TRYGG IDROTT

En trygg idrott är en idrott fri från mobbning, trakasserier, hot, våld och övergrepp. En idrott där alla känner sig välkomna och delaktiga och får delta och utvecklas efter sina egna förutsättningar.

För att vi ska få en trygg idrottsmiljö behöver vi arbeta utifrån den värdegrund som idrottsrörelsen gemensamt kommit fram till. Den omfattar de fyra grundpelarna: glädje och gemenskap, demokrati och delaktighet, allas rätt att vara med, rent spel.

Läs mer om trygg idrott

OM VÄRDEGRUNDEN BRYTS

Om värdegrunden bryts, om du råkar ut för något eller om du är orolig för någon/något i din förening ska du läsa mer på vår sida Trygg idrott.

Där hittar du information om hur du ska, kan eller bör göra tillsammans med kontaktuppgifter.

 

 

Läs mer på sidan trygg idrott

NOLLTOLERANS

Inom svensk handboll råder nolltolerans mot alla former av kränkande särbehandling.

I vår verksamhet ska alla, barn, ungdomar och vuxna, känna trygghet. Vi ska ha tillit till och respektera varandra oavsett kön, ålder, etnisk bakgrund, religion eller sexuell läggning.

Läs vår Policy mot kränkande särbehandling

ARBETSRÅDET TRYGGA MILJÖER

Svenska Handbollförbundets arbetsråd Trygga miljöer stöttar distrikt och föreningar i arbetet för trygga idrottsmiljöer för barn och ungdomar.

Arbetsrådets mål och fokus är att förebygga mobbning, sexuella trakasserier och övergrepp och att alla föreningar har strategier och planer gällande den värdegrund som kommuniceras till ledare, föräldrar, barn och ungdomar.

Läs mer om arbetsrådet