Gå till innehåll

HANDBOLL SYD

HANDBOLL SYD

En bild

Hand the Ball

Hand The Ball fokuserar på lek, rörelse, utmaning, roliga upplevelser och kommunikation genom användandet av den gröna, mjuka bollen. Huvudmålet är att skapa en ny och modern kultur inom rörelse där just den gröna bollen är den centrala delen av alla aktiviteter. Den första uppgiften våra föreningsledare får är därför att förstå de värderingar, attityder och riktlinjer som Hand The Ball-konceptet står för och som förebild börja inspirera deltagare till rörelse. En instruktör ska efter utbildningen kunna förstå, förmedla och praktisera konceptet samtidigt som hen har full frihet att utveckla, promota och hitta nya sätt att arbeta.

Utbildningen omfattar 4 timmar och innehåller tekniska och pedagogiska delar som tillexempel projektets värdegrund, pedagogik och projektets erfarenheter kring planering och samverkan med kommun, skola och personal. Målet med utbildningen är att lära ut vår värdegrunden och hur vi kan sprida vår kärlek till rörelse vidare till de barn vi arbetar med. Man går igenom utbildningsmaterial där pedagogik, motivation och ledarskap utgör de stora beståndsdelarna. I de praktiska momenten ger vi inspiration till hur man kan använda den gröna bollen i olika miljöer och på kreativa sätt.

För att föreningen ska få använda sig av Hand the Balls logotyp samt äga rätten att säga att man bedriver verksamheten ska alla aktiva instruktörer ha genomgått utbildningen. Hand the Ball Sverige är en del av det större sammanhanget och innebär att det finns tydliga regler vad gäller rättigheterna till användandet av namnet Hand the Ball och logotypen. Det är viktigt att ta del av informationen kring rättigheterna innan Hand the Ball startas upp.

Kontakta Jennie Linnéll om du har frågor kring rättigheter.

Priset för utbildningen är 10.000 kronor och föreningen skickar 2-4 st ledare. I utbildningen ingår ett startpaket med 20st gröna streethandbollar (med värdegrundsord på), 1 bollsäck, 1 rebounder och 1 mål. Varje deltagare får egen digital övningsbank i 1 år genom sideline och projektet får ta del av framarbetat spin-off material. Föreningen faktureras 10.000 kronor oavsett hur många ledare som går utbildningen (upp till fyra personer) men fyller man inte alla platser kan man skicka fler vid annat tillfälle utan kostnad. Man får självklart skicka fler än 4 ledare och betalar i så fall endast 500kr/person.

Föreningen kan söka projektmedel av Svenska Handbollförbundet till utbildning av ledare.

Under Anmälan: Skriv gärna "Se flik instruktörsutbildningar"

Anmälan

Kontakta info@handbollsyd.se för att se om det finns någon aktuell utbildning.

Ambassadörer

I distriktsförbunden finns utbildade Hand the Ball-ambassadörer som kan stötta lokala projekt och initiativ i hur föreningen kan starta upp och bedriva projekt inom konceptet. I och med att varje distrikt har en ambassadör utbildad kan vi bygga och stärka kunskapskedjan kring konceptet så mycket som möjligt.

Ambassadörerna är föreningens kontakt och kan erbjuda information om vad Hand the Ball står för, hur och var föreningsledare anmäler sig till utbildningar och hjälper föreningen i att hålla sig inom konceptets ramar i utförandet.

Kontakta er ambassadör Länk till annan webbplats.

Publicerad: 2022-10-05

Senast uppdaterad: 2024-03-08

Författare: Camilla Rohlén