Hem / Dispens för seniorspel

Dispens för seniorspel

I svensk handboll är det endast tillåtet för spelare som fyller 17 år under det kalenderår tävlingsåret börjar att spela seniorhandboll. Säsongen 2020-2021 är det spelare födda 2003 och tidigare.

Det finns dock möjlighet att söka dispens för yngre spelare. Detta gäller endast spelare som är ett år för unga.

Svenska Handbollsförbundets Tävlingskommitté (TK) beslutar i dispensärenden. TK har delegerat till regionerna att besluta om dispenser för spelare i division 2 och lägre. Det är de av TK utsedda regionansvariga som tillsammans med en representant från respektive SDF i regionen som beslutar i dessa ärenden. TK har gett regionerna direktiv att vara ytterst restriktiva när det gäller dispenser inom det egna tävlingsområdet.

Inför säsongen 2019-2020 ledde en motion till Svenska HF:s förbundsmöte att handhavandet av dispenser till viss del förändrades. Med årsmötesbeslutet som grund beslutade TK om ett nytt ramverk för dispenshantering (19-20 TK 3 § 27). Tillsammans med tidigare beslut från säsongen 2018-2019 (18-19 TK 1 § 9) ligger detta till grund för hur regionerna hanterar dispensansökningar.

Möjligheten att söka dispens har främst införts för att en individ inte ska hamna i en situation där det blir omöjligt att spela handboll. Om det finns ungdomslag i rätt åldersgrupp i föreningen, på orten eller inom en rimlig resväg så ska dispenser därför generellt sett inte beviljas. Innan dispensansökan hanteras ska den sökande och aktuell förening först undersöka möjligheten att spela i en yngre åldersklass. Även sociala faktorer kan spela in.

Till ovanstående har även fogats en möjlighet för en förening att söka dispens där syftet främst är att rädda ett seniorlag där laget riskerar att försvinna utan stöd från yngre spelare. Dispenser av denna typ kan endast sökas i serier från damer division 2 och herrar division 3 och nedåt.

Under säsong finns det även möjlighet att söka olika typer av tillfälliga dispenser. När tillfällig dispens söks ska regionansvarig kontaktas innan dispensansökan skickas in. Regionerna kan ha olika arbetsordning för dessa tillfälliga dispenser.

De fyra regionansvariga tar gemensamma beslut gällande dispensansökningar där det handlar om att ett lag behöver hjälp. Syftet med detta är att skapa en likriktad hantering av dispenser i hela Sverige.

För att en dispensansökan ska vara färdigbehandlad före seriestart krävs att den är inlämnad och avgiften betalad senast den 15 september.

Dispensförfarandet är uppdelat i tre olika typer av dispensansökningar: individuella dispenser, lagdispenser och tillfälliga dispenser.

För att ansöka om dispens så klickar ni er in på det elektroniska formulär nedan som er ansökan gäller:

         
Individuell dispens    Lagdispens    Tillfällig dispens

 

Svenska Handbollförbundets tävlingskommitté handlägger dispensansökningar gällande spel i Svensk Handbollseliit, Handbollsligan, Damallsvenskan, Herrallsvenskan, samt damer och herrar division 1.

Dispensansökningar gällande damer och herrar division 2 och lägre handläggs av respektive region.

Ett enskilt SDF kan inte bevilja dispenser för seniorspel.

Uppstår det meningsskiljaktigheter inom regionen så har Svenska Handbollförbundets Tävlingskommitté rätten att besluta i ärendet. Detsamma gäller överklagan av dispensärenden från serierna under division 1.

Vid eventuell beviljad dispens så gäller denna endast i ansökt serie och eventuellt kval. Dispensen gäller inte spel i samarbetsförening.

Tävlingsområdets fyra regioner är dessa:

  • Norr (This is a mailto link): Norrbottens HF, Västerbottens HF och Västernorrland-Jämtlands HF.
  • Öst (This is a mailto link): Dala-Gävleborgs HF, Upplands HF, Stockholms HF och Mellansvenska HF.
  • Väst (This is a mailto link): Värmlands HF, Västergötlands HF, HF Väst och Hallands HF.
  • Syd (This is a mailto link): Småland-Blekinges HF och Skånes HF.

HANDBOLLENS HUVUDPARTNER

ATG Footer 200.svg