Hem / Rekrytering / Klasshandboll

Klasshandboll

Klasshandboll

I flera av våra distrikt genomför föreningarna handboll i skolan, så kallad Klasshandboll, framförallt i årskurs 2-5. Klasshandboll är ett av svensk handbolls största rekryteringsprojekt. Och det är enkelt att komma igång, vi har tagit fram en manual som kan användas som väg- och handledning. Diplom, inbjudningar och affischer finns att få via Svenska Handbollförbundet.

Ladda ned manualen för klasshandboll

 

Kontakta Conny Jädersten om du vill veta med om klasshandboll och/eller behöver material,

Alla Svenska handbollsföreningar och -klubbar är en stor del av svensk handboll. I Sverige finns det cirka 430 aktiva föreningar. Svensk handboll är vårt samlingsnamn och vår verksamhetsidé är Handboll för alla hela livet. Det betyder att vi vill skapa en tillgänglig och attraktiv sport, som engagerar och omfattar både elit- och breddverksamhet för barn, ungdomar och vuxna oavsett kulturell bakgrund, religionstillhörighet, sexuell läggning, könstillhörighet eller funktionsvariationer. Vår gemensamma strävan är att ha kompetens och resurser för att möjliggöra att alla som vill ska kunna vara en del av svensk handboll. Tillsammans skapar vi en handboll för alla.

Handboll är en fysisk, tuff och ärlig sport där fair play är vårt signum. Vi visar respekt för med- och motspelare, ledare och tränare, domare och funktionärer och vår publik.

På de här sidorna hittar du som vill starta en förening/klubb information om hur du kommer igång. 

För befintliga klubbar och föreningar finns här information som vi tycker är viktigt att ni känner till, exempelvis information om trygg idrott, alla som spelar handboll ska kunna känna sig trygga och säkra i vår verksamhet. Här finns även information om antidoping och hur klubben kan arbeta mot doping. Du hittar information om licensförsäkring och information om hur vi kan arbeta mot matchfixning med mera.

Välkommen till svensk handboll.