Hem / Tävling / Tävlingsbestämmelser

Tävlingsbestämmelser

Svenska Handbollförbundets Tävlingsbestämmelser som du hittar nedan är fastställda av förbundsstyrelsen. Utöver dessa tävlingsbestämmelser finns Tävlingsbestämmelser för barn och ungdom (TBBU) samt Tävlingshandboken.

SHF:s Tävlingsbestämmelser  >>>

SHF:s Tävlingsbestämmelser för barn och ungdom (TBBU) >>>

SHF:s Tävlingshandbok >>>

Lathund för diverse regler och bestämmelser >>>

Lokala tävlingsbetsämmelser för VYZ  >>>