis information om trygg idrott, alla som spelar handboll ska kunna känna sig trygga och säkra i vår verksamhet. Här finns även information om antidoping och hur klubben kan arbeta mot doping. Du hittar information om licensförsäkring och information om hur vi kan arbeta mot matchfixning med mera.

Välkommen till svensk handboll.