Hem / Bidrag & stöd / Idrott för äldre

Idrott för äldre

Under perioden 1 oktober 2020 - 31 januari 2021 kan föreningar söka stöd för verksamhet för äldre utövare. 

 

Vilka kan söka? 

Idrottsföreningar som idag bedriver, eller sedan 1 januari 2019 bedrivit, idrottsverksamhet där personer 65 år eller äldre (65+) deltagit, och som idag har minst fem medlemmar som är 65+ och som deltar eller har deltagit i föreningens idrottsaktiviteter under samma tidsperiod. Föreningen måste också vara medlem i ett specialidrottsförbund som är anslutet till Riksidrottsförbundet för att kunna beviljas stöd. Notera att föreningen även kan söka stöd för verksamhet inom andra idrotter än de som sorteras under det eller de specialidrottsförbund föreningen är medlem i. 

 

Vad menas med "idrottsverksamhet"? 

Det handlar om idrottslig verksamhet som föreningen bedriver och ansvarar för och med utgångspunkt från idrottsrörelsens verksamhetsidé, vision och värdegrund. Med "idrottslig verksamhet" avses prestationsinriktad tävlingsidrott och/eller hälsoinriktad bredd- och motionsidrott i vilken det ingår ett centralt moment av fysisk aktivitet. 

 

Vilka räknas som äldre?

Med "äldre" menas i detta fall personer som är 65 år eller äldre. Även de som fyller 65 år senare under 2020 räknas in. Således räknas alla som är födda 1955 eller tidigare.

 

Genrell info

https://www.rf.se/RFarbetarmed/Aktuellaprojekt/idrottforaldre/

https://www.rf.se/bidragochstod/Bidrag/verksamhetsstodidrottforaldre/ 

 

Ansökan 

https://www.rf.se/bidragochstod/Bidrag/verksamhetsstodidrottforaldre/

Alla Svenska handbollsföreningar och -klubbar är en stor del av svensk handboll. I Sverige finns det cirka 430 aktiva föreningar. Svensk handboll är vårt samlingsnamn och vår verksamhetsidé är Handboll för alla hela livet. Det betyder att vi vill skapa en tillgänglig och attraktiv sport, som engagerar och omfattar både elit- och breddverksamhet för barn, ungdomar och vuxna oavsett kulturell bakgrund, religionstillhörighet, sexuell läggning, könstillhörighet eller funktionsvariationer. Vår gemensamma strävan är att ha kompetens och resurser för att möjliggöra att alla som vill ska kunna vara en del av svensk handboll. Tillsammans skapar vi en handboll för alla.

Handboll är en fysisk, tuff och ärlig sport där fair play är vårt signum. Vi visar respekt för med- och motspelare, ledare och tränare, domare och funktionärer och vår publik.

På de här sidorna hittar du som vill starta en förening/klubb information om hur du kommer igång. 

För befintliga klubbar och föreningar finns här information som vi tycker är viktigt att ni känner till, exempelvis information om trygg idrott, alla som spelar handboll ska kunna känna sig trygga och säkra i vår verksamhet. Här finns även information om antidoping och hur klubben kan arbeta mot doping. Du hittar information om licensförsäkring och information om hur vi kan arbeta mot matchfixning med mera.

Välkommen till svensk handboll.