Gå till innehåll

Svensk Handboll

Svensk Handboll

Organisation

Svenska Handbollförbundet (SHF) leds av förbundsstyrelsen som väljs på årsmötet av specialdistriktsförbunden (5 stycken) och intresseorganisationerna för elitklubbarna, Svensk Elithandboll Herr och Svensk Elithandboll Dam. SHF organiseras utifrån av årsmötet antagna stadgar.

Specialdistriktsförbunden är numera fem till antalet: Handbollförbundet Mitt, -Norr, -Syd, -Väst och -Öst. Tidigare fanns 13 disktriktsförbund, men efter en omorganisation för att effektivisera hela organisationen finns nu fem.

Förutom sportkontoret med dess personal och Generalsekreterare finns ett antal experter knutna till Svenska Handbollförbundet i kommittéer, arbetsgrupper och råd som handhar vissa specifika områden. 2021 finns följande:

Arbetsutskott
Arenagruppen
Diciplinnämnden
Domar- och funktionärskommittén (DFK)
Elitrådet
Försäkringskommittén
Gymnasiekommittén
Internationella rådet
IT-rådet
Jämställdhetsrådet
Liganämnd, dam och herr
Medicinska kommittén
Protestutskottet
Kommitté för föreningsutveckling och rekrytering (FORK)
Trygga miljöer
Tävlingskommittén
Utbildningskommittén


Elitrådet

Svenska Handbollförbundets Elitråds intentioner är att:

 • Vara ett utvecklingsråd som är processorienterat för att skapa goa förutsättningar för handboll i världsklass där A-landslagen presterar optimalt utifrån givna förutsättningar.
 • Skapa förståelse för långsiktig utveckling av spelare, spel och tränare.
 • Utforma strategiskt arbete för SHF spelarutveckling och landslagsverksamhet.
 • Genomföra, följa upp och utvärdera verksamheten inom elitrådet på lång och kort sikt.

Arbetsutskott: inkl. kanslipersonal, landslagsansvarig, ungdomskonsulent, samt FoU-ansvarig och ansvariga kompetenser för respektive expertområde: Handbollsexpert, Idrottspsykologi och ledarskap, Fysiologi.

Arbetsgrupper Experter/Specialister: Samtliga arbetar utifrån vetenskaplig grund och medutveckling och framtidsfrågor.

 • Spel och spelarutveckling
 • Idrottsfysiologi
 • Idrottspsykologi och ledarskap
 • Personal och rekrytering
 • Forskning och utveckling, (Framtidsgrupp)

 

Liganämnd, dam och herr

Liganämnderna, dam respektive herr, beslutar om elitlicens kan utfärdas för lag som ska spela i respektive elitserie (SHE/Handbollsligan). Beslutsunderlag är bland annat föreningens årsredovisning/årsbokslut, föreningens statistik och budget.

 

Medicinska kommittén

Svenska Handbollförbundets medicinska kommitté ska utgöra en styrgrupp som tar tillvara den medicinska kompetens som finns inom Svenska Handbollförbundets olika organisationsled. Kriterier för sammansättningen bör vara:

 • jämn könsfördelning
 • varierande kompetenser
 • geografisk spridning

Medicinska kommittén medges möjlighet till adjungering i särskilda frågor såsom antidoping, utbildning etc.

Medicinska kommitténs uppgifter är bland annat:

 • Organisation av den medicinska servicen runt landslagen.
 • Upprättande av planer för rekrytering och tillsättning av medicinsk personal i samband med landslagsaktiviteter.
 • Arbeta med och följa forskning och utveckling gällande idrottsskador och dess prevention, huvudsakligen med betoning på handbollssporten.
 • Via utbildning och information föra ut aktuella kunskaper till aktiva, tränare och ledare i handbollssverige.
 • Antidopingverksamhet.
 • Hantera och formulera förslag till förbundets ställningstagande i etiska frågor. Exempelvis gällande träningsmetoder, kosttillskott, behandlingsmetoder etc.

 

Arbetsrådet Trygga miljöer

Svenska Handbollförbundets arbetsråd för trygga miljöer har i uppdrag att stötta distrikt och föreningar att hantera och arbeta för trygga idrottsmiljöer för barn och ungdomar som finns inom vår verksamhet. Rådet samarbetar med Riksidrottsförbundet (RF) och dess distriktsförbund (DF).

Handbollen ska stå för att våra miljöer är välkomnande och trygga för alla och det är särskilt viktigt att våra barn och ungdomar kan känna och uppleva det. Arbetsrådets uppgift är att vara stödjande i det förebyggande arbetet. Vidare att ge handledning i frågor som handlar om trygga idrottsmiljöer beträffande olämpliga beteenden, uppträdanden och handlingar samt ge råd och direktiv i frågorna. Genom att sätta barnets rättigheter i fokus, skapas en ny syn på träning och tävling, där barn och unga idrottare kommer att få en tryggare, mer positiv och utvecklande idrottsmiljö.

Rådets uppdrag: Svensk handboll ska bli bättre på att stärka våra distrikt och föreningar i att hantera värdegrundsfrågor med inriktning på trygga miljöer för barn och ungdomar.

Mål och fokus: att förebygga mobbing, sexuella trakasserier och övergrepp och att det självklart ska råda nolltolerans gällande dessa beteenden. Målet är att alla föreningar har strategier och planer gällande värdegrunden som kommuniceras till alla ledare, föräldrar, barn och ungdomar.

Inriktning: trygga miljöer inriktar sig i första hand på att höja kunskapen inom områden som är aktuella för våra distrikt och föreningar.

Publicerad: 2022-11-23

Senast uppdaterad: 2024-01-31

Författare: Therese Bringefors

Intressant? Dela gärna!