Hem / Tävlingsbestämmelser 2020-2021

Tävlingsbestämmelser 2020-2021

Svenska Handbollförbundets Tävlingsbestämmelser som du hittar nedan är fastställda av förbundsstyrelsen.

Utöver dessa tävlingsbestämmelser finns Tävlingsbestämmelser för barn och ungdom (TBBU)Tävlingshandboken, samt spelregler (Regelboken) efter vilka matcher spelas.

Här är en liten lathund för diverse regler och bestammelser

Inför säsongen 2020-2021 har Svenska Handbollförbundets tävlingsbestämmelser uppdaterats enligt nedan.

  • § 1:10: Tillägg som skapar en tydligare koppling mellan Tävlingsbestämmelserna och Arenabestämmelser för handboll i Sverige.
  • § 2:5: Paragrafen är omskriven. Reservlag kan numera spela i alla distriktsserier om det finns fler än en sådan i ett distrikt. Denna ändring har gjorts efter en årsmötesmotion från HF Väst som SHF:s Tävlingskommitté ställde sig bakom.
  • § 2:11: Uppdaterad så att deltagande av spelare utan uppehålls- alternativt arbetstillstånd likställs med användande av inte spelklar spelare. Det har även införts en text som möjliggör för en serieadministratör att utesluta ett lag som vid upprepade tillfällen har brutit mot paragrafen.
  • § 4:1: Rullstolshandboll och parahandbollens gående klass har möjlighet arrangera officiella SM-tävlingar. I Gjensidige USM handbolls U18-klasser är det numera även möjligt för spelare att delta genom samarbetsförening.
  • § 6:4: Har kompletterats med en förtydligande instruktion om uppladdning av EMP efter match. Det har även införts ett krav att den faktiska tidpunkten för matchen slut ska föras in i protokollet efter match.
  • § 8:6. En av TK beslutad handläggningsrutin har skrivits in i bestämmelserna.
  • § 8:9: Har kompletterats med ett förtydligande med rutiner för att få asylsökande barn och ungdomar spelklara.
  • § 9:8: Punkten c har förtydligats.