NOLLTOLERANS

Inom svensk handboll råder nolltolerans mot alla former av kränkande särbehandling.

I vår verksamhet ska alla, barn, ungdomar och vuxna, känna trygghet. Vi ska ha tillit till och respektera varandra oavsett kön, ålder, etnisk bakgrund, religion eller sexuell läggning.

Här kan du läsa mer om vår policy mot Kränkande särbehandling.

ARBETSRÅDET TRYGGA MILJÖER

Svenska Handbollförbundets arbetsråd Trygga miljöer stöttar distrikt och föreningar i arbetet för trygga idrottsmiljöer för barn och ungdomar. Arbetsrådets mål och fokus är att förebygga mobbning, sexuella trakasserier och övergrepp och att alla föreningar har strategier och planer gällande den värdegrund som kommuniceras till ledare, föräldrar, barn och ungdomar.
 

´