Hem / Övergångar / Internationella övergångar

Internationella övergångar

Uppdaterad 2020-06-12

Internationella övergångar

Övergångar till Sverige >>>
Övergångar till utlandet >>>
Administrativa avgifter >>>
Studentövergångar >>>
Lån av/låna ut spelare >>>
Utbildningsersättning >>>
Spelare som ska provträna >>>

SHF:s Kontaktperson för Internationella Övergångar

Tävlingschef
Adam Engström
08 – 699 65 56
This is a mailto link


Övergång till Sverige

Övergång från en utländsk förening till en svensk förening får ske under hela övergångsperioden (1 maj till 15 februari). Ett Internationellt Transfercertifikat skall dock ha erhållits.

För mer information om internationella övergångar se:

SHF:s Tävlingsbestämmelser kap. 10 >>

SHF:s Tävlingsbestämmelser Bilaga 5 som är IHF/EHF:s reglemente >>

Övergångsprocess

1. Den svenska föreningen som vill göra en internationell övergång börjar med att fylla i denna ansökan om internationell övergång >>

2. Den skickas sedan till SHF som tar kontakt med det utländska nationsförbundet som spelaren ska lämna.

3. När det utländska nationsförbundet återkommer med betalningsuppgifter för de
administrativa avgifterna till SHF så skickas de vidare till den svenska föreningen. SHF kompletterar även om det är så att den utländska föreningen kräver någon ytterligare ersättning för spelaren (övergångssumma eller utbildningsbidrag).

4. När den svenska föreningen betalt avgifter (till SHF, EHF/IHF och det utländska nationsförbundet) så brukar SHF föreslå att den svenska föreningen skickar kvitto eller betalningsbevis till SHF (via mail). Detta för att snabba på processen då SHF då kan bevisa för de utländska förbunden att den svenska föreningen gjort rätt för sig.

5. När SHF mottagit ett internationellt transfercertifikat (ITC) från både EHF, så meddelar SHF att spelaren är klar för den svenska föreningen, som även får en kopia på EHF:s/IHF:s ITC.

Ansökningsblankett för internationell övergång finns här >>>


Övergång till utlandet

Övergång till en utländsk förening får ske hela tävlingsåret (även perioden 16 februari till 30 april), dock gäller mottagande lands tävlingsbestämmelser. Det utländska förbundet söker speltillstånd hos SHF.

Övergångsprocess

1. SHF blir underrättade av det utländska nationsförbundet dit spelaren skall gå.

2. SHF tar kontakt med den svenska föreningen för att kontrollera att uppgifterna stämmer att spelaren har gjort rätt för sig, samt om den svenska föreningen (om den har rätt till det) kräver någon ersättning (övergångssumma eller utbildningsbidrag).

3. När den svenska föreningen återkopplat tar SHF åter kontakt med det utländska nationsförbundet och meddelar de aktuella administrationsavgifter och om den svenska föreningen kräver en eventuell ersättning.

4. När SHF fått betalt (se separat text om utbildningsersättning nedan) och den svenska föreningen fått eventuell övergångsersättning, så utfärdar SHF ett internationellt transfercertifikat (ITC) och skickar det till det utländska nationsförbundet, samt till det europeiska handbollförbundet (EHF).

5. När EHF sedan utfärdat det slutliga ITC: t så är spelaren klar för sin nya förening


Administrativa avgifter

I samband med att man gör en internationell övergång så ska det även betalas ut administrativa avgifter till de inblandade förbunden. Beroende på vilken status spelaren har (proffs eller amatör) så är avgifterna olika stora.

Professionella övergångar

När det ansöks om övergångar som involverar professionella spelare så är de administrativa avgifterna enligt följande:

Till Sverige
• Administrationsavgift till SHF – 1000 kronor
• Administrationsavgift till EHF – 1331 euro (till 2020-06-30)/1420 euro (från 2020-07-01)
• Administrationsavgift till utländskt nationsförbund – 1331 euro (till 2020-06-30)/1420 euro (från 2020-07-01)

Från Sverige
• Administrationsavgift till SHF – 1331 euro (till 2020-06-30)/1420 euro (från 2020-07-01)
• Administrationsavgift till EHF – 1331 euro (till 2020-06-30)/1420 euro (från 2020-07-01)
• Administrationsavgift till utländskt nationsförbund – Är olika från nationsförbund till nationsförbund.


Amatörövergångar

När det ansöks om övergångar som involverar amatörspelare så är de administrativa avgifterna enligt följande:

Till Sverige
• Administrationsavgift till SHF – 500 kronor
• Administrationsavgift till EHF – 133 euro (till 2020-06-30)/140 euro (från 2020-07-01)
• Administrationsavgift till utländskt nationsförbund – 100/133 euro (till 2020-06-30)/100/140 euro (från 2020-07-01)

Tillägg – SHF är bland en grupp länder som tillsammans har en lägre administrationsavgift för amatörspelare, där de nordiska länderna tillsammans med bland annat Tyskland och Frankrike finns med.

Från Sverige
• Administrationsavgift till SHF – 100/133 euro (till 2020-06-30)/100/140 euro (från 2020-07-01)
• Administrationsavgift till EHF – 133 euro (till 2020-06-30)/140 euro (från 2020-07-01)

• Administrationsavgift till utländskt nationsförbund – Är olika från nationsförbund till nationsförbund.

I IHF:s Player Eligibility Code kan ni läsa mer om vad som klassificerar en spelare som professionell alternativt amatör enligt gällande regelverk >>

I IHF:s Regulations for Transfer between Federations kan ni läsa mer om vad som klassificerar en spelare som professionell alternativt amatör enligt gällande regelverk >>


Studentövergångar

För att genomföra en studentövergång så måste spelaren som lämnar sitt nationsförbund kunna visa upp ett certifikat eller intyg att personen ska studera i landet där personen vill spela handboll i. Detta intyg ska skickas med när man skickar in ansökan om internationell övergång (samma blankett som för övriga internationella övergångar). Studentövergången gäller alla serier under de två högsta i respektive land (i Sverige Elitserien och Allsvenskan). En studentövergång är helt gratis och föreningen som spelaren lämnar kan inte kräva utbildningsersättning för spelare.

Ansökningsblankett för internationell övergång finns här >>>


Lån av/låna ut spelare

För att man som förening ska kunna låna/låna ut en spelare så måste denna spelare vara kontrakterad och det är enbart under kontraktstiden som ett lån kan genomföras. När man som förening gör en lån-övergång så måste man, tillsammans med ansökningsblanketten, bifoga ett lånebevis som båda föreningarna har skrivit under. Vid dessa övergångar betalas det inte ut någon utbildningsersättning.

Ansökningsblankett för internationell övergång finns här (xls) >>>


Utbildningsersättning

Kortfattad beskrivning
I enlighet med det regelverk som IHF/EHF har så har föreningar rätt att ta ut en utbildningsersättning när spelaren lämnar landet och går utomlands som professionell.

Föreningar har rätt att kräva utbildningsersättning för varje säsong en spelare har tillhört den föreningen från 16 års ålder.

För övergångar mellan medlemsländer i det Europeiska Handbollförbundet (EHF) sköts alla betalningar i valutan euro. EHF fastställer varje säsong en växelkurs som gäller för hela tävlingsåret (1 juli till 30 juni).

För varje amatörsäsong kan en förening kräva 500, 1000 eller 1500 schweiziska franc beroende på vilken nivå den mottagande nationen har klassats enligt IHF:s rankinglista.

Det finns tre nivåer:

  • Toppnation (1500 CHF)
  • Utvecklingsnation (1000 CHF)
  • Framväxande nation (500 CHF)

FÖr varje säsong som professionell kan en förening kräva utbildningsersättning upp till 3500 schweiziska franc.

Observera att alla föreningar som spelaren har tillhört från 16 års ålder har rätt att kräva utbildningsersättning när spelaren går utomlands som professionell.

För mer exakta åldersperiod för utbildningsersättning, se mall gjord av IHF (från och med 2020-07-01) >>>

För mer exakta åldersperiod för utbildningsersättning, se mall gjord av IHF till och med 2020-06-30) >>>

För mer information om IFH:s/EHF:s regelverk om utbildningsersättning, se här >>>


Spelare som ska provträna

Utländsk spelare som ska provspela med svensk förening:

- och har kontrakt (eller att kontraktet integått ut för mer än 12 månader sen) måste få den utländska föreningens godkännande att delta i träning.

- och är kategoriserad som amatörsspelare kan fritt provträna med ny förneing.

Ingen spelare får spela match med ny förening innan dess att en internationell övergång/registrering är klar.

Ni behöver även kontrollera vad som gäller avseende försäkringar.