Gå till innehåll

Svensk Handboll

Svensk Handboll

Svenska Handbollförbundet
Projektstöd IF

- föreningsutveckling för fler barn och unga i rörelse


Syftet med Projektstöd IF är att utveckla föreningsverksamheten i enlighet med svensk handboll strategi 2025 och idrottrörelsens strategi så fler barn och unga i åldern 7-25 år väljer att idrotta i förening och stimuleras till ett livslångt idrottande inom förening. Alla satsningar ska vara i enlighet med RF:s riktlinjer för barn och ungdomsidrott. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ni kan använda Svenska Handbollförbundets strategi 2025 Pdf, 26.3 MB. som ett vägledande stöd för era projektansökningar.

Sista dag att söka projektstöd är 15 november 2024.

Projektområden under 2024

Domarutbildning

Förening erhåller ett utbildningsstöd om 500 kr/deltagare för:

 • Domarutbildning steg 3
 • Beachdomare 1

Utbildningsstödet är maximalt 3500 kr per arrangerande förening och utbildning.

Förening behöver ej ansöka om utbildningsstöd. Förening erhåller utbildningsstöd efter att utbildningen slutrapporterats med specialdistriktsförbundet (SDF) som anordnare i utbildningsmodulen i IdrottOnline (IOL) senast den 18 november 2024.

Observera att kursdeltagare som vid redovisningstillfället inte är godkända och som godkänns vid ett senare tillfälle, ska rapporteras av utbildningsledaren till Niklas Axvallen, Svenska Handbollförbundet: niklas.axvallen@handboll.rf.se, för att föreningen ska erhålla utbildningsstödet.

Mentorskap

I samband med USM steg 2 i U14 klasserna kan arrangerande föreningar ansöka om projektmedel upp till 7 000 kr för projekt inom ramen för schysstmatch, för att täcka utbildningskostnader och arvoden vid genomförandet av schysstmatch genom mentorskap i föreningen. SHF tillsätter utbildare (instruktör), och ansvarar för utbildningen av domarmentorer, utbildningen genomförs inför arrangörsskapet av USM U14 steg 2. Instruktör och domarmentorer deltar under genomförandet av USM U14 steg 2 för att utbilda och stötta domarna.

Projektet syftar till att genom mentorskap, stötta och utveckla våra domare för att skapa en positiv matchmiljö.

Förening erhåller projektstöd efter att arrangerande förening slutrapporterat projektet i IdrottOnline. Arrangörer av USM U14 steg 2 kommer att erhålla mer detaljerad information.

En förutsättning för att föreningen ska erhålla utbildningsstödet är att utbildningarna i IOL registreras utifrån korrekt Utbildningsinriktning och att man har använt rätt Studieplan.

Utbildningsstöd betalas ut löpande tills det att projektstödet i aktuell pott är förbrukade. Observera att det är först-till-kvarn principen som gäller.

Tränarutbildning

 

Utbildningsstöd

per deltagare

Slutrapportering

IdrottOnline

TU1

200 kr

18 nov 2024

Beachtränarutbildning bas

200 kr

18 nov 2024

TU2 och TU3

1000 kr

15 okt 2024

TU4 och TU5

1500 kr

15 okt 2024

TU6 (kvinnliga deltagare)

4000 kr

15 okt 2024

 

Förening behöver ej ansöka om utbildningsstöd. Förening erhåller utbildningsstöd efter att utbildningen slutrapporterats med specialdistriktsförbundet (SDF) som anordnare i utbildningsmodulen i IdrottOnline (IOL) - så länge det finns medel kvar i potten under 2024.

När ska utbildningarna vara startade och-/eller slutrapporterade?

 • TU1 och Beachtränarutbildning bas ska vara slutrapporterade senast den 18 november 2024
 • TU2-TU5 ska vara startad, med registrerade deltagare, senast den 15 oktober 2024
 • TU6 för kvinnliga deltagare ska vara startad senast den 15 oktober 2024

Observera att kursdeltagare som vid redovisningstillfället inte är godkända och som godkänns vid ett senare tillfälle, ska rapporteras av utbildningsledaren till, Hampus Herne hampus.herne@handboll.rf.se för att föreningen skall kunna erhålla bidraget.

Föreningsutveckling

Inom detta projektområde kan er förening ansöka om projektstöd upp till 20 000 kr för genomförandet av större och längre processer och föreningsutvecklingsprojekt. Samverkan med RF-SISU ska framgå i er projektplan och projekten ska syfta till att bredda föreningens verksamhet, stärka föreningens organisation och värdegrundsarbete. Ni kan söka projektstöd för exempelvis:

 • Policys
 • Föreningsutvecklingsprojekt
 • Grundstenen
 • Föreningsutvecklingsprojekt ökad barn- och ungdomsdelaktighet och medbestämmande
 • Material Framtidens handbollsförening och/eller
 • Checklistor - föreningsutveckling från grunden

Föreningen behöver ej ansöka om stöd till processen för Framtidens handbollsförening och/eller Checklistor - föreningsutveckling från grunden. Förening erhåller ett stöd om 1500 kr förutsatt att föreningen har registrerat processen i utbildningsmodulen IdrottOnline i samverkan med RF-SISU distriktet eller SDF:et, och att e-postmeddelande har skickats till Tony Carlsson, SHF (tony.carlsson@handboll.rf.se) senast den 18/11. Stödet betalas ut så länge ekonomiska medel finns kvar i potten.

Stöd kan maximalt beviljas för två efterföljande år per föreningsprojekt.

Nya verksamheter

Förening kan ansöka om projektmedel för projekt som omfattar etablering av för föreningen nya verksamheter, maximalt sökbart belopp är 25 000 kr. Nedan anges exempel på nya verksamheter:

 • Hand the Ball
 • Handboll Fitness
 • Beachhandboll
 • Paraverksamhet

Läs mer om Handboll Fitness Öppnas i nytt fönster.

Läs mer om Beachhandboll Öppnas i nytt fönster.

Läs mer om Paraverksamhet Öppnas i nytt fönster.

Projektmedel för Hand the Ball är ett stöd för uppstart och implementering av konceptet i föreningen. Stödet kan kombineras med andra projekt och innehåller kostnadstäckning för den obligatoriska utbildningen och ett utbildningspaket.

Utbildningspaketet innehåller:

 • 4 h teoretisk/praktisk utbildning av 2-4 HTB instruktörer
 • Materialkit: 20 st gröna bollar med värdegrundsord, 1 st HTB bollsäck, 1 st pop-up mål, 1 st rebounder
 • Digital övningsbank till utbildade instruktörer i ett år
 • Aktivitetsguide (tryckt utbildningsmaterial inom ledarskap samt HTB aktiviteter)
 • Hand the Ball challenge: Grön låda med 50 rörelsekort för aktivitet i klassrum och utomhus
 • Fri tillgång till spin-off material som kontinuerligt arbetas fram av SHF
 • Möjlighet till billigare inköp av annat rörelsematerial från SHF:s leverantörer

Ni kan läsa mer om Hand the Ball här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sista dag att söka projektstöd är 15 november 2024.

En ny handbollförening eller en värdförening, se förklaring nedan, kan ansöka om projektstöd om maximalt 50 000 kr för uppstart av:

 • Ny handbollförening med avsikt att bedriva barn- och ungdomsverksamhet
 • Ny sektion med barn- och ungdomshandboll i en befintlig förening

Om föreningen är under bildande och ännu inte antagen av Riksidrottsförbundet (RF) kan projektstöd även sökas av en annan berättigad förening - en ”värdförening”, som är engagerad och stödjande i bildandet av den nya föreningen. Om ansökande förening är en värdförening, enligt ovan, ska projektet tydligt särredovisas i föreningens bokföring.

Det ska framgå i ansökan och projektplan när återstående ekonomiskt stöd avses att överföras till föreningen som är under bildande. Beslut tas utifrån vilken form av nystart samt utifrån inlämnad projektplan, och projektet faller inom ramen för Handboll på offensiven.

Med hänsyn till att det är värdföreningen som i första ledet erhållit projektstöd, ska värdföreningen återrapportera projektet i IdrottOnline. Projektplanen ska redovisa verksamhet för etableringen av ungdomshandbollen under 2024 och kan även sträcka sig till att täcka insatser efter den 31/12 2024.

Här kan ni läsa mer om att bilda en idrottsförening (rf.se) Länk till annan webbplats.

Sista dag att söka projektstöd är 15 november 2024.

Föreningar kan, inom ramen för föreningssamverkan genom nätverk och kluster, söka projektstöd upp till 20 000 kr per medverkande förening.

Föreningssamverkan syftar till att inspirera och ta initiativ till ökad samverkan över föreningsgränser för erfarenhetsutbyte, lärande, utveckling och rekrytering av unga spelare, ledare, och funktionärer där olika former av nätverk och klusterbildningar skapas. Föreningens ansökan och projektplan för föreningssamverkan genom nätverk och kluster, bör innehålla minst tre bidragsberättigade föreningar.

Sista dag att söka projektstöd är 15 november 2024.

Förening kan söka projektstöd för extraordinära insatser utöver föreningens ordinarie verksamhet, exempelvis:

 • Trygga miljöer
 • Psykisk hälsa och ohälsa
 • Ungdoms-inflytande
 • Skolsamverkan
 • Samverkan mellan föreningar för att bibehålla och öka antalet träningsgrupper och antalet lag i spel

Föreningars projektansökningar ska vara i linje med Riksidrottsförbundets och Svenska Handbollförbundets (SHF) intentioner med projektstöd, fokusområden och effektmål i SHF:s strategi 2021/2025, utifrån att utveckla verksamheten så att barn och unga i åldern 7–25 år väljer att idrotta i förening och stimuleras till ett livslångt idrottande i föreningsidrotten.

Maximalt sökbart belopp är 20 000 kr/projekt.

Föreningar kan även söka projektstöd till satsningar och projekt med inriktning på mentorskap inom föreningsverksamheten. Projektstöd ges med maximalt 750 kr/deltagare, och maximalt 10 500 kr per projekt/förening. Domarprojekt omfattas ej av detta stöd.

Sista dag att söka projektstöd är 15 november 2024.

Vilka föreningar kan söka projektstöd?

 • Medlemsföreningar hos Svenska Handbollförbundet
 • Innehar ett Plus- eller Bankgirokonto
 • Redovisat och återrapporterat tidigare projektstöd i IdrottOnline
 • Bedriver eller har för avsikt att bedriva barn- och ungdomsverksamhet
 • Inte har skulder till SHF

Vem i föreningen kan ansöka?

För att ansöka om projektstöd krävs det att ni som föreningsrepresentant har rätt föreningsbehörighet i IdrottOnline. Det är fyra IdrottOnline-roller med behörighet att ansöka om projektstöd:

 • Ordförande
 • Kassör
 • Idrottsmedel firmatecknare
 • IUP föreningsadministratör

Ni hittar manualer för att arbeta i IdrottOnline här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Att skriva en projektansökan


Projektet ska bedrivas i linje med RF:s riktlinjer för barn- och ungdomsidrott. Projektplanen ska innehålla:

 • Bakgrund
 • Syfte och mål
 • Målgrupp
 • Genomförande och tidsplan
 • Budget med intäkter och kostnader
 • Start- och slutdatum

Innan ni ansöker, tänk på att läsa igenom kriterier, avgränsningar och riktlinjer.

 1. Logga in med Freja+ på IdrottOnline och välj er förening
 2. Välj ”Idrottsmedel” i den blå menyraden - högst upp i fönstret
 3. Välj ”Idrottsmedel” i menyraden till vänster
 4. Välj "Skapa ansökan" i blått till höger
 5. Välj Svenska Handbollförbundet under "Idrottsmedel via"
 6. Tryck på Välj under "Idrottsmedel"
 7. Välj det projektstöd du vill söka och tryck på den blå knappen "Nästa"
 8. Fyll i ansökan genom att besvara de frågor som ställs
 9. Välj ”Skicka In” eller "Spara" ansökan

 

Riktlinjer och avgränsningar

Projekt ska vara påbörjade och avslutade under 2024, och endast ansökningar för aktiviteter framåt i tiden kan beviljas, vilket innebär att inga ansökningar beviljas för redan genomförda projekt.

Föreningen måste skriva om projektet och verksamheten i föreningens verksamhetsberättelse.

Följande avgränsningar gäller samtliga projektområden

Läger: Läger är att betrakta som ordinarie verksamhet. Projektstöd beviljas således inte för att bekosta läger

Material: Projektstöd får inte beviljas till inköp av material för ordinarie verksamhet

Individuella kostnader: Projektstöd får inte användas för att täcka kostnader för enskilda individer så som exempelvis licens-, medlems- eller träningsavgifter, samt kläder till individ

Vilka datum gäller?

En del utbildningsstöd ska vara slutredovisade i Utbildningsmodulen senast den 18 november 2024, med vissa undantag för utbildningar som ska ha startat och ha registrerade deltagare senast den 15 oktober 2024.

Sista dag att söka projektstöd är 15 november 2024.

Vad är ordinarie verksamhet?

Ordinarie verksamhet är föreningens kontinuerliga aktiviteter för att kunna upprätthålla och stödja den dagliga verksamheten. Projekt kan förklaras med att det är ett avgränsat arbete som pågår under en tidsbegränsad period, och syftar till att testa för föreningen, nya idéer och metoder.

För er förening kan det vara en ny verksamhet eller ett initiativ för att nå en ny målgrupp. Projektstödet skapar möjligheter för er att testa på något nytt och förhoppningsvis leder det till att er förening får erfarenhet och ökad kunskap om nya metoder, verksamheter och att ni når fler individer till föreningen.

Flera föreningar i ett gemensamt projekt

Om ni är flera föreningar som ska ingå i ett gemensamt projekt ansöker respektive förening för sin del i projektet. Detta innebär att utbetalning kommer att göras till varje medverkande förening och att ingen förening får ta emot projektstöd och sedan slussa medel vidare till andra medverkande föreningar.

Återrapportering

Projektstöd IF har krav på redovisning, och föreningens återrapportering är avgörande för att säkerställa att stödet används enligt de fastställda riktlinjerna. Återrapporter är också viktiga för den fortsatta utvecklingen, eftersom SHF använder dessa rapporter för att lära oss mer om er föreningar och identifiera framgångsfaktorer inom olika projektområden.

Återrapporten för projekt omfattar:

 • Beskrivning av hur projektet fortlöpt
 • Projektets utfall
 • Lärdomar
 • Fullständig ekonomisk redovisning

Förening ska inom en månad efter projektets slutdatum inkomma med en återrapport av genomfört projekt.

Förening som inte har redovisat erhållet stöd inom två månader efter projektets slutdatum ska återbetala erhållet stöd.

Publicerad: 2023-12-15

Senast uppdaterad: 2024-06-25

Författare: Svenska Handbollförbundet

Intressant? Dela gärna!