Hem / Utmärkelser

Utmärkelser

Förslag till utdelning av utmärkelse ska göras skriftligen på fastställt formulär till Svenska Handbollförbundet (SHF) senast två (2) månader före utdelningsdatum. Förening ska skicka ansökan till sitt distriktsförbund (SDF) som med yttrande ska skicka ansökan vidare till SHF. För aktiva domare tillämpas särskilda bestämmelser för utmärkelser. De domare som ej kan komma ifråga enligt dessa bestämmelser ska kunna omfattas av här angivna utmärkelser. 

Förslagsrätt till förbundets utmärkelser har: Förbundsstyrelsen (FS) och dess enskilda ledamöter, SDF och föreningar inom SHF.

Svenska Handbollförbundet har 5 utmärkelser enligt följande:

1. Förtjänsttecken

2. Guldplakett

3. Silverplakett

4. Bronsplakett

5. Standar

 

Svenska Handbollförbundets förtjänsttecken kan tilldelas person som inom eller utom landet utfört ett för handbollsporten betydelsefullt arbete. Förtjänsttecknet kan också utdelas till person som varit aktiv i ledande roller inom SF, SDF eller förening i mer än 30 år eller som på annat sätt under motsvarande antal år utfört betydelsefulla insatser inom svensk handboll.

Svenska Handbollförbundets standar kan, efter särskilt beslut av FS, tilldelas enskild eller juridisk person samt nationell eller internationell förening eller förbund.

Guldplakett kan tilldelas person som under minst 25 år varit verksam som förtroendevald inom SF, SDF eller förening eller som under motsvarande tid haft andra uppdrag inom dessa organisationer.

Silverplakett kan tilldelas person som under minst 20 år varit verksam som förtroendevald inom SF, SDF eller förening eller som under motsvarande tid haft andra uppdrag inom dessa organisationer.

Bronsplakett kan tilldelas person som under minst 15 år varit verksam som förtroendevald inom SF, SDF eller förening eller som under motsvarande tid haft andra uppdrag inom dessa organisationer.

 

Här kan du läsa Svenska Handbollförbundets bestämmelser kring utmärkelser.

 

Alla Svenska handbollsföreningar är en stor del av svensk handboll. I Sverige finns det cirka 430 aktiva föreningar. Svensk handboll är vårt samlingsnamn och vår verksamhetsidé är Handboll för alla hela livet. Det betyder att vi vill skapa en tillgänglig och attraktiv sport, som engagerar och omfattar både elit- och breddverksamhet för barn, ungdomar och vuxna oavsett kulturell bakgrund, religionstillhörighet, sexuell läggning, könstillhörighet eller funktionsvariationer. Vår gemensamma strävan är att ha kompetens och resurser för att möjliggöra att alla som vill ska kunna vara en del av svensk handboll. Tillsammans skapar vi en handboll för alla.

Handboll är en fysisk, tuff och ärlig sport där fair play är vårt signum. Vi visar respekt för med- och motspelare, ledare och tränare, domare och funktionärer och vår publik.

På de här sidorna hittar du som vill starta en förening/klubb information om hur du kommer igång. 

För befintliga klubbar och föreningar finns här information som vi tycker är viktigt att ni känner till, exempelvis information om trygg idrott, alla som spelar handboll ska kunna känna sig trygga och säkra i vår verksamhet. Här finns även information om antidoping och hur klubben kan arbeta mot doping. Du hittar information om licensförsäkring och information om hur vi kan arbeta mot matchfixning med mera.

Välkommen till svensk handboll.