Gå till innehåll

Svensk Handboll

Svensk Handboll

Påminnelse: dags att söka LOK-stöd

Den 25:e februari är sista dag för föreningar att söka LOK-stöd för hösten.

Följande information är hämtad från rf.se.

LOK-stöd kan sökas av varje handbollsförening som är ansluten till Svenska Handbollförbundet och som bedriver verksamhet för deltagare i åldern 7–25 år. LOK-stödet finns för att stödja föreningsdriven barn- och ungdomsidrott.

Förkortningen LOK står för statligt lokalt aktivitetsstöd, och avser att stödja idrottslig föreningsverksamhet för barn och ungdomar mellan 7 och 25 år (för deltagare med funktionsnedsättning finns ingen övre åldersgräns). Regeringen har enligt förordningen om statsbidrag (1999: 1177) överlämnat uppgiften att pröva frågor om fördelning av statsbidrag till idrottsverksamhet till Riksidrottsförbundet.

Ansök i IdrottOnline
Ansökan görs i IdrottOnline. Samtliga aktiviteter måste närvaroregistreras digitalt och föreningens siffror förs då över till ansökan automatiskt. Det enda ni behöver göra är att öppna ansökan och skicka in den.

Vem har behörighet att skicka in ansökan?
De som kan skicka in en ansökan för en förenings räkning är de som är registrerade i IdrottOnline som ordförande, kassör eller LOK-stödsansvarig firmatecknare i en förening.

Sista ansökningsdag för LOK-stöd
Ansökan för våren: senast 25 augusti
Ansökan för hösten: senast 25 februari

Enligt LOK-stödsföreskrifterna §9 riskerar en förening att ansökan avslås om den inkommer för sent.

Observera att sista ansökningsdag gäller för både ansökan och eventuell tilläggsansökan. Däremot går det bra att göra en tilläggsansökan under förutsättning att både den och huvudansökan är inskickade senast den 25 februari/25 augusti.

För ansökningar som inkommer efter sista ansökningsdag görs ett avdrag enligt följande:

  • Ansökan som inkommer 26 augusti–1 september respektive 26 februari–1 mars reduceras med 25 procent.
  • Ansökan som inkommer 2 september–15 september respektive 2 mars–15 mars reduceras med 50 procent.
  • Ansökan som inkommer 16 september–30 september respektive 16 mars–31 mars reduceras med 75 procent.
  • Ansökan som inkommer 1 oktober–15 december respektive 1 april–15 juni ska avslås.

Om ansökan kommer in för sent enligt ovan och föreningen kan visa att förseningen beror på omständigheter utanför föreningens kontroll eller om särskilda skäl föreligger, får RF besluta om skälig reducering eller att fullt stöd ska beviljas.

Tänk också på att ju tidigare föreningen skickar in sin ansökan, desto större chans har föreningen att få utbetalning av LOK-stöd redan i den första utbetalningen som sker en vecka efter sista ansökningsdag.

Läs mer om LOK-stöd på Riskidrottsförbundets webbplats. Länk till annan webbplats.

Publicerad: 2024-02-06

Senast uppdaterad: 2024-02-06

Författare: Therese Bringefors

Intressant? Dela gärna!