Hem / Rekrytering / Handboll på arabiska

Handboll på arabiska

Introduktion och regler på arabiska

En bok med handbollsregler på arabiska?! 

I Sverige finns över 100 000 aktiva handbollsspelare, lika många tjejer som killar. Många spelare har också ett annat ursprung, men det finns också grupper som är underrepresenterade. Riksidrottsförbundet fick år 2015 i uppdrag av Sveriges regering att skapa möjligheter för nya aktivitetsgrupper – exempelvis nyanlända flickor och pojkar, kvinnor och män som fått uppehållstillstånd i Sverige att engagera sig i idrottsverksamheten. 

Så genom att ta fram en introduktionsbok om handboll och handbollsreglerna på arabiska vill vi bidra till att sänka trösklarna för engagemang i det svenska föreningslivet. Samtidigt som vi kan riva språkbarriärerna som annars riskerar att exkludera arabisktalande nyanlända från att ta del av alla de goda erfarenheter som kommer ur att spela handboll – och som gör det enklare att upptäcka och bli en del av det svenska samhället. 

Vi tror att möjligheten att lära sig en ny sport på sitt eget språk, skapar förutsättningar för att lära sig sporten på ett annat. Handbollsreglerna på arabiska är bara ett av många projekt på vägen mot målet: att alla ska känna sig välkomna inom handbollen. 

Introduktion till handboll på arabiska

Handbollens spelregler på arabiska

Alla Svenska handbollsföreningar är en stor del av svensk handboll. I Sverige finns det cirka 430 aktiva föreningar. Svensk handboll är vårt samlingsnamn och vår verksamhetsidé är Handboll för alla hela livet. Det betyder att vi vill skapa en tillgänglig och attraktiv sport, som engagerar och omfattar både elit- och breddverksamhet för barn, ungdomar och vuxna oavsett kulturell bakgrund, religionstillhörighet, sexuell läggning, könstillhörighet eller funktionsvariationer. Vår gemensamma strävan är att ha kompetens och resurser för att möjliggöra att alla som vill ska kunna vara en del av svensk handboll. Tillsammans skapar vi en handboll för alla.

Handboll är en fysisk, tuff och ärlig sport där fair play är vårt signum. Vi visar respekt för med- och motspelare, ledare och tränare, domare och funktionärer och vår publik.

På de här sidorna hittar du som vill starta en förening/klubb information om hur du kommer igång. 

För befintliga klubbar och föreningar finns här information som vi tycker är viktigt att ni känner till, exempelvis information om trygg idrott, alla som spelar handboll ska kunna känna sig trygga och säkra i vår verksamhet. Här finns även information om antidoping och hur klubben kan arbeta mot doping. Du hittar information om licensförsäkring och information om hur vi kan arbeta mot matchfixning med mera.

Välkommen till svensk handboll.