Gå till innehåll

Svensk Handboll

Svensk Handboll

Förändring av distriktsorganisationen

Inom idrottsrörelsen i Sverige har diskussioner förts om att se över specialdistriktsförbundens (SDF) uppdrag/roll och därmed också de geografiska gränserna i syfte att skapa en mer effektiv och ändamålsenlig organisation. 2018 initierades arbetet med handbollens förändring av distriktsorganisationen (tidigare kallad regionaliseringen).

2018 tillsatte Svenska Handbollförbundets förbundsstyrelse en utredningsgrupp med uppgift att belysa frågan, se över svensk handbolls nuvarande organisation samt lämna förslag på en mer effektiv organisationsmodell för framtida distriktsverksamhet. Utredningen presenterades under Temakonferensen och Förbundsmötet i augusti 2019. Förbundsmötet röstade igenom förslaget om att arbeta vidare med handbollens förändring av distriktsorganisationen.

Under hösten 2019 påbörjades arbetet. Ett tiotal arbetsgrupper med deltagare, totalt drygt 100 personer, från föreningar, distriktsförbund, Svensk Elithandboll och Svenska Handbollförbundets styrelse och centrala kansli deltog i arbetet.

I den inledande fasen av projektet inriktades arbetet på att beskriva utmaningar och möjligheter samt vilka förutsättningar och beslut som måste fattas för att skapa förutsättningar att gå över i en regional organisation inom svensk handboll. Områden som särskilt kom att belysas var tävling, utbildning, domare, IT, ekonomi, rekrytering/föreningsutveckling, organisation och bemanningsfrågor.

Som en del i det inledande arbetet hade också distriktsförbundens styrelsekonferens den 11-12 januari 2020 handbollens förändring av distriktsorganisationen som tema.

Den 14 mars 2020 samlades handbollens distriktsordförande tillsammans med förbundsstyrelsen i en gemensam ordförandekonferens. Syftet med konferensen var att ta del av och ges möjligheter att diskutera de slutsatser och förslag som arbetsgrupperna kommit fram till.

Den 12 september 2020 genomfördes en extra ordförandekonferens med anledning av förändringen av distriktsorganisationen. Konferensen behandlade den framtida distriktsorganisationen inför Svenska Handbollförbundets extrainsatta, och beslutande, årsmöte som sedan hölls den 21 november 2020. Dessförinnan besvarade dstrikten en komplett remiss inför det extra årsmötet.

Den 21 november 2020 fattades beslut om den nya distriktsorganisationen på Svenska Handbollförbundets extrainsatta förbundsmöte. Förslaget antogs enhälligt.

Från och med den 1 januari 2022 har svensk handboll fullt ut gått från 13 till 5 distrikt.


Målet med omorganisationen

Målet är att svensk handboll i och förändringen av distrikstorganisationen kan

  • bedriva en enhetlig och likformig verksamhet oavsett geografisk tillhörighet.
  • bedriva en effektivare verksamheten där resurser kan frigöras till utvecklingsinsatser.
  • bedriva all verksamhet med högre kvalité.
  • öka möjligheterna för samverkan med föreningarna t.ex. i utvecklings- och rekryteringssammanhang.
  • minska det upplevda avståndet mellan förbund/distrikt/förening.


Mer information

Har du frågor kring distriktsorganisationen/omorganisationen ska du kontakta Svenska Handbollförbundets projektledare Sture Gustafsson: sture.gustafsson@handboll.rf.se.

Publicerad: 2022-11-23

Senast uppdaterad: 2022-11-23

Författare: Therese Bringefors

Intressant? Dela gärna!