Gå till innehåll

Framtidens handbollsförening

Vad är Framtidens handbollsförening?

”Framtidens handbollsförening” är tänkt som en inspiration och vägledning till ett enkelt och praktiskt utvecklingsarbete i föreningen. Att utveckla föreningen i riktning mot att bli en ”hel förening” med många olika spelformer av handboll som tryggt vilar på en stark värdegrund, organisation och ett tydligt ledarskap.

Att bygga framtidens handbollsförening är ett arbete som ständigt måste vara pågående. Att inte utvecklas är att stanna upp och gå bakåt.

Materialet ”Framtidens handbollsförening” är tänkt att vara ett stöd för dig och er som är engagerade i en handbollsförening och som nu upplever behovet av att föreningen måste samlas för att tillsammans möta framtiden, ta steget från ett nu-läge till ett ny-läge.

Bakgrund

Svenska handbollförbundet genomförde under 2022 en stor omorganisering av våra handbolldistrikt, vi gick från tretton distrikt till fem. Förändringen gjordes med syftet att skapa mer likvärdigt stöd till handbollföreningar, större kraft för utveckling och tätare samverkan både inom handbollförbundet samt mellan SDF:en och RF/SISU:s distriktsorganisation. Föreningsutveckling blev, efter organisationsförändringen, en naturlig del av svenska handbollförbundets och distriktens verksamhet.

Nu har svenska handbollförbundet tagit nästa steg.

  • Nytt material - Framtidens handbollsförening
  • Gemensamt uppdrag med RF-SISU

Tillsammans med RF-SISU vill vi skapa ännu närmare samverkan mellan SDF och RF-SISU distrikt och handbollföreningar. En samverkan vi tror leder till ännu starkare handbollföreningar runt om i landet.

Vad händer nu?

Under de kommande två åren kommer våra fem handbolldistrikt i nära samverkan med RF-SISU:s distrikt möta alla handbollföreningar med LOK-stödsverksamhet utifrån föreningarnas förutsättningar och genomföra vårt gemensamma uppdrag, Framtidens handbollsförening.

Att starta arbetet med framtidens handbollsförening

Utvecklingsarbetet startar med att er förening och en idrottskonsulent genomför en nulägesanalys av föreningen, i syfte att identifiera potentiella utvecklingsområden. Det framtagna materialet "Framtidens handbollsförening" kan ni använda som stöd i processen vars syfte är att inspirera och vägleda er som är engagerade, till ett enkelt och praktiskt utvecklingsarbete i föreningen.

Är ni redo att börja er utvecklingsresa?

 

"Alla förändringar leder inte till utveckling men all utveckling förutsätter förändring"

Steg 1

Starten

Första kontakt

Steg 2

Genomförande

Nulägesanalys

Steg 3

Uppföljning

Framtiden

Vi är med i uppdraget

290

föreningar

19

RF-SISU distrikt

5

handbolldistrikt

Läs mer/ladda ner

Checklistor - föreningsutveckling från grunden

Interaktiv PDF för nuläge och utvecklingsområden

Framtidens handbollsförening

Kontaktpersoner

Tobias Küller

tobias.kuller@handbollvast.se

Peter Kanth

peter@handbollmitt.se

Fanny Muhitdinova

fanny.muhitdinova@handboll.rf.se

Camilla Rohlén

camilla@handbollsyd.se

Emme Adébo

emme@handbollsyd.se

Anders Mattsson

anders.mattsson@handbollost.se

Publicerad: 2023-06-16

Senast uppdaterad: 2023-08-15

Författare: Maria Casado

Intressant? Dela gärna!