Hem / Tävlingsbestämmelser för barn & ungdom

Tävlingsbestämmelser för barn & ungdom

Svenska Handbollförbundets Tävlingsbestämmelser för barn och ungdom (TBBU) som du hittar nedan är fastställda av förbundsstyrelsen inför säsongen 2020-2021 och reviderad av tävlingskommittén inför säsongen 2021-2022.

Dokumentet är inlagt nedan i textformat. En redigerad och utskriftsbar version kommer även att läggas ut som pdf.

Bilagorna finns som bilagda filer längst ned på sidan.


Tävlingsbestämmelser för barn och ungdom

Tävlingsbestämmelserna för barn och ungdom (TBBU) kompletterar de ordinarie Tävlingsbestämmelserna (TB) och Tävlingshandboken (THB) med särbestämmelser och rekommendationer för barn och ungdom.

Om TBBU och TB:s, alternativt THB:s, ordalydelser motsäger varandra är det TBBU som gäller.

Utöver dessa finns även ett reglemente för USM.

Åldersindelning 2021–2022

Födda 2004 och tidigare får spela seniorhandboll.

 • U19 – Födda 2002 Äldre Ungdom
 • U18 – Födda 2003 (3:e året på gymnasiet) Äldre Ungdom
 • U17 – Födda 2004 (2:a året på gymnasiet) Äldre Ungdom
 • U16 – Födda 2005 (1:a året på gymnasiet) Äldre Ungdom
 • U15 – Födda 2006 (årskurs 9) Yngre Ungdom
 • U14 – Födda 2007 (årskurs 8) Yngre Ungdom
 • U13 – Födda 2008 (årskurs 7) Yngre Ungdom
 • U12 – Födda 2009 (årskurs 6) Yngre Ungdom
 • U11 – Födda 2010 (årskurs 5) Barn
 • U10 – Födda 2011 (årskurs 4) Barn
 • U9 – Födda 2012 (årskurs 3) Barn
 • U8 – Födda 2013 (årskurs 2) Barn
 • U7 – Födda 2014 (årskurs 1) Barn

Klassbeteckningen styrs av hur gammal spelaren blir under det kalenderår som tävlingsåret börjar.

Läs mer om åldersklassernas indelning i § 1:3 och 1:4.

Kategorisering av spelare

 • Barn
  • Från U7 till U11
 • Yngre ungdom
  • Från U12 till U15
 • Äldre ungdom
  • Från U16 till U19 

SHF:s policy för barn- och ungdomshandboll

Svenska Handbollförbundets policy för barn- och ungdomshandboll följer Riksidrottsförbundets riktlinjer ”RF:s riktlinjer för barn och ungdomsidrott”, som följer FN:s barnkonvention.

Svensk handbolls verksamhetsidé bygger på att handboll ska vara en tillgänglig sport för alla och alla individer ska ges möjlighet till en breddinriktad verksamhet oavsett ålder. Från och med äldre ungdom ska även individen ges valmöjligheten att delta i en elitinriktad verksamhet.

Inom svensk handboll skiljer vi på barn-, ungdoms- och vuxenhandboll inom formerna handboll, beachhandboll och parahandboll. Parahandboll delas in i rullstolshandboll samt gåendehandboll - gul klass och blå klass.

Handboll och beachhandboll

 • Barnhandboll utövas upp till U11.
 • Ungdomshandboll utövas mellan U12 – U19.
 • Vuxenhandboll utövas från U20.

Parahandboll, rullstolshandboll

 • Barnhandboll utövas upp till U13.
 • Ungdomshandboll utövas mellan U14 – U19.
 • Vuxenhandboll utövas från U20.

Parahandboll, gående handboll

 • Klass gul utövas från U10.
 • Klass blå utövas från U15.

Barn- och ungdomshandboll ska kännetecknas av:

 • Lek och glädje att utöva handboll med bollen som redskap.
 • En trygg och utvecklande miljö som inspirerar till ett livslångt idrottande, där individen inte bara får kunskap inom handboll utan även utvecklas till en god kamrat och god samhällsmedborgare.
 • Att fokus ligger på hälsa, trivsel och välbefinnande där tävling och prestation skapar spänning och stimulans i deltagandet.
 • Att vara en inkluderande och välkomnande verksamhet för alla, där alla barn och ungdomar ska ges möjlighet att spela handboll utifrån sina egna ambitioner och förutsättningar.
 • Att träningar genomförs inom ramen för BRA (hög Bollkontaktsgrad, hög Rolighetsgrad och hög Aktivitetsgrad).

Barnhandboll

Inriktningen för barnhandboll kännetecknas av:

 • En individuell, motorisk och koordinativ färdighetsutveckling med leken som arbetsmetod.
 • En utveckling av grundteknik, individuell teknik och spelförståelse.
 • En långsiktig individuell färdighetsutveckling.
 • Matcher inom barnhandboll bör genomföras enligt principen:
 • Att alla spelar lika mycket.
 • Att alla spelare de första åren får spela utan positioner i anfall och försvar.
 • Att barnen får möjlighet att tävla, vinna och förlora utan fokusering på tabeller och resultat.
 • Att handbollen ger goda upplevelser för de spelare som deltar.
 • Att använda färre spelare vid varje matchtillfälle för att ge varje spelare mer speltid.
 • Att ha fokus på individens utveckling.
 • En naturlig progression där spelformen följer spelarens individuella utveckling, där inriktningen på offensivt försvar prioriteras.

Ungdomshandboll

 • Inom svensk handboll delar vi upp ungdomshandboll i yngre ungdom, U12-U15 och äldre ungdom, U16-U19.
 • Inriktningen för ungdomshandboll ska kännetecknas av:
 • En ökad motorisk och koordinativ färdighetsutveckling.
 • En ökad individuell fysisk utveckling.
 • En ökad utveckling av grundteknik, individuell teknik, samarbete i anfall och försvar samt spelförståelse.
 • Möjlighet till breddidrott för alla.
 • Möjlighet till elitinriktad idrott för äldre ungdom.

Gällande äldre ungdom och elitidrott fokuserar vi på prestationsförbättring och resultat. Individen ska ges möjlighet till individuella utvecklingsmål och öka träningsmängden efter hand. Individen ska ges kunskap och möjlighet till att kunna äga sin träning och situationer som uppstår i sitt idrottande. Den taktiska medvetenheten och förmågan ska utvecklas, så att spelaren efter hand kan fatta egna beslut i spelet såväl som i träning och tävling.

Matcher inom ungdomshandboll bör genomföras enligt principen:

 • Att i yngre ungdomsåren ska spelaren få spela på minst två positioner i både anfall och försvar.
 • Att spelaren får en bred kunskap i både anfall och försvar som kan utveckla tvåvägsspelare.
 • En naturlig progression där spelformen följer spelarens individuella utveckling.
 • Att spelarens flexibilitet och spelförståelse tränas genom att låta ungdomarna testa på flera olika typer av försvarsspel och flera olika samarbetsprinciper i anfallsspelet.

Fastställt 25 januari 2021
Förbundsstyrelsen
Svenska Handbollförbundet


Innehållsförteckning

Kapitel 1. Serie- och matchadministration

1:1 Periodisering av säsongen
1:2 Anmälan till seriespel
1:3 Seriespel
1:4 Inplacering av lag i serie
1:5a-f Inplanering av hemmamatch – domare
1:6 Domare
1:7 Funktionärer
1:8 Matchvärdar
1:9 Start och sluttider för seriematcher
1:10 Resultatvisning och serietabeller
1:11 Slutspel efter avslutat seriespel
1:12 Dispensförfaranden
1:13 Walkover (WO)
1:14 Urdragning
1:15 Uteslutning
1:16 Entréavgifter
1:17 Protester
1:18 Visselblåsare
1:19 Sändning av ljud och bild

Kapitel 2. Match

2:1 Planstorlek & Målstorlek
2:2 Påhängsribba
2:3 Bollstorlekar
2:4 Klister & Vax
2:5 Förbud mot punktmarkering & Byte anfall-försvar
2:6 Speltid
2:7 Utbildningstimeouter och lagtimeouter
2:8 Antal spelare
2:9 Målvaktströja
2:10 Ledarens roll vid match
2:11 Avvikande regler och bestämmelser för barn och ungdomar

Kapitel 3. Representation

3:1 Fri representation inom samma förening och åldersklass
3:2 Byte av förening
3:3 Övergångsperioder
3:4 Utbildningsersättning
3:5 Samverkan
3:6a-c Åldersdispenser
3:7 Flickor som spelar med pojkar & Pojkar som spelar med fickor
3:8 Spelare som går på Riksidrottsgymnasium/NIU-gymnasium

Kapitel 4. Sanktionerade ungdomsturneringar

4:1 Ansökan om turnering
4:2 Start och sluttider
4:3 Åldersindelning
4:4 Utslagningsmatcher
4:5 Åldersdispenser
4:6 Flickor som spelar med pojkar/Pojkar som spelar med fickor
4:7 Domare
4:8 Funktionärer
4:9 Matchvärdar
4:10 Bestämmelser/regler som ej får göras avsteg ifrån
4:11 Lathund för diverse regler och bestämmelser
4:12 Övrigt


Kapitel 1. Serie- och matchadministration

1:1 Periodisering av säsongen
1:2 Anmälan till seriespel
1:3 Seriespel
1:4 Inplacering av lag i serie
1:5 Inplanering av hemmamatch/ansökan om matchflytt
1:5a-f Inplanering av hemmamatch – domare
1:6 Domare
1:7 Funktionärer
1:8 Matchvärdar
1:9 Start och sluttider för seriematcher
1:10 Resultatvisning och serietabeller
1:11 Slutspel efter avslutat seriespel
1:12 Dispensförfaranden
1:13 Walkover (WO)
1:14 Urdragning
1:15 Uteslutning
1:16 Entréavgifter
1:17 Protester
1:18 Visselblåsare
1:19 Sändning av ljud och bild

Serier administrerade av SDF, regionalt eller SHF.

1:1 Periodisering av säsongen

Barn

Ett seriespel inom Svensk Handboll för barn ska planeras så att det kan genomföras mellan oktober och mars.

Yngre och äldre ungdom

Ett traditionellt centralt organiserat seriespel som sträcker sig över höst vår inom Svensk Handboll för yngre och äldre ungdom ska planeras så att den kan genomföras mellan vecka 37 och vecka 16. Att planera annan verksamhet som börjar utanför denna period är dock godkänt.

1:2 Anmälan till seriespel

Anmälan till seriespel ska ske senast den 1 maj varje år (detta inkluderar även ungdoms-SM).

1:3 Seriespel

Serieadministratören kan fritt sätta ihop åldersklasser i respektive serieindelning. Det är dock den yngsta åldersklassens bestämmelser/regler som är styrande.

Barn

Inom Svensk Handboll ska barn spela med barn först på miniplan och så småningom på stor plan med nedsänkt ribba. Barn kan även spela 5 mot 5 som med fördel kan spelas på kortplan. Barn är handbollsspelare som fyller högst 11 år det år som tävlingen startar.

Yngre och äldre ungdom

Serieadministratören måste i inbjudan till serien ange vilka åldersklasser som omfattas i just den serien. Det är alltid den yngre åldersklassens regler och bestämmelser som är styrande i serier med fler åldersklasser.

1:4 Inplacering av lag i serie

I yngre och äldre ungdom kan föreningar, om underlaget av lag tillåter fler serier, ansöka om spel på lätt, medel eller svår nivå inom åldersgruppen. Detta ska vara vägledande då administratören gör serieindelningarna.

Om administratören efter en ordentlig analys anser att det finns anledning att frångå föreningarnas önskemål så har den tillstånd att göra det.

1:5a Inplanering av hemmamatch

Serieadministratören informerar föreningarna om inom vilket datumintervall som varje enskild omgång ska spelas. Föreningen lägger sedan in matchdatum och tid för respektive match inom detta intervall.

1:5b Matchflytt

När serien har publicerats har en förening under 21 kalenderdagar rätt att begära justeringar av spelprogrammet. Föreningarna ska komma överens om nytt matchtillfälle inom ramen för seriens omgångsplanering. Om de inte kan enas är det serieadministratören som fastställer när matchen ska spelas. Administrerande förbund kan besluta om längre/kortare tid än de 21 kalenderdagarna om det är så att de också tillsätter domare.

Matchflytt under pågående säsong får göras enligt följande:

 • Matchen kan flyttas kostnadsfritt om ändringen inkommer senast 21 kalenderdagar innan speldag.
 • Match som flyttas bör spelas 14 kalenderdagar innan eller efter ordinarie speldatum.
 • Matchen får aldrig spelas efter sista omgången i respektive serie. Inplaneringen av den nya speltiden måste vara i enlighet med § 1:9 Start och sluttider för seriematcher.

Match får startas med fem spelare inklusive målvakt enligt regelboken 4:1

Bilaga 1 matchflyttsblankett

Övrigt

Begäran om matchflytt ska skickas in av en representant från föreningen. SDF:et kan göra avsteg och tillhandahålla andra rutiner för hur matchflyttning ska genomföras. Eventuella avsteg ska tydligt framgå vid inbjudan till serie/tävling. Serieadministratören har alltid rätt att flytta och ändra matcher ända fram till matchstart.

1:5c Avgift för matchflytt

Om begäran om matchflytt inkommer till serieadministratören senare än 21 kalenderdagar före det ordinarie speldatumet debiteras en administrationsavgift på 1 000 kronor för ungdom (yngre och äldre), för barnhandbollen 500 kronor/match eller sammandrag. Detta är ett maxbelopp, serieadministratören får göra avsteg från avgiften men aldrig ta ut mer än dessa belopp.

Om begäran om matchflytt inkommer till serieadministratören närmare än 5 kalenderdagar före det ordinarie speldatumet beviljas flytten endast i undantagsfall mot kostnad.

1:5d Matchflytt på grund av sjukdom

Matchflytt för sjukdom godkänns mot kostnad. Administrerande förbund har rätt att kräva in sjukintyg av barn och ungdom under 18 år av förälder, 18 år och uppåt läkarintyg eller uppvisande av frånvaro från skola/arbete närliggande dag.

Bilaga sjukintyg 2

1.5e Icke sanktionerad matchflytt

Om matchändring görs utan serieadministratörens godkännande har administrerande förbund rätt att debitera föreningen med en administrationsavgift på 2 000 kronor för ungdom (yngre och äldre ungdom) och 1 000 kronor för barn. Om serien spelas med sammandrag debiteras endast en administrationsavgift för hela sammandraget på samma belopp.

1:5f Matchflytt/inställd match vid Force majeure

Om det råder omständigheter som föreningarna själva inte kan styra över så kan match skjutas upp och spelas vid senare tillfälle. I möjligaste mån ska serieadministratören kontaktas, men då force majeure-situationer oftast uppstår akut så måste föreningarna vara beredda att lösa situationen själva.
Om det uppstår en force majeure-situation är rekommendationen att föreningarna försöker få matchen spelad, men givetvis inte på ett sätt som kan anses osäkert eller farligt för deltagande.

1:5g Matchflytt pga domare

Att domarna inte kommer till match är inte att betrakta som force majeure. Om kallade domare ej infunnit sig till matchstart tillsättas nya domare enligt följande ordning:

 • Hemmalaget ansvarar för att tillsätta domare 1.
 • Bortalaget ansvarar för att tillsätta domare 2.
 • Om bortalaget avböjer så kan hemmalaget tillsätta även domare 2.
 • Om hemmalaget ej kan tillsätta domare 2 döms matchen av en domare.

Tillsättningsordning vid sammandrag:

 • Arrangören ansvarar för att tillsätta domare 1 och 2.

Om arrangören inte kan tillsätta två domare så blir turordningen följande:

 • Hemmalaget ansvarar för att tillsätta domare 1.
 • Bortalaget får möjlighet att tillsätta domare 2.
 • Om bortalaget avböjer så kan hemmalaget tillsätta även domare 2.
 • Om hemmalaget ej kan tillsätta domare 2 döms matchen av en domare


1:6 Domare

Grundprincipen är att alla matcher, oavsett åldersgrupp ska dömas av två utbildade domare.

Barn

För tillsättning av domare (en eller två) i barnhandbollen ska grundtanken vara att de på ett bra sätt ska kunna leda matcherna.
SHF rekommenderar att föreningen tillsätter domare på denna nivå.

Yngre ungdom

SHF rekommenderar att matcherna ska dömas av två domare. De rekommenderar även att domartillsättningen sköts av serieadministratören eller annan ansvarig/utsedd instans inom SDF:et /regionen.

Äldre ungdom

SHF har som krav att matcherna ska dömas av två domare, samt att domartillsättningen sköts av serieadministratören eller annan ansvarig/utsedd instans inom SDF:et/regionen.

USM

Se reglementet för USM.

1:7 Funktionärer

Barn

Föreningen får ha funktionär som har ansvar för resultatvisning och tidtagning i arenan, det är dock inget krav att ha resultat- eller tidsvisning centralt i arenan för denna åldersgrupp.

Yngre ungdom (samt U16)

SHF rekommenderar att det ska finnas två funktionärer per match och att minst en ska vara utbildad föreningsfunktionär. I matcher där det endast finns en utbildad funktionär ska denna vara tidtagare. Föreningen ansvarar för tillsättningen. Om en serie har krav på elektroniskt matchprotokoll (EMP) så ska det vara minst en utbildad EMP-funktionär.

Äldre ungdom (ej U16)

SHF har som krav att det ska finnas två utbildade distriktsfunktionärer, samt att matchen ska genomföras med EMP. Föreningen ansvarar för tillsättningen.

Som föreningsfunktionär är man legitimerad över en tvåårsperiod, detta förutsatt att ingen stor förändring sker i regelverket för funktionärer.

USM

Se reglementet för USM.

1:8 Matchvärd

Det är krav att det ska finnas minst en matchvärd i arenor där det spelas barn- och ungdomshandboll.

I de arenor där det spelas flera matcher samtidigt så rekommenderas mer än en matchvärd. Mer information om vad det innebär att vara matchvärd finns i bilaga 3 matchvärdar.

1:9 Start och sluttider för seriematcher

Första och sista matchstart ska planeras utifrån reseavstånden, samt vilken dag som matchen ska spelas. Där resan med kollektivtrafik är möjlig är det detta färdsätt som matchläggningen ska utgå ifrån. I distrikt där reseavstånd/restid mellan spelorter medför att principerna nedan omöjliggör spel har serieadministratören rätt att frångå dessa.

 • Tabellen nedan ska läsas ut på följande sätt
 • Kategori: om det är barn, yngre ungdom eller äldre ungdom.
 • Speldag: den speldag det handlar om.
 • Avresa: den tid bortalaget ska kunna resa från sin hemmaarena och ändå vara på plats senast 30 minuter före matchstart.
 • Hemkomst: den tid då bortalaget senast ska vara tillbaka vid sin hemmaarena.

Kategori

Speldag

Avresa

Hemkomst

Barn

Lördag

07:00

20:30

Barn

Söndag

07:00

19:30

Barn

Vardag

17:00

20:30

Yngre ungdom

Lördag

07:00

21:30

Yngre ungdom

Söndag

07:00

21:30

Yngre ungdom

Vardag

17:00

21:30

Äldre ungdom

Lördag

07:00

22:30

Äldre ungdom

Söndag

07:00

22:30

Äldre ungdom

Vardag

17:00

22:30

1:10 Resultatvisning och serietabeller

Barn

Inom Svensk Handboll har vi ingen resultat- eller tabellvisning på webbplatser eller i skrivna dokument för kategorin barn.

Yngre och äldre ungdom

SHF har som krav att tabeller ska använda följande rangordning:

 1. Poäng
 2. Inbördes mötet mellan direkt berörda lag (1 poäng, 2 målskillnad, 3 flest gjorda mål)
 3. Målskillnad totalt
 4. Flest antal gjorda mål totalt

Bestämmelsen är framtagen för att motverka hets i enskilda matcher för att nå högre placering genom att jaga målskillnad.

Övrigt

Serieadministratören kan bjuda in till annat än traditionellt seriespel.

1:11 Slutspel efter avslutat seriespel

Barn

SHF har som krav att spelformen för barn ska anpassas utifrån barnens villkor och att alla lag får samma antal matcher. Utslagningsmatcher* får inte förekomma. Istället för att använda sig av utslagningsmatcher kan man använda vidarespel där båda lagen, oavsett resultatet i enskilda matchen, får spela vidare.

Yngre och äldre ungdom

Om serieadministrerande förbund arrangerar slutspel rekommenderar SHF att inblandade lag i klassen får samma antal matcher även i slutspel.

*Utslagningsmatcher innebär att endast det vinnande laget spelar vidare.

1:12 Dispensförfaranden

Administratör får inte ta ut någon avgift för generella dispenser (oavsett område, se kapitel 2 om matchutbyte och kapitel 3 om representation). Vid övriga ärenden får administratören ta ut en avgift om maximalt 300 kronor per ärende.

1:13 Walkover (WO)

Lag som inte infunnit sig till kallad match enligt spelordning eller kallelse utan godtagbara skäl förlorar matchen med 0–10. Laget ska betala fastställd WO-avgift.

Lag som för andra gången inte infinner sig till kallad match utesluts ur tävlingen och betalar fastställd WO-avgift.

Avgiften som motsvarar en serieavgift ska betalas till serieadministratören medan reskostnadsersättningen ska betalas till motståndarlaget.

Serieadministratören kan upphäva en uteslutning som kommit till efter två WO om föreningen skriftligt kan redovisa godtagbara skäl. En sådan skrivelse ska vara administratören tillhanda senast fem dagar efter det att matchen skulle ha spelats. Om uteslutningen upphävs sätts lagets andra WO som en 0–10-förlust. Efter att uteslutningen har hävts kan laget återigen lämna WO en gång utan att uteslutas.

1:14 Urdragning

Lag kan göra en fri urdragning av sin anmälan i aktuell serie/tävling innan dess att serieindelningen är fastslagen.

Lag som drar tillbaka sin anmälan i aktuell serie/tävling efter det att serieindelningen är fastslagen och har publicerats ska betala den fastställda anmälningsavgiften.

Lag som drar tillbaka sin anmälan i aktuell serie/tävling efter det att serielottning/spelprogrammet är fastslaget ska betala den fastställda anmälningsavgiften och urdragningsavgift*

Se administrerande förbunds serieinbjudan för aktuella datum.

*Urdragningsavgift = samma kostnad som en anmälningsavgift eller annan avgift satt av serieadministratören dock max tre gånger anmälningsavgiften. Den summan ska vara tydlig i inbjudan till tävlingen.

1:15 Uteslutning

Serieadministratören ska kunna utesluta lag vid särskilda skäl och då gäller avgift som benämns i § 1:14.

1:16 Entréavgifter

Entréavgifter får ej förekomma för U19 eller yngre åldersgrupper vid seriespel, sammandrag, Handbollfestival, Ungdoms-SM (Steg 1 – 4) eller motsvarande.

1:17 Protester

Inom barn- och ungdomshandboll kan man inte lämna in protester.

USM

Se USM:s reglemente

1:18 Trygga miljöer för barn och ungdomar

Se under Trygg handboll på www.svenskhandboll.se

1:19 Sändning av ljud och bild

Svenska Handbollförbundet (SHF) äger och förfogar ensamt över samtliga TV- och radiorättigheter samt alla andra former av upptagning och överföring av ljud och rörliga bilder från landskamper och andra matcher som administreras eller sanktioneras av SHF eller dess distriktsförbund. Rättigheterna omfattar såväl direkt- som eftersändning liksom matcher i sin helhet eller delar därav. Samma sak gäller fortlöpande textrapportering via Internet eller annat media.

Angivna rättigheter får således inte nyttjas utan tillstånd från SHF. Sändningstillstånd ska sökas av arrangerande förening om den inte avser att sända via Solidsport, som är av Svenska Handbollsförbundet utsedda plattform för webbsändningar. Om Solidsport används så föreligger ett generellt sändningstillstånd.


Kapitel 2. Match

2:1 Planstorlek & Målstorlek
2:2 Påhängsribba
2:3 Bollstorlekar
2:4 Klister & Vax
2:5 Förbud mot punktmarkering & Byte anfall-försvar
2:6 Speltid
2:7 Utbildningstimeouter och lagtimeouter
2:8 Antal spelare
2:9 Målvaktströja
2:10 Ledarens roll vid match
2:11 Avvikande regler och bestämmelser för barn och ungdomar

2:1 Planstorlek & Målstorlek

Minihandbollsplan: 20 m (alt hallens bredd) x 12 m.
Minihandbollsmål: 2 m x 1,70 m.

Kortplan: 26 m x 20 m
Kortplansmål: 3 m x 1,70 m.
Påhängsribban för ett ordinarie mål ska vara 30 cm hög och max 2,97 m bred.

Stor spelplan: 40 m x 20 m.
Mål på stor spelplan: 3 m x 2,08 m.
Mål på stor spelplan med påhängsribba: 3 m x 1,70 m.
Påhängsribban för ett ordinarie mål ska vara 30 cm hög och max 2,97 m bred.

2:2 Påhängsribba

Spel med påhängsribba gäller från U11 och yngre på stor spelplan. I seriespel serieadministratören bjuder in till spel för U11-U12 är yngsta åldersgruppen styrande och ska i detta fall spelas med påhängsribba.

2:3 Bollstorlekar

Klass

Strl.

Mått

Vikt

Pojkar 17 – Herr

3

58–60 cm

425–475 g

Flickor 17 – Dam

2

54–56 cm

325–375 g

Pojkar 15–16

2

54–56 cm

325–375 g

Flickor 15–16

1

50–52 cm

290–330 g

Pojkar 13–14

1

50–52 cm

290–330 g

Flickor 10–14

0

46–50 cm

250–300 g

Pojkar 10–12

0

46–50 cm

250–300 g

Flickor/pojkar 9

mini

47–49 cm

150–200 g

Flickor/pojkar 8

mini

44–47 cm

150–200 g

2:4 Klister & Vax

Klister/vax får användas för U15 och äldre. Klister/vax får endast appliceras på fingrarna.

2:5 Förbud mot punktmarkering och byte anfall-försvar

För U16 och yngre är det inte tillåtet att punktmarkera motspelare det vill säga ensidigt följa en (1) eller två (2) icke bollförande spelare utanför frikastlinjen. Om försvaret lyfter lika många spelare ovanför frikastlinjen som det finns anfallsspelare ovanför frikastlinjen så är det inte att betrakta som punktmarkering.

För U14 och yngre är byte av spelare bara tillåtet då egna laget har bollen (undantag vid skada). Vid bestraffning för felaktigt byte anfall/försvar och vid felaktig punktmarkering skall progressiv bestraffning ges till lagansvarig, inte till spelaren.

2:6 Speltid

När det gäller barn och ungdomars matchspel finns det många olika sätt att strukturera speltiden. Här ger vi riktlinjer om minsta totala speltid.

Speltid för barn

Inom svensk handboll äger match-/serieadministratören rätten att sätta speltiden för att maximera speltiden för varje barn och arrangemang.

Speltid för yngre ungdom

Inom svensk handboll spelar åldersklasserna om minst 36 minuter i enkelmatcher. Vid sammandragsspel har serieadministratören rätt att frångå detta.

Speltid för äldre ungdom

Inom svensk handboll spelar åldersklasserna om minst 50 minuter i enkelmatcher. Vid sammandragsspel har serieadministratören rätt att frångå detta.

2:7 Utbildningstimeouter och lagtimeouter

Utbildningstimeout är en styrd lagtimeout som av domare tas vid närmast följande naturliga spelavbrott (frikast, inkast, mål) på en bestämd tid i varje halvlek. Det är domarna som är ansvariga för att timeout tas, men ansvaret kan av domarna delegeras till funktionärerna.

Utbildningstimeouten är till för att tränarna ska kunna utbilda sina spelare. Ingen spelare lämnar planen vid utbildningstimeouten som är 1–2 min.
Lagtimeout är en frivillig timeout som tas av tränarna en gång per halvlek genom att man lämnat ett timeoutkort till funktionären som blåser av spelet. Funktionären kan endast blåsa av om laget är i besittning av bollen

Vägledning utbildnings-TO vid olika speltider

Speltid

Utbildnings-TO

15 min

1st 7,5min

20 min

1st 10min

25 min

1st 12,5min

36 min

2st, en vid 12min och en vid 24min

2x15 min

2st, en vid 7,5 och en vid 22,5min

2x20 min

2st, en vid 10min och en vid 30min

2x25 min

2st, en vid 12,5min och en vid 37,5min

Barn och yngre ungdom (ej U15)

Barn och yngre ungdom som spelar på stor plan med en eller två halvlekar ska ha utbildningstimeout.

Äldre ungdom och U15

Två lagtimeouter per lag och match gäller. Varje lag kan ta en timeout per halvlek.

USM

Se reglemente för USM

2:8 Antal spelare

I Svensk Handboll är det tillåtet att ha upp till 16 spelare med på match. Rekommendationen är dock att anpassa sina anmälningar av antal lag så att antalet spelare inte blir större än att alla får mycket matchtid.

2:9 Målvaktströja

Barn

Vid spel på minihandbollsplan är det tillåtet för målvakten att ha samma tröjfärg som utespelarna. Det är tillåtet för spelare att byta mellan att vara utespelare och målvakt under pågående spel.

Det är godkänt för en utespelare som ställer sig i mål att ha väst i
avvikande färg från med- eller motspelare. Målvakten måste dock ha ordinarie matchtröja på sig under västen.

Yngre och äldre ungdom

Det är godkänt för en utespelare som ställer sig i mål att ha väst i avvikande färg från med- eller motspelare. Målvakten måste dock ha ordinarie matchtröja på sig under västen.

2:10 Ledarens roll vid match

Barn & Yngre ungdom

Det är tillåtet för flera ledare att stå upp och instruera sina avbytare. Endast en ledare får instruera ut mot spelarna på spelplanen.

Äldre ungdom

Endast en ledare har rätten att stå upp intill avbytarbänken.

2:11 Avvikande regler och bestämmelser för barn och ungdomar

Barn, ungdomar och seniorer har en del regler och bestämmelse som skiljer sig åt. För att se avvikande för just er serier och ålder kontrollera med serieadministratören.

Bilaga tabell avvikande regler och bestämmelser 4


Kapitel 3. Representation

3:1 Fri representation inom samma förening och ungdomsklass
3:2 Byte av förening
3:3 Övergångsperioder
3:4 Utbildningsersättning
3:5 Samverkan
3:6a-c Åldersdispenser
3:7 Flickor som spelar med pojkar & Pojkar som spelar med fickor
3:8 Spelare som går på Riksidrottsgymnasium/NIU-gymnasium
3:9 Försäkring Gjensidige

3:1 Fri representation inom samma förening och ungdomsklass

Spelare får delta i max två ungdomsklasser. Varje U är en ungdomsklass: flickor U11 är en och pojkar U11 är en. Inom samma ungdomsklass får spelaren delta fritt inom föreningens olika lag.

Bestämmelsen innefattar även lag som spelar över distriktsgränserna.

I distrikt där det finns mer än en nivå i en ungdomsklass kan undantag från den fria representationen göras i den högsta nivån. Detta gäller alltså endast i serieträd där det finns nivåer baserade på svårighetsgrad.

3:2 Byte av förening

Om en spelare vill byta förening ska den först meddela sin nuvarande förening att den vill lämna, och uppge skälen för beslutet så att föreningen får en chans att agera.

Korrekt tillvägagångssätt av mottagande förening

 1. Ordföranden/sportsligt ansvarig i den mottagande föreningen ska godkänna att övergångsprocessen startar.
 2. Kontakta spelarens nuvarande förening (firmatecknaren).
 3. Kontakta föräldrarna.
 4. Kontakta spelaren.

Man har alltid rätt att lämna för träning eller medlemskap i annan förening 3:2 gäller då man vill göra en övergång för match/seriespel i annan förening.

3:3 Övergångsperioder

Barn

Om barn vill byta förening ska de kunna göra detta fritt under hela året oavsett om föreningarna är överens eller ej. Spelaren och nya föreningen ska dock ha tagit del av dokumentet ”Har du tänkt på?” (se bilaga 6).

Regelverket är nationellt för kategorin barn och administrationen sker via IdrottOnline (IOL). Hela processen är gratis. Det är endast person i den mottagande föreningen som har rätt administratörsrättigheter för IOL som kan genomföra övergång. När den är klar ska mottagande förening skicka ett meddelande till den förening som spelaren lämnar så de kan avregistrera spelaren.

Yngre ungdom (dock ej U15, se Äldre ungdom)

Det går att byta förening under hela året, men det delas in i gröna och röda perioder och under röd period är möjligheten till övergång begränsad.
I denna kategori är det SDF:et som spelaren genom sin förening tillhör som administrerar övergångar.

1 januari – 30 april: röd period

Under denna period kan spelare endast byta förening om:

 • Spelare flyttar till annan ort eller får ett reseavstånd/restid till sin förening som inte möjliggör regelbunden träning.
 • Att spelarens förening upphör med handbollsverksamhet i berörd åldersklass.
 • Att särskilda skäl föreligger (dispens ansöks hos respektive SDF)*.

SDF:et som föreningen tillhör kan godkänna övergång under april om det ordinarie seriespelet slutförts, varje ärende prövas individuellt.

1 maj - 31 juli: grön period

Spelaren kan fritt byta förening utan att föreningarna är överens. Den nya föreningen måste dock informera spelarens nuvarande förening att spelaren vill göra en spelarövergång. Spelare som byter förening får inte delta i USM:s finalspel för det tävlingsår som pågår.

1 augusti - 31 oktober: röd period

Övergångsperioden är stängd men spelare kan byta förening om:

 • Spelare flyttar till annan ort eller får ett reseavstånd/restid till sin förening som inte möjliggör regelbunden träning.
 • Att spelarens förening upphör med handbollsverksamhet i berörd åldersklass.
 • Att särskilda skäl föreligger (dispens ansöks hos respektive SDF)*.

1 november - 31 december: grön period

Spelaren kan fritt byta förening utan att föreningarna är överens. Den nya föreningen måste dock informera spelarens nuvarande förening att spelaren vill göra en spelarövergång.

*Särskilda skäl

Förening som ansöker om byte av förening med anledning av särskilda skäl ska ange dessa skäl, som sedan föreningen spelaren/spelarna ska lämna ska bemöta. Ett exempel på särskilda skäl är om spelaren byter skola som medför att spelaren inte kan träna regelbundet med sin förening.

Regelverket är nationellt för kategorin och administrationen sker via IdrottOnline (IOL). Det är endast person i den mottagande föreningen som har rätt administratörsrättigheter för IOL som kan genomföra övergång. Mottagande förening startar övergången enligt gällande rutin. Ansvarigt SDF är den instans som ger slutgiltigt godkännande. Spelaren och den mottagande föreningen ska dock vara införstådd i bilaga 5 ”Har du tänkt på?” samt känna till bilaga 6 ”Att byta förening”.

Byte mellan föreningar i olika distrikt

Vid föreningsbyte för spelare i kategorin yngre ungdom där de två föreningarna tillhör olika distrikt så ska föreningsbytet administreras av den lämnande föreningens distrikt, dock ska detta distrikt upprätta kontakt med den mottagande föreningens distrikt vid handläggning av föreningsbyte

Äldre ungdom (inklusive U15)

Se § 8:3 och § 8:4 i SHF:s Tävlingsbestämmelser. För spelare som under kalenderåret fyller 15 år börjar § 8:4 paragraf att gälla från den 1 juli.

3:4 Utbildningsersättning

Se SHF:s tävlingsbestämmelser, bilaga 1 Utbildningsersättning.

3:5 Samverkan

SHF anser att det i yngre och äldre ungdom bör finnas möjlighet till samverkan mellan föreningar. Detta för att stimulera spelare att få spela på rätt nivå utifrån sin utveckling men samtidigt tillhöra sin moderförening, även om denna inte bedriver verksamhet på den nivån. Syftet är att behålla fler spelare längre, inte att en förening ska kunna låna in flera bra spelare som ska kunna nå kortsiktiga framgångar.

Samverkan är till för att behålla och stärka små föreningar eller enskilda spelares handbollsutveckling. Först ska man samverka inom föreningen. Samverkans söks för serie/matchspel så att träna gemensamt med annan förening är fullt tillåtet utan samverkansavtal.

Ansökan om samverkan görs till administrerande förbund. Om förening/föreningarna spelar med sina lag i serier med olika administratörer så ska ansöka göras till alla. Spelaren som omfattas av samverkansbeslut får fortfarande representera moderföreningen i annan klass (dock spel i max två åldersgrupper). Det går även för fler än två föreningar att ingå samverkansavtal.

Det kan finnas många olika anledningen till att spelaren/spelarna inte gör en spelarövergång. Det kan till exempel handla om sociala skäl eller att det är långa reseavstånd som inte tillåter att spelaren flera gånger i veckan tränar med det nya laget.

Det går att ansöka om samverkan i en enskild sanktionerad ungdomstävling. Ansökan ska då göras till de ansökande föreningarnas hemmadistrikt.

Alla samverkansavtal har en handläggningstid på upp till en månad från fullständig inkommen ansökan.

USM
Se reglemente för USM

Bilaga samverkansavtal 7

3:6a Åldersdispenser - Generell dispens.

Det råder en generell dispens för två överåriga spelare (ett år äldre). Denna dispens avser representation i den yngre åldersklassen även om det finns lag i spelarens åldersklass. Spelaren är dock låst till den yngre åldersklassen under hela året. Den generella dispensen gäller för max två spelare och samma spelare under hela året.

Generella dispenser i det lokala seriespelet gäller även i sanktionerade ungdomstävlingar. Regeln om generell dispens gäller ej i USM.

Generella så väl som särskilda dispenser gäller endast hos den aktuella serieadministratören. Om en förening deltar med lag i serier med olika administratörer kan olika förutsättningar gälla

Serieadministratören har möjlighet att begära in information om generella dispenser.

3:6b Åldersdispenser – Övriga

Det är möjligt att söka dispens för spel med sin egen ålder och det laget som är yngre, eller för fler än två spelare eller annat behov via sitt serieadministrerande förbud.

Dispenser kan gälla del av säsong, hela året eller vid enskilda matcher. Ansökan om övriga dispenser görs till serieadministratören som beslutar om dispens ska godkännas. Godkänd övrig dispens gäller bara hos serieadministratören.
För regler avseende USM se USM:s reglemente.

3:6c Övriga dispenser

Könsdysfori

Om diagnos könsdysfori finns ska alltid dispens beviljas alternativt om det juridiska könet inte stämmer överens med det faktiska könet. Ansökan skall göras hos administrerande förbund och kommer gälla i seriespelet och sanktionerade ungdomstävlingar.

Vid dispensbeslut gällande paragraf 3:6c får beslut om dispens inte innehålla villkor om uppvisande av beslut i anslutning till match.

3:7 Flickor som spelar med pojkar eller pojkar som spelar med flickor

Barn

Det är tillåtet att utan begräsning för flickor att spela med pojkar och pojkar att spela med flickor.

Yngre och äldre ungdom

Om en förening inte har ett lag för spelaren att spela med i aktuell klass går det att söka dispens.

Spelaren blir dock låst till den klassen under hela året. Ansökan om dispenser görs till serieadministratören.

Dispenser kan gälla del av säsong om förutsättningarna för inblandat lag skulle förändras. Serieadministratören kan även ge dispens för att spelare inte behöver bli låst i aktuell klass.

USM

Dispens för flickor spelar med pojkar eller pojkar spela med flickor kan ej sökas i ungdoms-SM.

3:8 Representationsbestämmelser för spelare på Riks-/NIU-gymnasier

Se § 8:3 Övergång till annan förening inom Sverige - Övergångsanmälan i SHF:s Tävlingsbestämmelser.

3:9 Försäkring

För att omfattas av spelarförsäkring ska spelaren registreras hos SHF genom medlemsmodulen i IdrottOnline. Spelarens anges som aktiv och är i och med detta licensierad via laglicens. Observera att föreningen skall betala laglicensavgift för lag som omfattar U15-spelare och äldre.

Spelare som deltar i match/träning och inte är registrerad kan registreras i efterhand, dock senast efter tre dagar. Finner SHF att ej registrerad spelare deltagit i tävlingsmatch utgår avgift enligt SHF beslutad taxa.

För mer information se https://www.gjensidige.se/handboll


Kapitel 4. Sanktionerade ungdomsturneringar

4:1 Ansökan om turnering
4:2 Start och sluttider
4:3 Åldersindelning
4:4 Utslagningsmatcher
4:5 Åldersdispenser
4:6 Flickor som spelar med pojkar/Pojkar som spelar med fickor
4:7 Domare
4:8 Funktionärer
4:9 Matchvärdar
4:10 Bestämmelser/regler som ej får göras avsteg ifrån
4:11 Lathund för diverse regler och bestämmelser
4:12 Övrigt

4:1 Ansökan om turnering

Föreningar ska ansöka om sanktion för turnering enligt det förfarande som SHF har fastställt. Sanktion kan ges för två turneringar att spelas vid samma datum och inom 25 mil från varandra, förutsatt att de båda kan garantera domare.

4:2 Start och sluttider

Då lag köpt matpaket/gästkort av arrangören ska turneringen skapa förutsättningar för att laget/lagen ska ha möjlighet att tillgodogöra sig alla måltider som ingår i matpaketet/gästkortet. Laget/lagen ska ha möjlighet att äta senast en och en halv timme innan första matchstart för dagen. Övriga måltider ska ha möjlighet att intas antingen senast en och en halv timme innan match eller upp till en timme efter match. Om detta inte är praktiskt möjligt ska det erbjudas matpåse/matpaket eller liknande.

Barn

SHF har som krav att barn inte ska börja spela innan klockan 08:00, samt inte ha sista matchstart efter klockan 20:00.

Yngre och äldre ungdom

SHF rekommenderar att yngre och äldre ungdom inte ska börja spela innan klockan 08:00, samt inte ha sista matchstart efter klockan 21:30.

Allmänt

Dispens för natturnering godkänns endast om den uttryckligen spelas på kväll och/eller natt.

4:3 Åldersindelning

Inom Svensk Handboll ska barn spela mot barn.

Arrangören kan göra avsteg från gällande åldersindelning. Det är den yngre åldersklassens bestämmelser/regler som är styrande.

4:4 Utslagningsmatcher

Barn

SHF har som krav att spelformen för barn ska anpassas utifrån barnens villkor och att alla lag får samma antal matcher. Utslagningsmatcher får inte förekomma. I stället för att använda sig av utslagningsmatcher kan man använda vidarespel där båda lagen, oavsett resultatet i enskilda matchen, får spela vidare.

Yngre och äldre ungdom

Utslagningsmatcher får förekomma.

4:5 Åldersdispenser (äldre spelare att spela med yngre)

Se stycket under kapitel 3 gällande representation.

Tillägg:

Laget/lagen ska i samband med anmälan till turneringen skicka in underlag för nyttjande av dispens. Detta avser även de generella dispenserna.

4:6 Flickor som spelar med pojkar/Pojkar som spelar med fickor

Se stycket under kapitel 3 gällande representation.

Tillägg:

Laget/lagen ska i samband med anmälan till turneringen skicka in underlag för nyttjande av dispens. Detta avser även de generella dispenserna.

4:7 Domare

Det SDF som tillstyrker/godkänner sanktionen assisterar så att arrangören ska kunna komma i kontakt med domarna. Det är arrangören som ansvarar för tillsättning av domarna i respektive turnering.

Rekommendationen är att alla matcher, oavsett åldersgrupp ska dömas av två domare. Om turneringen använder sig av en domare ska det framgå i inbjudan och tävlingsreglementet.

Det är krav på vila och återhämtning för domarna under turneringen. Dömer man en hel dag måste det finnas paus för vila/lunch/middag.

Barn

Vid tillsättning av domare i barnhandbollen ska grundtanken vara att de på ett bra sätt ska kunna leda matcherna.

Yngre och äldre ungdom

SHF har som krav att matcherna ska dömas av två domare.

4:8 Funktionärer

SHF rekommenderar att det ska finnas funktionärer vid alla matcher

4:9 Matchvärd

Det är krav att det ska finnas minst en matchvärd där det spelas barn- och ungdomshandboll.

I de arenor/spelområde där det spelas flera matcher samtidigt så rekommenderas mer än en matchvärd. Mer information om vad det innebär att vara matchvärd finns i bilaga 3.

4:10 Bestämmelser/regler som ej får göras avsteg ifrån

 • Bollstorlekar.
 • Byte anfall/försvar.
 • Flickors spel med pojkar och pojkars spel med flickor.
 • Nedsänkt ribba.
 • Punktmarkering.
 • Röda kort.
 • Start- och sluttider.
 • Tabell och resultatvisning.
 • Utslagningsmatcher.
 • Åldersdispenser.

4:11 Avvikande regler och bestämmelser för barn och ungdomar

Barn, ungdomar och seniorer har en del regler och bestämmelse som skiljer sig åt.

För att se avvikande regler och bestämmelser kolla med den arrangerande sanktionerade ungdomsturneringen.

Bilaga tabell avvikande regler och bestämmelser 4.

4:12 Övrigt

Turneringar med mer än 30 procent internationella lag kan i samband med sanktionsansökan få godkänt att göra avsteg från punkter i 4:10.


Bilagor

HANDBOLLENS HUVUDPARTNER

ATG Footer 200.svg