Hem / Tävling / Dispenser / Regler för dispenser

Regler för dispenser

Regler för dispenser

Ungdomsserierna

Dispens kan sökas för överårig spelare hos förbundet. En särskild blankett finns framtagen för detta, se under dokumentbanken. Två dispensspelare får vara på plan samtidigt oavsett position. Dispensspelare skall vara märkta med till exempel tejp runt ena armen Avgiften för dispensansökan är 300 kronor oavsett om den beviljas eller ej. Avgiften betalas in på VHF:s bg 756-9098.

 Dam 2 och Herr 3

SHF har aviserat att vi ska använda deras dispensregler from denna säsong. Det sätt som vi tidigare hanterat seniordispenser på gäller alltså inte längre.