Gå till innehåll

Handbollen i norra Stockholm växer sig starkare

Täby HBK, Vallentuna HK och Åkersberga HK berättar om sin gemensamma resa för att säkerställa och utveckla handbollen i Norra Stockholm.

Under flera års tid har klubbarna i norra Stockholm upplevt utmaningar på olika sätt. Det kan handla om att få unga killar och tjejer att börja spela handboll, behålla handbollsspelare i sporten, tillgodose ambitionsnivån på individnivå i närregionen eller ekonomi. Ja, det finns mängder av utmaningar för en handbollsklubb. Klubbarna i norra Stockholm har en tradition av mer eller mindre löst sammansatta samarbeten. För några år sedan sattes spadtagen till ett mer omfattande samarbetsupplägg med avsikt att bli en bättre region för handboll.

Ja, precis. Det upprättades ett samarbete mellan Åkersberga och Täby. Initiativtagare från Täbys håll var dåvarande ordföranden Per Johansson och Mikael Blomqvist, något vi är oerhört tacksamma för idag. De såg tidigt behovet av att formalisera ett långsiktigt samarbete med aktörer i regionen. Åkersberga var inte sena att haka på. Det är på denna grund vi står och nu kan vi ta nästa steg för att göra samarbetet än mer intensivt och omfattande, säger Johan Ager.

Idag finns det ett samarbetsavtal mellan Täby, Åkersberga och Vallentuna. Samarbetet syftar till att säkerställa och utveckla handbollen i norra Stockholm. Idag är samarbetet avgränsat till herrar och herrjuniorer men det finns planer på att fördjupa samarbetet ytterligare och idag ser vi egentligen inga begränsningar utan bara möjligheter, säger Johan Ager från Täby HBK. Samarbetsklubbarna har olika infallsvinklar till samarbetet men alla parter känner att det finns en styrka i att hjälpa varandra på olika sätt. Samarbetet mellan Åkersberga och Täby HBK går nu in på sitt andra år och samtidigt utvidgas samarbetet genom att inkludera även Vallentuna HK.

Idag är mycket av samarbetet kopplat till den träningsgrupp som under ledning av Per Lundgren utgörs av ca 85 spelare som alla kommer från någon av de tre klubbarna. Johan Ager menar att samarbetet gör det möjligt att fortsätta spela och utvecklas på den nivå som passar respektive individ. Spelarna som ingår i träningsgruppen kan idag erbjudas spel i div 1, div 2, div 3 och inom kort även div 4. Samarbetet hoppas medföra att fler spelare stannar kvar i handbollen och då på en nivå som passar ambitionsnivån. Idag finns Täby HBK representerade i division 1 och spelare från de andra samarbetsklubbarna har möjlighet att utmana om en plats på högre nivå utan att byta träningsmiljö – likaså kan spelare som önskar spela på en lägre nivå göra detta på samma sätt.

Örjan Gruden från Åkersberga instämmer, genom samarbetet ökar möjligheterna för varje individ att spela på en nivå som matchar. Framför allt minskar risken för att spelare slutar tidigt och samarbetet bidrar därmed till förbättrad folkhälsa. Dialogen mellan föreningarna bidrar till ett kreativt klimat där nya lösningar kan hittas och resurser kan användas effektivt. Det handlar om tränare och ledare, men även utbildningsinsatser. Tillsammans stärker vi handbollens position och status.

Maria Grandert Vallentuna HK utvecklar: För Vallentunas del var detta den enda vägen att gå. Vår seniortrupp är väldigt tunn och underifrån har vi helt enkelt inte lyckats med arbetet fylla på med tillräckligt många spelare. Detta blev en toppenlösning för Vallentunas del. Stora träningstrupper med kvalitativ och kul träning. Vallentunas spelare kommer till största del att spela i just Vallentuna, men nu finns möjligheten att träna fem dagar/vecka, satsa på handbollen och klättra uppåt om man vill. Med välutbildade tränare i alla tre föreningar tror vi att alla kommer kunna behålla sina spelare under längre tid, man behöver helt enkelt inte byta klubb för få mer utmaning.

Samarbetet bygger på stort förtroende för varandra och det medför utmaningar på många olika sätt. Det gäller att ambitionsnivån för respektive klubb är tydlig och anpassningsbar. Det finns också en viss utmaning för chefstränare Per Lundgren att hålla koll på en stor träningsgrupp. Per har en tränarstab till sin hjälp och utan en mjukvara som heter XPS hade det nästintill varit omöjligt att administrera upplägget. Det finns en kostnadsfördelning mellan klubbarna och i många fall uppleves det som om klubbarna får mer för pengarna.

Alla träningsgrupper, oavsett ambitionsnivå, har samma spelidé och träningsupplägg men tempot eller komplexiteten kan variera. Vi får på detta sätt en stabil grund att stå på när det gäller handbollandet i norra Stockholm – det är enkelt att växla upp eller ner i ambitionsnivå då det är samma spelidé rakt igenom, säger Johan Ager. Alla klubbarna jobbar åt samma håll och kvalitetssäkras mot den grundläggande filosofi som råder. Det finns en lockande tanke i att arbeta tillsammans även inom dam-, ungdoms- och barnhandbollen. Som sagt, det finns massor av möjligheter och redan nu pågår diskussioner om gemensamma upplägg kring handbollsskolor. Vi har tankar om gemensamma inköp och vi kan också dra lärdom från varandra när det gäller dialogen med kommunerna. Teamwork makes dreamwork.

Hälsningar Täby HBK, Vallentuna HK och Åkersberga HK.

Detta är en del av artikelserien Best Practice där Handbollförbundet Öst vill lyfta allt det bra som händer i vårt distrikt. Det gäller allt från eldsjälarna som gör att den vardagliga verksamheten fungerar till evenemangen och aktiviteterna som blir extra lyckade. Ta en kik och inspireras av varandra!

Gör er förening någonting bra som vi borde uppmärksamma? Vi vill uppmuntra alla föreningar att skicka in era goda exempel och bästa tips till oss, stort som litet. Det här är ett forum där ni som förening kan dela med er av just er Best Practice.

Publicerad: 2023-08-24

Senast uppdaterad: 2023-08-24

Författare: Maria Casado

Intressant? Dela gärna!