Hem / Utmärkelser

Utmärkelser

Förslag till mottagande av utmärkelse skall skriftligen göras på fastställt formulär och vara SHF tillhanda senast 2 månader före utdelningsdatum. Förening skall skicka ansökan till sitt SDF som med yttrande skall sända ansökan vidare till SHF.

Svenska Handbollförbundets förtjänsttecken kan tilldelas person som inom eller utom landet utfört ett utomordentligt för handbollsporten betydelsefullt arbete. Förtjänsttecken kan också utdelas till person som under mer än 25 år haft en ledande roll i SF- eller SDF-styrelse eller under mer än 30 år haft motsvarande roll i en föreningsstyrelse, eller uppdrag av motsvarande dignitet.

Svenska Handbollförbundets standar kan tilldelas person eller förening efter särskilt beslut av förbundsstyrelsen.

Guldplakett kan tilldelas person som tidigare erhållit plakett i silver och brons och under minst 25 år haft förtroendeuppdrag inom SF-, SDF-styrelse och/eller föreningsstyrelse, eller uppdrag av motsvarande dignitet.

Silverplakett kan tilldelas person som tidigare erhållit plakett i brons och under minst 20 år innehaft förtroendeuppdrag inom SF-, SDF-styrelse och/eller föreningsstyrelse, eller uppdrag av motsvarande dignitet.

Bronsplakett kan tilldelas person som under minst 15 år haft förtroendeuppdrag inom SF-, SDF-styrelse och/eller föreningsstyrelse, eller uppdrag av motsvarande dignitet.

Diplom kan tilldelas person som under minst 10 år på ett förtjänstfullt sätt verkat inom svensk handboll.

Alla Svenska handbollsföreningar och -klubbar är en stor del av svensk handboll. I Sverige finns det cirka 430 aktiva föreningar. Svensk handboll är vårt samlingsnamn och vår verksamhetsidé är Handboll för alla hela livet. Det betyder att vi vill skapa en tillgänglig och attraktiv sport, som engagerar och omfattar både elit- och breddverksamhet för barn, ungdomar och vuxna oavsett kulturell bakgrund, religionstillhörighet, sexuell läggning, könstillhörighet eller funktionsvariationer. Vår gemensamma strävan är att ha kompetens och resurser för att möjliggöra att alla som vill ska kunna vara en del av svensk handboll. Tillsammans skapar vi en handboll för alla.

Handboll är en fysisk, tuff och ärlig sport där fair play är vårt signum. Vi visar respekt för med- och motspelare, ledare och tränare, domare och funktionärer och vår publik.

På de här sidorna hittar du som vill starta en förening/klubb information om hur du kommer igång. 

För befintliga klubbar och föreningar finns här information som vi tycker är viktigt att ni känner till, exempelvis information om trygg idrott, alla som spelar handboll ska kunna känna sig trygga och säkra i vår verksamhet. Här finns även information om antidoping och hur klubben kan arbeta mot doping. Du hittar information om licensförsäkring och information om hur vi kan arbeta mot matchfixning med mera.

Välkommen till svensk handboll.