Hem / Elitlicens

Elitlicens

I enlighet med årsmötesbeslut 2004 införde Svenska Handbollförbundet (SHF) Elitlicens för föreningar i Handbollsligan (Elitserien herrar säsongen 2005-06). Den av SHF utsedda Liganämnden ska besluta om elitlicens ska utfärdas i enlighet med förevarande bestämmelser. Liganämnden består av Jan Henriksson (ordf.), Uppsala, Per-Olof Lind, Ystad och Johan Båverud, Vadstena.

En motsvarande SHF Elitlicens beslutades om införande för SHE under 2018. Den av SHF utsedda Liganämnden utdelade Elitlicens för första gången i mars 2021 för verksamhetsåret 2021/2022. Liganämnden består av Ingvar Karlsson (ordf.), Lund, Patrik Westerlund (Göteborg) och Pia Jeppson  (Helsingborg). SHE rapporterar i enlighet med samma regelverk som herrklubbarna. Gemensamma möten hålls mellan Liganämnderna HBL och SHE för gemensamma ärenden (reglemente, svåra ärenden, mm).

Förbundsstyrelsen beslutade 2020-04-24 att revidera ”Reglemente för Handbollsligans elitlicens” resp. ”Reglemente för SHE elitlicens” som förutom smärre justeringar bl.a. innebär att de allsvenska föreningarna ska omfattas av detta regelverk med en infasningsperiod fram till säsongen 2023/24.

Nedanstående handlingar och uppgifter ska lämnas av de föreningar som skall spela i Handbollsligan, SHE och/eller allsvenskan dam resp herr säsongen 2021-2022.

Uppgifter för Elitlicens:
I enlighet med Elitlicensens föreskrifter begär Svenska Handbollförbundets Liganämnd in följande redovisningshandlingar och uppgifter.

1.Årsredovisning/årsbokslut, upprättat i enlighet med Årsredovisningslagen, för hela föreningen/Idrotts AB omfattande förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning, noter och revisionsberättelse avseende räkenskapsår 2020-2021. Revisionsberättelsen skall vara undertecknad av föreningens revisorer av vilka minst en skall vara auktoriserad.

2.Förening/Idrotts AB som redovisar negativt Eget Kapital skall dessutom inlämna handlingsplan för att nå positivt Eget kapital.

3.Av Liganämnden begärda statistikuppgifter.
(Uppgifterna används för framtagande av statistik till föreningarna.)

4.Senast fastställda årsredovisning för bolag i vilka föreningen är delägare.

5.Budget för verksamhetsåret 2021-05-01 - 2022-04-30.

6.Styrelsens organisation med namn och arbets-/ansvarsområde för respektive styrelseledamot.

Nedanstående handlingar och uppgifter ska lämnas av de föreningar som skall spela i Allsvenskan (dam och herr) säsongen 2021-2022.


Uppgifter för Allsvenska föreningar:

1.Årsredovisning/årsbokslut, upprättat i enlighet med Årsredovisningslagen, för hela föreningen/Idrotts AB omfattande förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning, noter och revisionsberättelse avseende räkenskapsår 2020-2021. Revisionsberättelsen skall vara undertecknad av föreningens revisorer.

2.Förening/Idrotts AB som redovisar negativt Eget Kapital skall dessutom inlämna handlingsplan för att nå positivt Eget kapital.

3.Budget för verksamhetsåret 2021-05-01 - 2022-04-30.

4.Styrelsens organisation med namn och arbets-/ansvarsområde för respektive styrelseledamot.

För begärda uppgifter enligt ovan skall särskilda blanketter användas. Dessa handlingar kan laddas ned genom att klicka på länkarna nedan (pdf-filer):

Eventuella frågor angående ifyllandet av bifogade blanketter skickas till e-postadressen: This is a mailto link och besvaras snarast av Liganämnden.

Samtliga ovanstående uppgifter skall insändas med brev till Svenska Handbollförbundet, Liganämnden, Box 11016, 100 61 Stockholm eller mejlas till This is a mailto link senast den 30 september 2021.

Innehållsförteckning


   1. Reglemente för Handbollsligans Elitlicens
 


   2. Reglemente för SHEs Elitlicens 
 


   3. Redovisningsprinciper
 


   4. Elitlicens Försättsblad (ifyllningsbar pdf)
 

 


   5. Budgetmall
 

 


   6. Föreningen kan använda sin egen årsredovisning.
 

 


   7. Kontoplan SHF 
 

 


   8. Elitlicens Statistikuppgifter (ifyllningsbar pdf)
 

 


   9. Elitlicens Styrelse (ifyllningsbar pdf)
 

 


   10. Elitlicens Handlingsplan (ifyllningsbar pdf)
 

 


   11. Elitlicens Tidsschema
 

 

 

I övrigt hänvisas till dokumentet Reglemente för elitseriens elitlicens.

Svenska Handbollförbundet
Liganämnden
Box 110 16
100 61 Stockholm

Samtliga ovanstående uppgifter, förutom skuldintyg, skall insändas (alt. mailas till Liganämndens e-postadress) till Liganämnden senast den 30 september 2021.

HANDBOLLENS HUVUDPARTNER

ATG Footer 200.svg