Hem / Dispenser

Dispenser

Ladda ner blankett för ansökan >>HÄR<<

 

Det råder en generell dispens för EN överårig spelare (ett år äldre).

Denna dispens avser representation i den yngre åldersklassen även om det finns lag i spelarens åldersklass. Spelaren är dock låst till den yngre åldersklassen under hela året.

Föreningar som inte har ett lag i åldersklassen över så gäller en generell dispens för max två överåriga spelare (ett år äldre) - se TBBU 3:6. Administratören kan vid särskilda skäl även godkänna andra typer av dispenser mot en avgift på 300:- per ansökan som faktureras av NHF - se TBBU 1:12.

För de spelare som fått godkänd dispens fram till årsskiftet, ska föreningen sända in kopior av höstens matchprotokoll till tävlingsansvarig för beslut kring ev. förlängning. 

 

Dispensspelaren skall märkas med D i matchprotokollet och under match spela med armbindel.