UTBILDNINGSKANALEN: TRÄNARUTBILDNING

Var med i Handbollsjakten

Handbollsjakten är en rolig aktivitet för alla 9-14 åringar kring handboll och hållbarhet som ökar gemenskapen i gruppen genom att laget har ett gemensamt mål att kämpa mot. Alla kan vara med, oavsett hur mycket ni har spelat handboll tidigare eller vilken ambitionsnivå ni har.

Handbollsjakten är dessutom ett stöd för dig som tränare för planering och genomförande av träningarna. Delar av diskussionerna handlar om hur föreningen kan arbeta för att göra handboll som sport mer hållbar.

Syftet med Handbollsjakten är också att öka kunskap och engagemang hos både lagets medlemmar, föräldrar och vårdnadshavare.

Läs mer om Handbollsjakten.