Hem / Utveckling / Grundstenen

Grundstenen

Grundstenen är ett, av Kenneth Johansson initierat, projekt som ingår i Svenska Handbollförbundets verksamhet för utveckling av föreningar. Projektet innebär att en arbetsgrupp i föreningen gör en genomlysning av den egna föreningen. Genomlysningen ska leda till förslag på och ge möjligheter till utveckling. Arbetet tar ett drygt år från start till mål. Projektmedel kan sökas för att genomföra Grundstenen.

 

Avsikten med grundstenen

  • Skapa en trovärdig verksamhet. 
  • Bygga en stabil grund.
  • Få alla berörda att känna stolthet för sin förening.
  • Att ha roligt i föreningen. Glädje är viktigast av allt.

 

Målsättning

  • Att undersöka förutsättningarna för att bygga en fungerande förening med hög trovärdighet som betraktas som områdets bästa.
  • Att öka distriktets verksamhet.
  • Att våra föreningar klarar av rekryteringen i skolorna.
  • Att våra föreningar med kontinuitet startar nya lag.
  • Att våra föreningar behåller spelare till minst seniorålder.
  • Att våra föreningar får hjälp med sin föreningsidé.

GRUNDSTENEN FILMER

Alla Svenska handbollsföreningar är en stor del av svensk handboll. I Sverige finns det cirka 430 aktiva föreningar. Svensk handboll är vårt samlingsnamn och vår verksamhetsidé är Handboll för alla hela livet. Det betyder att vi vill skapa en tillgänglig och attraktiv sport, som engagerar och omfattar både elit- och breddverksamhet för barn, ungdomar och vuxna oavsett kulturell bakgrund, religionstillhörighet, sexuell läggning, könstillhörighet eller funktionsvariationer. Vår gemensamma strävan är att ha kompetens och resurser för att möjliggöra att alla som vill ska kunna vara en del av svensk handboll. Tillsammans skapar vi en handboll för alla.

Handboll är en fysisk, tuff och ärlig sport där fair play är vårt signum. Vi visar respekt för med- och motspelare, ledare och tränare, domare och funktionärer och vår publik.

På de här sidorna hittar du som vill starta en förening/klubb information om hur du kommer igång. 

För befintliga klubbar och föreningar finns här information som vi tycker är viktigt att ni känner till, exempelvis information om trygg idrott, alla som spelar handboll ska kunna känna sig trygga och säkra i vår verksamhet. Här finns även information om antidoping och hur klubben kan arbeta mot doping. Du hittar information om licensförsäkring och information om hur vi kan arbeta mot matchfixning med mera.

Välkommen till svensk handboll.