Hem / Bidrag & stöd / Återstartsstöd

Återstartsstöd

Föreningar kan ansöka om återstartsstöd för projekt med fokus på åter- och/eller nyrekrytering samt nya verksamhetsformer. Se tips längst ner på sidan.

Efter ett drygt år av inställd handboll, begränsad möjlighet till aktivitet och verksamhet kan vi genom Riksidrottsförbundets LOK-stödsrapporter konstatera det vi redan gissat. Vi har tappat cirka 12000 handbollsspelare. Säkerligen har vi heller under perioden inte kunnat attrahera och rekrytera nya spelare till verksamheten.  

Tillsammans inom svensk handboll genomförde vi vårt gemensamma projekt och handbollsmanifestation Handboll NU som kick-off inför säsongen för att visa upp vår sport för så många som möjlig igen efter nedstängningen och nu öppnar vi ansökan för återstartsstöd till föreningarna för att ge en större möjlighet till både återrekrytering och nyrekrytering av spelare, ledare och domare till svensk handboll och möjlighet för föreningen att skapa nya verksamhetsformer. 

Ansökan görs i IdrottOnline. 

Svenska Handbollförbundets återstartsstöd 2021-2022Projektstödet går att söka under perioden 12/11 2021 till den 15/5 2022. Totalt har Svenska Handbollförbundet avsatt 9 miljoner kronor för föreningarna att söka för två olika insatsområden: 

Återstart/återta (15 000 kr/projekt, tidigare 10 000 kr/projekt)*Nya områden (30 000 kr/projekt, tidigare 20 000 kr/projekt)*

Projektbidrag betalas löpande till dess att medlen är slut. En spridning mellan landets föreningar kommer att prioriteras före flera projekt till en och samma förening. 

Projektansökan skall följas upp med en återrapportering för att föreningen inte ska bli återbetalningsskyldig. En förening kan endast söka ett nytt återstartsstöd efter det att pågående projekt är genomfört och slutredovisat. 

Syftet med stödet är att stimulera återstart av verksamheten efter coronapandemins effekter, vilket innebär att stödet ska bidra till möjligheten att rekrytera, återrekrytera och behålla medlemmar.Avsikten med stödet är inte att förstärka tidigare ojämlikheter inom idrotten utan stödet ska bidra till en jämställd och jämlik idrottsverksamhet i huvudsyfte att utveckla föreningsverksamheten för barn och unga i åldern 7–25 år.    

Åter- och nystart: behålla och rekrytera – maximalt 15 000 kr 
Riktade insatser inom ramen för föreningens pågående, löpande verksamhet för att återta och återrekrytera barn och unga i åldern 7-25 år.För förening nya områden, ny verksamhet – maximalt 30 000 kr 
Aktivitet som är ny för föreningen i syfte att återta och återrekrytera barn och unga i åldern 7-25 år till idrotten och handbollen.Det kan exempelvis handla om verksamhet/aktivitet i för föreningen ett nytt geografiskt område, uppstart av en ny aktivitet som man tidigare inte bedrivit i föreningen, till exempel uppstart av klasshandboll, prova på verksamhet, nya verksamheter såsom beachhandboll, parahandboll eller nya verksamheter för att rekrytera domare och så vidare. 

Återrapportering
Föreningen är skyldig att rapportera hur pengarna har använts. Det ska ha gjorts senast den 1 september 2022 i IOL.

Vid eventuella frågor, kontakta Svenska Handbollförbundets projektledare:

Tony Carlsson 
This is a mailto link

* För föreningar som redan beviljats (det lägre beloppet) medel görs en retroaktiv utbetalning på mellanskillnaden.

Tips 1 - Hand the ball

Vi startar en serie med tips och information kring att starta upp nya verksamheter. Detta med anledning av att föreningar t o m 15 maj kan söka återstartsstöd för projekt med fokus på åter- och/eller nyrekrytering samt nya verksamhetsformer.

Tips 2 - Handboll Fitness

Vi startar en serie med tips och information kring att starta upp nya verksamheter. Detta med anledning av att föreningar t o m 15 maj kan söka återstartsstöd för projekt med fokus på åter- och/eller nyrekrytering samt nya verksamhetsformer.

Tips 3 - Beachhandboll

Vi startar en serie med tips och information kring att starta upp nya verksamheter. Detta med anledning av att föreningar t o m 15 maj kan söka återstartsstöd för projekt med fokus på åter- och/eller nyrekrytering samt nya verksamhetsformer.

Tips 4 - Parahandboll

Alla Svenska handbollsföreningar är en stor del av svensk handboll. I Sverige finns det cirka 430 aktiva föreningar. Svensk handboll är vårt samlingsnamn och vår verksamhetsidé är Handboll för alla hela livet. Det betyder att vi vill skapa en tillgänglig och attraktiv sport, som engagerar och omfattar både elit- och breddverksamhet för barn, ungdomar och vuxna oavsett kulturell bakgrund, religionstillhörighet, sexuell läggning, könstillhörighet eller funktionsvariationer. Vår gemensamma strävan är att ha kompetens och resurser för att möjliggöra att alla som vill ska kunna vara en del av svensk handboll. Tillsammans skapar vi en handboll för alla.

Handboll är en fysisk, tuff och ärlig sport där fair play är vårt signum. Vi visar respekt för med- och motspelare, ledare och tränare, domare och funktionärer och vår publik.

På de här sidorna hittar du som vill starta en förening/klubb information om hur du kommer igång. 

För befintliga klubbar och föreningar finns här information som vi tycker är viktigt att ni känner till, exempelvis information om trygg idrott, alla som spelar handboll ska kunna känna sig trygga och säkra i vår verksamhet. Här finns även information om antidoping och hur klubben kan arbeta mot doping. Du hittar information om licensförsäkring och information om hur vi kan arbeta mot matchfixning med mera.

Välkommen till svensk handboll.