Hem / Nyheter / Ungdomsserier

Ungdomsserier

Publicerade serier.
Slutligt beslut då det gäller våra ungdomsserier.
Det har varit många parametrar, diskussioner och turer fram och tillbaka för att försöka få till våra ungdomsserier. Det är fram för allt tillgång på hallar som är olämpliga att spela i med hänsyn till corona direktiven som gjort det komplicerat.
Följande gäller i dagsläget:
F/P 16 och F/P 14 spelas över hela regionen. Den lottning som nu är publiceras kommer löpande att gås igenom och justeras utifrån de urdragningar som skett.
F/P 12 kommer att spelas enbart i resp distrikt.
F12 Västerbotten är klar och publicerad. Arbetet pågår för fullt då det gäller P12.
Det kommer att ske små förändringar eftersom att lag utgått ur serierna.
Det som är av ytterst viktigt är att vi gör allt som vi någonsin kan för att undvika spridning av coronan vid sammandragen.
HÄR MÅSTE VI ALLA HJÄLPAS ÅT!!