Hem / Utveckling / Parahandboll

Parahandboll

Starta upp!

Vill ni ha hjälp med att starta upp parahandboll i föreningen? 

Utveckla!

Har ni befintlig verksamhet inom parahandboll och vill ha hjälp med att utveckla denna?

Anmäl er till tävlingar!

Svenska Handbollförbundet (SHF) samverkar med befintliga tävlingsarrangemang. Det finns två olika tävlingsklasser inom parahandboll: gåendehandboll och rullstolshandboll. Kontakta oss så informerar vi om vilka tävlingar/cuper ni kan delta i och anmäla er till.

Kontakta Svenska Handbollförbundets projektledare för att få hjälp, råd och vägledning gällande parahandboll.
Peter Svensson, This is a mailto link.


Kontakt

SHF:s kontaktpersoner inom ramen för parahandbollens arvfondsprojekt. 

Projektledare
Peter SvenssonThis is a mailto link.

Gåendehandboll (tillgänglig fredagar)
Ida Lundquist, This is a mailto link

Rullstolshandboll (tillgänglig fredagar)
Frida Johansson, This is a mailto link

Distriktskontakter

HF MITT
Erica Spärrfeldt, This is a mailto link

 

HF ÖST
Erica Spärrfeldt, This is a mailto link                 

 

HF NORR
Peter Svensson, This is a mailto link

 

HF SYD
Albin Svensson, This is a mailto link

 

HF VÄST
Peter Svensson, This is a mailto link

 

Utbildning av framtidens handbollsledare

SHF ser det som viktigt att alla ledare som går utbildningar i Svenska Handbollförbundets regi framöver får ta del av och öka kunskaperna inom områdena handikappkunskap och bemötandefrågor. SHF ser att målgruppen finns med som en naturlig utbildningsdeltagare i framtidens utbildningar som en naturlig utveckling. Kontakta Peter Svensson, This is a mailto link, så informerar vi om kommande utbildningar.

 

OM PARAHANDBOLL

Verksamheten för personer som lever med en funktionsnedsättning växer inom svensk handboll. Parahandboll delas in i två tränings- och spelklasser: rullstolshandboll och gåendehandboll. Ett 30-tal föreningar har återkommande verksamhet och det finns ett stort intresse från flera föreningar att starta upp. I dagsläget finns cirka 300 aktiva spelare runt om i landet. Verksamheterna är ofta samverkansaktiviteter mellan förening, kommunförvaltningar, brukarorganisationer och Regioner/habiliteringar.

Rullstolshandboll
Rullstolshandboll riktar sig till den som är beroende av sin rullstol i vardagen eller som på grund av förvärvad skada eller diagnos inte kan delta i gåendeklass på lika villkor.

Rullstolshandboll spelas med fem utespelare och en målvakt. Man spelar med en sänkt ribba vilket gör att målets storlek är 3x2 meter. I övrigt är reglerna de samma som i gåendehandboll, t. ex. så är tre steg detsamma som tre tag på rullstolens hjul. Ett klassificeringssystem för spelare används i samband med internationella tävlingar. I övrigt följer SHF/Rullstolshandbollen kompletterande regerverk som regleras EHF.

Rullstolshandboll förekommer i ordinarie cuper runt om i landet, Bohus Cup, Partille Cup och Lundaspelen är turneringar där rullstolshandbollen varit representerad flera gånger.

Rullstolshandboll på SM-veckan
Rullstolshandboll tog en plats på SM-veckan i Borås 2021. Det var första gången som ett SM i rullstolshandboll skulle arrangerats. På grund av spridningen av coronaviruset blev dock SM-tävlingarna inställda. Vi ser fram mot att kunna göra SM-premiär framöver.

Gåendehandboll
Gåendehandboll riktar sig till den som har intellektuell funktionsnedsättning (U) och/med tillägg av en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (N) får delta. För att kunna stärka spelarens möjlighet till deltagande rekommenderas föreningar att ta del av varje spelares utredning.

SHF har återkommande sammankomster för spelare dit föreningar har möjlighet att nominera spelare. Regler är enligt SHF:s ordinarie regelverk.

I den mån det är möjligt rekommenderar SHF att tävlingar arrangeras i två klasser för att möjliggöra ett nivåanpassat spel där spelarna får chansen att utvecklas utefter sin fysiska och intellektuella nivå, samt för att förebygga skaderisk då ålder och styrka på spelarna annars riskerar vara stor.

Blå klass: Spelformen är på hög nivå och handbollsregler kan respekteras fullt ut. Spelarna har god speluppfattning i kombination med en god fysisk förmåga. Spelarna är i behov av rak och tydlig kommunikation.

Gul klass: Spelare som kan behöva extra stöd i samband med att de finns på spelplan. Spelarna har mindre speluppfattning och är i behov av tydligare kommunikation. Spelaren kan omfattas av en fysisk lägre förmåga.

Behov av ledsagning - Vissa spelare kan, för att det ska vara möjligt att delta, behöva ledsagare. Ledsagaren ska inte delta i spelet utan endast möjliggöra för den aktiva spelaren att delta. Föreningen har skyldighet att, för varje spelare som bedöms behöva ledsagare, ge arrangören av tävlingen en väl underbyggd motivering till detta.

Alla Svenska handbollsföreningar är en stor del av svensk handboll. I Sverige finns det cirka 430 aktiva föreningar. Svensk handboll är vårt samlingsnamn och vår verksamhetsidé är Handboll för alla hela livet. Det betyder att vi vill skapa en tillgänglig och attraktiv sport, som engagerar och omfattar både elit- och breddverksamhet för barn, ungdomar och vuxna oavsett kulturell bakgrund, religionstillhörighet, sexuell läggning, könstillhörighet eller funktionsvariationer. Vår gemensamma strävan är att ha kompetens och resurser för att möjliggöra att alla som vill ska kunna vara en del av svensk handboll. Tillsammans skapar vi en handboll för alla.

Handboll är en fysisk, tuff och ärlig sport där fair play är vårt signum. Vi visar respekt för med- och motspelare, ledare och tränare, domare och funktionärer och vår publik.

På de här sidorna hittar du som vill starta en förening/klubb information om hur du kommer igång. 

För befintliga klubbar och föreningar finns här information som vi tycker är viktigt att ni känner till, exempelvis information om trygg idrott, alla som spelar handboll ska kunna känna sig trygga och säkra i vår verksamhet. Här finns även information om antidoping och hur klubben kan arbeta mot doping. Du hittar information om licensförsäkring och information om hur vi kan arbeta mot matchfixning med mera.

Välkommen till svensk handboll.